RED95 etanolidiesel

Kotimaisen bioetanolin raaka-aine tulee ruokaketjun ulkopuolelta

St1 kierrättää jätteet ja tähteet liikenteen etanolipolttoaineiksi, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita. Lähes hiilineutraalilla jätepohjaisella etanolilla on laajat käyttömahdollisuudet liikenteessä. Jätepohjaista etanolia voidaan käyttää tavallisten bensiinilaatujen biokomponenttina. Lisäksi yhtiö on kehittänyt valmistamastaan etanolista RE85-korkeaseosetanolin flexifuel-autoihin ja sen rinnalle RED95-etanolidieselin raskaan kaluston käyttöön. RED95-etanolidiesel sopii Scanian 3. sukupolven etanolidieselmottooreihin, joita on käytetty jo yli 20 vuotta Ruotsissa.

Jopa 90% alhaisemmat CO2 -päästöt raskaassa liikenteessä

Vuodesta 2011 RED95-etanolidieseliä on testattu pääkaupunkiseudulla Scanian etanolidieselmoottoreissa jakelu- ja jäteautoissa ja niiden käytöstä on saatu hyviä tuloksia TransEco-tutkimusohjelmassa, jossa tutkittiin bioetanolikäyttöisten kuorma- ja linja-autojen ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta. Muun muassa Valion jakeluauto sekä pääkaupunkiseudun Leipäringin keräysauto kulkevat RED95- etanolidieselillä. Leipärinki on St1:n ja SITA Finlandin yhteishanke, jossa kerätään leipomoilta ja kaupoilta vanhentunutta ylijäämäleipää kotimaisen etanolintuotannon raaka-aineeksi.

Hankkeen tähänastiset tulokset osoittavat, että jätepohjainen etanolidiesel on ympäristöominaisuuksiltaan erinomainen. Etanolidieselautojen energian kulutus on samalla tasolla dieselautojen kanssa ja niiden hiukkaspäästöt ovat n. 80 % alhaisemmat verrattuna Euro V kuorma-autojen keskiarvoon. Käytettävyyden osalta tulokset etanolidieselajoneuvoista jakelu- ja jäteajossa ovat osoittaneet teknologian olevan suorituskyvyltään hyvä ja toimintavarma myös Suomen sääolosuhteissa. Lisäksi jätepohjainen etanolidiesel vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

Helsingissä mennään nyt etanolibussilla!

Tähän asti RED95:llä on kuljetettu elintarvikkeita ja jätteitä. Nyt helsinkiläiset pääsevät etanolikaluston kyytiin ja vaikuttamaan samalla omaan kaupunkiympäristöönsä, kun Suomen kaksi ensimmäistä etanolibussia ajavat linjoilla 41 ja 42 Kampista Kannelmäkeen. Vastaavia busseja liikennöi Tukholmassa yli 500 kappaletta.

Jätepohjaisen kotimaisen etanolidieselin avulla pystytään leikkaamaan huomattavasti sekä raskaan liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä, jotka rasittavat kaupunkien ilmanlaatua ja aiheuttavat asukkaille terveyshaittoja.
Bussihankkeen tuloksia tullaan käsittelemään VTT:n TransSmart-ohjelmassa.

Raskaan kaluston etanolidieselhankkeessa ovat mukana St1, VTT, Valio, Scania Suomi, Lassila & Tikanoja, SITA Finland, HSL, HSY sekä North European Oil Trade (NEOT).

Takaisin ylös