Oikeudellinen tiedote koskien St1:n verkkosivuja

Sivusto on tuotettu ainoastaan palvelemaan St1:n asiakkaita informatiivisessä mielessä, eikä St1 vastaa sivuilta löytyvän tiedon tai palveluiden käytöstä syntyneistä vahingoista. St1 varaa lisäksi oikeuden lakkauttaa siitä erikseen ilmoittamatta sivuilta löytyviä palveluita, kuten esimerkiksi lämmitysöljyn tekstiviestimuistutuspalvelun. St1 ei myöskään korvaa sivuilta tarjottavien palveluiden aiheuttamia mahdollisia vahinkoja, kuten esim. asemahaku- tai lämmitysöljyn tilausmuistutuspalvelu.

St1:n verkkosivut ovat kokonaisuudessaan St1:n omaisuutta. Kaikki sivustosta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman erillistä ja etukäteen saatua kirjallista lupaa St1:ltä.

St1 varaa itselleen oikeuden lakkauttaa sivustonsa, muuttaa palveluvalikoimaa tai sivustoaan ja sitä koskevia ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

St1 varaa itselleen oikeuden käyttää sivuston kautta saamiansa henkilötietoja yhtiön myynnin ja muun liiketoiminnan kehittämisessä, ellei asiakas sitä ole erikseen kirjallisesti kieltänyt.

St1 luovuttaa sivustonsa sisällön asiakkaittensa käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä vastaa sivustossa olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä ja sivuilta löytyvien linkkien sisältämästä materiaalista.

Helsingissä 19.11.2010
St1 Oy 

Takaisin ylös