Sähkö

Sähkö

Pyydä tarjous St1 Sähkösopimuksesta

St1 Takuu

St1 Takuu on oikea valinta kun arvostat sähkön hinnan vakautta. Hinta säilyy saman koko sopimuksen voimassaoloajan.

St1 Takuu on määräaikainen 2-vuotinen sopimus. Maksat siis kotisi tai vapaa-ajan asuntosi sähköstä sovitun hinnan, olipa tukkusähkön markkinahinta mikä tahansa. Vähintään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä lähetämme sinulle uuden tarjouksen suosittelemastamme St1 sähkötuotteesta ja –sopimuksesta.

Takuu-sähkön vastuullinen sähkönmyyjä on St1:n yhteistyökumppani Loiste Sähkönmyynti Oy.

Ekosähkö on ympäristövalintasi

Ekosähkö on tuotettu ympäristön kannalta kestävällä tavalla: uusiutuvilla energialähteillä (mm. pienvesivoimalla, biokaasulla, tuulivoimalla) valtaosin pienvoimalaitoksissa. Tuotannossa ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita, turvetta tai ydinvoimaa. Ekosähkön tuotanto ei aiheuta ilmakehään hiilidioksidipäästöjä.

Tarjolla on kaksi eri sopimusvaihtoehtoa. 2-vuotinen määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Ekosähkön vastuullinen sähkönmyyjä on St1:n yhteistyökumppani Ekosähkö Oy.

Sopimuksen hallinta ja yhteystiedot

Omat sivut -palvelun avulla voitte selata ja hallinnoida oman sähkösopimuksenne tietoja, kuten päivittää yhteystietoja ja selata sähkölaskuja tai käyttötietoja.

Ennen palvelun käyttöönottoa on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymiseen tarvitsette asiakas- ja käyttöpaikkanumeron, jotka löytyvät sähkölaskusta.

Lisätietoja tai opastusta palvelun käytöstä saa puhelimitse (maksuton palvelunumero arkisin klo 8 – 20) tai sähköpostitse:

St1 Takuu -sopimuksissa palvelee Loisteen (ent. E.ON) asiakaspalvelu

Ekosähkö -sopimuksessa palvelee Ekosähkön asiakaspalvelu

Med St1 Takuu -avtal Loiste's kundservice på numret 0800 9 2020

Med Ekosähkö -avtal Ekosähkö's kundservice på numret 0800 9 2480

Yleisimmät kysymykset

 • Sähkömyyjän vaihto

  Sähkölasku muodostuu kahdesta osasta: sähkön siirrosta (verkkopalvelu) ja sähköenergiasta (sähkön myynti). Sähköenergian voi ostaa haluamaltaan sähkönmyyjältä asuinmuodosta riippumatta: uuden sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä omakotitaloon, kerrostalo- tai rivitalohuoneistoon sekä vapaa-ajan asuntoon. Sähkön siirrosta vastaa aina se yhtiö, jonka verkkoalueella asunto, kesämökki tai muu sähkönkäyttöpaikka sijaitsee. Sähkönmyyjää voi vaihtaa kahden viikon irtisanomisajan kuluttua, jos käyttöpaikassa ei ole voimassaolevaa määräaikaista sähkönmyyntisopimusta.

 • Mitä sähkön myyjän vaihtaminen maksaa?

  Myyjän vaihto ei maksa mitään eikä siihen liittyvästä mittarinluvusta peritä maksua, kun asiakas vaihtaa myyjää ensimmäisen kerran tai edellisestä myyjänvaihdosta on kulunut vähintään vuosi. Jos edellisestä myyjänvaihdosta on alle vuosi, jotkut verkkoyhtiöt voivat laskuttaa ns. ylimääräisen mittarinlukumaksun.

 • Tarvitseeko sähkömittari vaihtaa?

  Kotitaloudet ja muut pienkäyttäjät (pääsulake enintään 63 A ja tehontarve enintään 45 kW) eivät tarvitse uutta sähkömittaria eivätkä muita laiteasennuksia tai kytkentöjä sähkönmyyjän vaihdon yhteydessä.

 • Miten vanha sopimus irtisanotaan?

  Sähkönmyyntisopimukseen sisältyy valtakirja, jolla valtuutat tulevan sähköyhtiösi irtisanomaan käyttöpaikan nykyisen sähkösopimuksen. Jos vanha sähkösopimuksesi on sisältänyt sekä sähköenergian että sähkönsiirron, paikallinen sähköyhtiö tekee kanssasi sähkön siirtoa koskevan verkkopalvelusopimuksen. Sähkön siirtohinta ja muut verkkopalvelusopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

 • Milloin sähköntoimitus alkaa?

  Sähköntoimitus alkaa noin kolme viikkoa sopimuksen tekemisestä, jotta paikallisella verkkoyhtiöllä on riittävästi aikaa mittarinlukuun ja muihin sähkönmyyjän vaihtumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Jos asiakkaalla on voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus, sähköntoimitus voidaan aloittaa sen päättyessä. Uuteen asuntoon muutettaessa sähköntoimitus voidaan aloittaa muutamassa päivässä. Sopimus kannattaa kuitenkin tehdä heti, kun muuttopäivä on tiedossa.

 • Muuttuuko siirtohinta, kun vaihdan sähkön myyjää?

  Sähkön siirtohinta ei muutu myyjää vaihdettaessa, koska lain mukaan verkonhaltijoiden on toimitettava sähköä kaikille asiakkailleen voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaisin hinnoin. Siirtohinnoittelua valvoo Energiamarkkinavirasto, joka on työ - ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton asiantuntijavirasto.

