95 E10 Extra lyhyesti

Miksi 95 E10 Extra on niin taloudellinen?

95 E10 Extra on bensiini, joka tutkitusti pienentää polttonesteen kulutusta....

95 E10 Extra on bensiini, joka tutkitusti pienentää polttonesteen kulutusta. Laadukkaalla lisäaineistuksella vaikutetaan välittömästi polttoainetehokkuuteen ja kulutukseen.

Laadukas lisäaineistus

95 E10 Extra on kehitetty paitsi voitelemaan moottoria, myös puhdistamaan imuventtiileihin...

95 E10 Extra on kehitetty paitsi voitelemaan moottoria, myös puhdistamaan imuventtiileihin ja polttoainesuuttimiin kertynyttä likaa. Näin moottori toimii aina optimaalisella tavalla. Koostumuksensa ansiosta 95 Extra vähentää myös kitkaa männän ja sylinterin seinämän välissä, tuoden välittömästi lisää suorituskykyä ja näin myös lisäkilometrejä. Lisäaineistuksensa ansiosta 95 Extra toimii kaikissa olosuhteissa.

Polttoaineiden lisäaineistus on tapa parantaa niitä polttoaineen ominaisuuksia, joihin ei voida vaikuttaa pelkillä jalostamotoiminnoilla. Sopivan lisäaineistuksen valinta on tarkka prosessi, ja siksi siitä vastaa polttoaineen valmistaja. Kuluttajan ei siis tarvitse lisätä tuotteeseen mitään lisäaineita. Jos näin tehdään, vastuu on käyttäjällä.

Voinko tankata 95 E10 Extraa?

Lisäaineistuksensa ansiosta 95 E10 Extra toimii kaikissa olosuhteissa ja sitä voi...

Lisäaineistuksensa ansiosta 95 E10 Extra toimii kaikissa olosuhteissa ja sitä voi käyttää kaikissa moottoreissa, joihin E10-bensiini sopii. 95 E10 Extra sisältää maksimissaan 10 % etanolia. 

Talvi- ja kesälaadut

Bensiineissä on saatavilla talvi- ja kesälaadut, jotka eroavat toisistaan...

Bensiineissä on saatavilla talvi- ja kesälaadut, jotka eroavat toisistaan haihtuvuudeltaan. Tärkein haihtuvuuteen vaikuttava bensiinin ominaisuus on höyrynpaine.

Höyrynpaine kuvaa bensiinin haihtumista ja sillä on vaikutusta moottorin käyttöominaisuuksiin eri lämpötiloissa. Paremman käynnistymisen takaamiseksi höyrynpaine on kesällä alhaisempi ja talvella taas korkeampi. Haihtumispäästöjen rajaamiseksi höyrynpaineen maksimit on säädetty valmisteverolaissa: talvella (1.9.-31.5.) maksimi on 90 kPa ja kesällä (1.6.-31.8.) 70 kPA.

Mikä on 95 E10 Extran oktaaniluku?

Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä. 95 Extran oktaaniluku...

Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä. 95 Extran oktaaniluku (RON) on 95,4.

 

Testaa taloudellisen ajon taitosi

Näin ajat taloudellisemmin

Lisätietoja bensiinistä ja sen käytöstä

Biovelvoite

Biovelvoitelaki edellyttää, että markkinoilla on oltava biopolttoainetta. EU:ssa...

Biovelvoitelaki edellyttää, että markkinoilla on oltava biopolttoainetta. EU:ssa on asetettu sitova velvoite vuoteen 2020 mennessä nostaa bio-osuus 20 %:iin kaikesta energiasta ja bio-osuus 10 %:iin liikenteessä käytetystä energiasta (direktiivi 2009/28/EY). Suomi on asettanut EU:ta tiukemman tavoitteen uusiutuvan energian osuudelle liikenteessä ja tavoittelee 20 prosentin osuutta vuonna 2020.

Etanolipitoisuuden kasvattaminen vaikuttaa liikenteen ympäristötavoitteiden täyttymiseen. 95 E10 Extra -bensiinissä voi tällä hetkellä olla enintään 10 % etanolia.

Oktaaniluku

Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä, eli ilmaisee kuinka...

Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä, eli ilmaisee kuinka hyvin bensiini kestää puristusta syttymättä itsekseen. Suurempi oktaaniluku kertoo suuremmasta puristuskestävyydestä. Liian pieni oktaaniluku saattaa aiheuttaa moottorissa nakutusta, eli polttoaineen syttymistä liian aikaisin. 

Bensiinimittareissa yleisesti käytetyt oktaanilukuarvot 95 ja 98 kuvaavat nakutuksen kestävyyttä kevyessä ajossa. Tätä kutsutaan tutkimusoktaaniluvuksi (RON, Research Octane Number). Raskaan kuormituksen moottorioktaaniluku (MON, Motor Octane Number) on pienempi. EU:n alueella käytössä ovat yhtenäiset oktaaniluvut, mutta muualla maailmassa oktaaniluvuissa ja niiden ilmaisussa voi olla eroja.

