RE85 - Tehokkaampi bioetanoli suomalaisesta jätteestä

Nyt voit ajaa ympäristöystävällisemmin tehosta tinkimättä.

Suomalaisesta biojätteestä valmistettu RE85 vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80% *. Joulukuussa 2014 myyntiin tulleen uuden RE85:n parannettu koostumus antaa enemmän tehoa ja parempaa voitelevuutta.

RE85 sopii polttoaineeksi flexfuel-automalleihin (FFV). Pienennä omaa hiilijalanjälkeäsi vaihtamalla autosi nykyaikaiseen flexfuel-autoon ja tankkaamalla RE85:a.

80% vähemmän CO2-päästöjä

RE85 on läpimurto ympäristöä säästävien polttonesteiden kehityksessä – biojätteestä valmistetun etanolin osuus polttonesteessä laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 %. RE85 on suomalaisiin oloihin kehitetty korkeaseosetanoli, jonka kylmäkäynnistysominaisuuksia on myös parannettu mm. valitsemalla seokseen bensiinin erikoiskomponentteja.

Autoilija voi pienentää liikenteessä aiheuttamaansa fossiilista CO2-jalanjälkeään lisäksi muuttamalla ajotapaansa sekä valitsemalla mahdollisimman vähän kuluttavan auton. Luonnollisesti nämä toimenpiteet vähentävät myös RE85:n hiilidioksidipäästöjä entisestään!

Yrityksille uusi auto- ja ympäristöohjelma yhdessä paketissa

Uusiutuvien polttonesteiden hyödyntäminen yrityksissä ja yritysautoiluissa tarjoavat merkityksellisen ja kustannustehokkaan tavan pitää huolta yrityksen ympäristövastuusta.

St1 yrityskortti ja suomalaisesta biojätteestä valmistettu etanoli ovat konkreettisia ja kustannustehokkaita tekoja. Ota yhteyttä St1 yritysmyyntiin ja saat tietää asiasta lisää.

Laske paljonko fossiilista hiilidioksidia voit vähentää vaihtamalla auton flexifuel-malliin ja tankkaamalla siihen St1:n RE85-korkeaseosetanolia

kg / vuosi

Fossiiliset CO2-päästöt ennen muutosta

kg / vuosi

Fossiiliset CO2-päästöt muutoksen jälkeen

kg / vuosi

Näin paljon voin valinnallani vähentää fossiilisia CO2-päästöjä

Kotimainen polttoneste RE85 sai Avainlipun

RE85 on kotimainen polttonesteinnovaatio, joka tuo suomalaiselle autoilijalle ennen näkemättömiä valinnan mahdollisuuksia autoiluun.

RE85-polttoneste sisältää 80–85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa kotimaisesta elintarviketeollisuuden, kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt RE85-korkeaseosetanolille Avainlipun käyttöoikeuden ensimmäisenä polttonesteenä.

Etanolia biojätteestä

RE85:ssa on 80-85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa suomalaisesta elintarviketeollisuuden biojätteestä Etanolix®-konseptillaan. Kotimaisella kehitystyöllä alan huippujen kanssa tuotetta kehitetään pohjoisen haasteellisiin ilmasto-olosuhteisiin ja siten suomalaisilleautoilijoille parhaiten sopivaksi.

Erityistä huomiota prosessissa on kiinnitetty logistiikkaan. Hajautetun tuotannon ansiosta kuljetus on saatu minimiin: kun etanoli tuotetaan jätteen syntysijoilla ja kuljetuksiin ei ylimääräistä ajoa tarvita, ei St1:n tapa valmistaa jätteestä bioetanolia tuota ilmakehään käytännössä lainkaan fossiilista hiilidioksidia.

Kestää Suomen talvessa

RE85 on Suomessa kehitetty ja valmistettu korkeaseosetanoli. Tuote on suunniteltu pohjoisen haasteellisiin sääolosuhteisiin, siksi se sisältää jätepohjaisen etanolin lisäksi bensiinin erikoiskomponentteja, jotka mm. parantavat kylmäkäynnistystä.

VTT:n testeissä on löydetty RE85-korkeaseosetanolaipolttonesteelle optimikoostumus ja tulokset vahvistavat, että polttoneste toimii hyvin kovissakin pakkasissa. Tulosten varmentaminen alan huippuosaajien kanssa antaa hankkeelle merkittävää näyttöä myös kansainvälisesti, sillä näin laajoja etanolitestejä ei maailmallakaan ole tehty.

Käykö RE85 kaikkiin autoihin?

RE85:ttä voi käyttää eri automerkeillä myynnissä olevissa flexfuel-malleissa. Perinteisiin bensiini- tai dieselkäyttöisiin malleihin tuote ei sovellu.

Flexfuel-mallit voivat nimensä mukaisesti joustavasti käyttää polttonesteenä sekä korkeaseosetanolia että tavallista bensiiniä, molempia tankataan samaan polttoainesäiliöön.

St1:n RE85 täyttää teknisesti E85-polttonesteen laatustandardin eli se soveltuu eri automerkeillä jo olemassa oleviin flexfuel-malleihin. Korkeaseosetanolin markkinoille tulon myötä Audi, Dacia, Ford, Renault, Volkswagen ja Volvo ovat tuoneet Suomeen näitä automalleja, joilla muuten jo ajetaan eri puolilla maailmaa.

Mikä on flexifuel-malli?