 • Muuttuvatko yösähkön kellonajat myyjää vaihdettaessa?

  Kaksiaikaisissa tariffeissa noudatetaan aina paikallisen sähköyhtiön aikavyöhykkeitä eli kellonaikamäärittelyjä. Yö- ja vuodenaikasähkön alkamisajat ja kestot pysyvät siis ennallaan sähkön myyjän vaihtamisen jälkeenkin.

 • Miten laskutus ja mittarinluku hoidetaan myyjän vaihtamisen jälkeen?

  Sähkönmyyjän vaihdon jälkeen sähkölaskutus jakaantuu kahtia. Sähkön myyjä laskuttaa käytetyn sähköenergian (myyntihinta) ja paikallinen verkkoyhtiö sähkön siirtomaksut (verkkopalvelu). Laskutus perustuu verkkoyhtiön ilmoittamaan vuosikulutusarvioon ja se tasataan verkkoyhtiön tekemän mittarinluvun perusteella (lukema-/ tasauslasku). Sähkömittarin lukemat ilmoitetaan aina paikalliselle verkkoyhtiölle.

 • Voiko myyjän vaihtuessa tulla sähkökatkos tai sähkön laatu huonontua?

  Sähkön myyjän vaihtuminen ei vaikuta sähkönjakeluun tai sähkön laatuun. Lain mukaan paikallinen verkkoyhtiö vastaa asiakkaille siirretyn sähkön laadusta ja sen on toimitettava asiakkaille hyvälaatuista sähköä riippumatta siitä, mistä asiakkaat ostavat sähköenergian. Sähkökatkojen todennäköisyys tai kesto ei siis riipu sähköä myyvästä yhtiöstä.

 • Mihin otan yhteyttä, jos sähköä ei tule?

  Sähkönjakeluun liittyvät vikailmoitukset tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle, joka vastaa myös vikojen korjauksesta. Myyjänvaihto ei vaikuta viankorjauksen nopeuteen tai muihin sähkön laatuun liittyviin tekijöihin.

 • Onko sopimus edelleen voimassa, jos muutan kesken sopimuskauden?

  Sähkönmyyntisopimus koskee tiettyä sähkönkäyttöpaikkaa, joten se päättyy automaattisesti asiakkaan muuttaessa. Muutosta on hyvä ilmoittaa heti muuttopäivän varmistuttua ja viimeistään kolmea työpäivää aikaisemmin, jotta uuteen käyttöpaikkaan ehditään tehdä sopimus ennen sähkönkäytön aloittamista.

Sopimusehdot

 • Sopimusehdot

   1 § Sopimus tehdään sopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa mainitun Ostajan ja Myyjän välillä.

  2 § Sopimus koskee sopimuksessa mainittua sähkönkäyttöpaikkaa. Mikäli Ostaja vaihtaa sähkönkäyttöpaikkaa, sopimus päättyy. Ostajan tulee ilmoittaa sähkönkäyttöpaikkansa muuttumisesta Myyjälle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

  3 § Sopimus on valitun sopimusajan mukaisesti määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli määräaikainen sopimus irtisanotaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuskauden loppua, astuu irtisanominen voimaan sopimuskauden lopussa. Jos Ostaja vaatii määräaikaisen sopimuksen purkamista kesken sopimuskauden, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta purkamisesta aiheutuvat työ- ja energianhankintakustannukset. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa irtisanominen astuu voimaan kahden (2) viikon kuluttua Ostajan ja Myyjän ilmoituksesta.

  4 § Määräaikaisessa sopimuksessa mainittu hinta (hinnat) on kiinteä sopimuskauden ajan. Mikäli hinta määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä tai toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hinta muuttuu, hintamuutoksesta lähetetään Ostajalle ilmoitus laskutusosoitteeseen yhtä (1) kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Ostajan katsotaan hyväksyneen hintamuutoksen, ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

  5 § Viranomaisten asettamat verot ja muut energian hintaan kohdistuvat maksut Myyjällä on oikeus siirtää sopimushintoihin sellaisinaan.

  6 § Myyjä laskuttaa Ostajaa ja Ostaja suorittaa Myyjälle sopimukseen kuuluvan sähkönkäyttöpaikan kulutukseen ja sopimuksen mukaisiin yksikköhintoihin perustuvat maksut. Sähköenergian laskutus perustuu paikallisen verkkoyhtiön ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin.

  7 § Kaksiaikaisten tuotteiden aikajaksotus määräytyy verkkoyhtiön Ostajan käyttöpaikkaan asentaman mittaroinnin ja ohjausaikojen mukaisesti. Jos sähkönkäyttöpaikan siirtotuote on eri kuin sopimustiedoissa mainittu myyntituote, tehdään korvaava sopimus siirtotuotteen mukaiselle myyntituotteelle. Mahdollisesta mittauksen muutoksesta vastaa ja laskuttaa verkkoyhtiö.

  8 § Sähkön siirtomaksut veloittaa paikallinen verkkoyhtiö kulloinkin voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaisesti. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönjakeluun liittyvistä vika- ja verkkopalveluista.

  9 § Muilta osin sopimuksessa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia yleisiä sähkönmyyntiehtoja, jotka ovat saatavissa Myyjältä. Myyjällä on mm. oikeus tarkistaa Ostajan luottotiedot ja tarvittaessa vaatia vakuutta. Sähkön siirrossa noudatetaan verkkoyhtiön yleisiä verkkopalveluehtoja

Takaisin ylös