Höyrynpaine

Höyrynpaine kuvaa bensiinin haihtumista ja sillä on vaikutusta moottorin...

Höyrynpaine kuvaa bensiinin haihtumista ja sillä on vaikutusta moottorin käyttöominaisuuksiin eri lämpötiloissa. Paremman käynnistymisen takaamiseksi höyrynpaine on kesällä alhaisempi ja talvella taas korkeampi. Haihtumispäästöjen rajaamiseksi höyrynpaineen maksimit on säädetty valmisteverolaissa: talvella (1.9.-31.5.) maksimi on 90 kPa ja kesällä (1.6.-31.8.) 70 kPA. 

Tislausalue

Bensiini on hiilivetyjen seos, jossa jokaisella komponentilla on omat ominaisuutensa....

Bensiini on hiilivetyjen seos, jossa jokaisella komponentilla on omat ominaisuutensa. Tislausalue tarkoittaa lämpötilaväliä, jossa ensimmäiset bensiinin yhdisteet haihtuvat aina siihen asti kunnes bensiini on haihtunut kokonaan. Bensiinin tislausalue on määritelty laatustandardissa, koska tislautuminen vaikuttaa positiivisesti sekä käyttöominaisuuksiin että -varmuuteen. Bensiinin kevyet, haihtuvat komponentit auttavat autoa käynnistymään kylmässäkin hyvin ja käymään tasaisesti. Raskaammilla komponenteilla taas varmistetaan polttoaineen alhainen kulutus.

Varastointi

Bensiini tulee aina varastoida erillään lämmön- ja...

Bensiini tulee aina varastoida erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Myös riittävästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Säilytysastian tulee olla tiivis, hiilivetyjä läpäisemätöntä materiaalia, kuten alumiinia, terästä tai tietyn laatuista muovia. Moottoribensiini saattaa haurastuttaa tavallisen muovikanisterin, jota ei ole tarkoitettu bensiinin säilytykseen. Astioissa tulee aina olla asianmukaiset merkinnät sisällöstä. Bensiiniä ei tule missään tilanteessa säilyttää avonaisessa astiassa. 

Kuten muidenkin polttoaineiden kohdalla, bensiinin varastointitilan tulee olla viileä, tasalämpöinen, kuiva ja paloturvallinen. Myös asianmukaisten sammutusvälineiden tulee aina olla saatavilla. Suuret määrät tulee varastoida aina ulkotiloihin.

Oikein säilytettynä polttoaineet säilyvät käyttökelpoisina pitkään. Ulkoisista tekijöistä valo ja lämpö lyhentävät säilymisaikaa. Bensiini suositellaan käytettäväksi samana vuodenaikana kuin se on hankittu, johtuen bensiinin höyrynpaine-eroista kesä- ja talvilaaduissa. 

Sallitut säilytysmäärät:

  • Asuin-, toimisto-, majoitushuoneistot: yhteensä 50 litraa

  • Rakennusten varasto-, työ- tai huoltotilat: yhteensä 200 litraa

  • Pari-, rivi- tai kerrostalojen kellari- ja ullakkovarastot: ei yhtään

  • Autotallit, erilliset varastorakennukset, autokorjaamot: 200 litraa (+ajoneuvojen säiliöt)

Turvallisuus

Suojaa polttoaine lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja/tai kuumilta...

Suojaa polttoaine lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja/tai kuumilta pinnoilta – Tupakointi kielletty

Vältä höyryn hengittämistä 

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

Yleinen hätänumero 112 

Myrkytystietokeskus 09 471977 tai 09 4711 

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Toimita potilas lääkäriin. Hengitystieoireet voivat ilmetä välittömästi tai vasta useiden tuntien kuluttua altistumisesta. Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 

Iho

Riisu tahriintuneet vaatteet. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan, jonka jälkeen altistuneet kohdat pestävä saippualla ja vedellä. Jos punotusta, turvotusta, kipua ja/tai muita ihoreaktioita ilmenee, ota yhteys lääkäriin. 

Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, myös silmäluomien alta. Jos esiintyy ärsytystä, samentunutta näkökykyä tai muita oireita jotka eivät häviä, otettava yhteys silmälääkäriin. 

Nieleminen 

EI SAA OKSENNUTTAA: Otettava aina välittömästi yhteys lääkäriin (keuhkoihin joutumisen vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita). 

Soveltuvat sammutusaineet

  • Jauhe ja hiilidioksidi 

  • Hiekka tai maa soveltuu pienten palojen sammutukseen

  • Raskasvaahto ja vesisumu vain palontorjunnan ammattilaisen käyttöön. 

Soveltumattomat sammutusaineet

  • Voimakas vesisuihku