Flexfuel-malli toimii aivan samoin kuin bensiinikäyttöinen auto. Teknisiä eroja toki on. Polttonestesäiliö, -varustus ja -putkistot valmistetaan korroosion kestävistä materiaaleista ja tiivisteet etanolin kestävistä materiaaleista. Moottorin ohjauksessa käytetään erityistä sekoitussuhteen tunnistavaa anturitekniikkaa. RE85 - korkeaseosetanoli ei vaadi autoilijalta uusien toimintatapojen opettelua. Auton voi tankata normaalisti St1:n korkeaseosetanolia myyvällä jakeluasemalla - ainoana erona on pistoolinkahvassa uusi tunnus RE85. Eri automerkkien flexfuel-mallit kulkevat myös tavallisella bensiinillä.

Lisätietoja flexfuel-autoista löydät autonvalmistajien kotisivuilta.

Uusia kriteereitä auton valintaan

Tärkeää tietoa auton valintaan

Jokaisen auton ostoa harkitsevan kannattaa juuri nyt tarkkaan tutkia eri vaihtoehtoja. Perinteisten autonvalintakriteerien rinnalla on yhtä tärkeää tarkastella eri automalleja ympäristön ja pitkän tähtäimen käyttökustannusten näkökulmasta. Maailman muuttuessa nämä asiat koskettavat käytännössä jokaista autoilijaa nopeammin kuin ehkä välttämättä tiedostetaankaan. Kannattaa ottaa selvää siitä, mitkä polttoaineet ajoneuvoon soveltuvat nyt ja tulevaisuudessa - se vaikuttaa myös auton jälleenmyyntiarvoon.

Tänä päivänä ostetun auton on toimittava myös tulevaisuuden polttonesteillä

Biokomponenttien osuudet tulevat kasvamaan nopeasti polttonesteissä. Tavallisissa bensiiniautoissa käytettävän bensiinin joukkoon voidaan lisätä etanolia kuitenkin vain rajallinen määrä. Vuoden 2011 alusta Suomessa käytettävän bensiinin peruslaatu on 95 E10, joka sisältää jo enintään 10 prosenttia etanolia. Jokaisen tavallisen bensiinikäyttöisen auton omistajan kannattaakin tarkastaa oman autonsa soveltuvuus korkeampia etanolipitoisuuksia sisältäviin bensiinilaatuihin kuten 95 E10. Uuden auton valinnassa kannattaa olla erityisen tarkkana.

Autojen etanoli/bensiini- eli flexifuelmallit (FFV) yleistyvät myös Suomessa

St1:n vuonna 2009 lanseeraama RE85-korkeaseosetanoli toi autojen flexifuel- eli etanoli/bensiinimallit myyntiin myös Suomessa - tällä hetkellä Suomen teillä ajaa jo tuhat flexifuelautoa. Niihin voi tankata joustavasti korkeaseosetanolin lisäksi myös tavallista bensiiniä, auton säätötekniikka huolehtii lopusta. Flexifuelmalleissa bensiinin etanolipitoisuus voi olla siis jopa 85 %, joten tulevaisuuden korkeaseosteisemmat etanolia sisältävät bensiinilaadut aina korkeaseosetanoliin asti käyvät siihen. Auton flexifuelmalli ei kuitenkaan ole käytännössä tavallista bensiiniautoa kalliimpi valinta mutta se varmistaa, että auto toimii myös tulevaisuuden korkeaseosteisemmilla etanolipolttoaineilla. Bioetanoliautoilu on ympäristöä säästävistä autoilun vaihtoehdoista kustannustehokkain olemassa oleva ratkaisu. Sen yleistyminen ei kaadu lisäkustannuksiin.

St1:n etanolin valmistusmenetelmä on elinkaaripäästöjen ykkönen

St1 on rakentanut etanolintuotantoverkostoaan Suomeen vuodesta 2007. Yhtiö valmistaa uusiutuvaa bioetanolia liikenteen polttonesteeksi leipomoiden, teollisuuden, kauppojen ja kotitalouksien biojätteistä yhtiön omalla patentoimalla teknologialla. Mitä enemmän näin tuotetulla etanolilla korvataan fossiilisia polttonesteitä, sen parempi ympäristölle.

Polttonesteiden verotus ympäristöohjaavammaksi

Ympäristön kannalta välttämättömään biovelvoitteiden lisäämiseen tarvitaan uusien biopolttonestelaatujen lisäksi vero-ohjausta. Suomen uudistunut polttoaineverotus ohjaakin valintoja voimakkaasti hiilidioksidi- ja muita päästöjä vähentävään suuntaan.

Miksi on tärkeää toimia juuri nyt?

Ilmastomuutoksen torjunta otetaan puheen tasolla vakavasti, ja siihen ollaan valmiita sitoutumaan tulevaisuudessa. Tavoitteiden saavuttaminen liukuu kuitenkin saavuttamattomiin, mikäli puheet eivät muutu nyt teoiksi.

Autoilijan valinnoilla on suuri merkitys, sillä Suomen hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy liikenteessä. Jotta tiukat mutta tärkeät ilmastotavoitteet saavutetaan, tarvitaan konkreettisia valintoja. Jokainen tämän päivän autonostaja vaikuttaakin valinnallaan Suomen autokannan uudistumiseen tällä vuosikymmenellä ja pitemmällekin.

Päivitä autosi FlexFuel-autoksi

Vuonna 2006 ja sitä ennen käyttöönotetut bensiiniautot voidaan muutoskatsastaa käyttämään myös etanolipolttoainetta. Lue lisää etanolimuutoksesta osoitteessa st1.fi/etanoli tai tutustu eFlexFuel E85-muutossarjaan valmistajan sivuilla eflexfuel.fi

Käyttöturva- ja tuotetiedotteet

Takaisin ylös