St1 bioetanolin väkevöintilaitos Haminaan

Lehdistötiedote 25.6.2007

St1 on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Haminan Sataman kanssa bioetanolin väkevöintilaitoksen sijoittamisesta Haminaan. Alun perin laitoksen sijoituspaikka oli tarkoitus olla Kotkan Mussalo, mutta päätös Haminaan siirtymisestä tehtiin Mussalon tontin käyttörajoitusten ja ylimääräisten kustannusten johdosta.
Valmistuessaan v. 2008 alkuun mennessä laitos tuottaa 35 000 tonnia polttoaine-etanolia, jota lisätään St1:n Suomen asemilla myytävään moottoribensiiniin. St1 haluaa omalta osaltaan vauhdittaa siirtymistä ympäristöystävällisempiin biokomponentteja sisältäviin liikennepolttoaineisiin. St1 omistaa teknologian, jolla biopolttoainetta valmistetaan elintarviketeollisuuden ja kaupan jätteistä. Suomeen tullaan rakentamaan seuraavan kahden vuoden aikana 6-10 laitosta.

Ensimmäinen ns. Etanolix-laitos aloittaa toimintansa loppukesästä Lappeenrannassa. Hajasijoitetussa tuotannossa etanolin väkevyys nostetaan n. 80 prosenttiin. Haminan väkevöintiyksikössä veden
poistamisella saavutetaan 99,7 prosentin vahvuus, mikä on vaadittava väkevyys bensiinikomponentille. Haminan väkevöintilaitoksen yhteyteen tullaan rakentamaan myös Etanolix-yksikkö.

Ainutlaatuinen tuotantoteknologia

Haminan väkevöintilaitos on osa uutta tuotantokonseptiamme, jolla saavutetaan mahdollisimman suuri hiilidioksidivähenemä. Biopolttoaineilla korvataan fossiilisia polttoaineita ja vertailtaessa biopolttoaineiden tuotantoteknologioita, täytyy koko tuotantoketjun aiheuttamat päästöt huomioida. Kotkan väkevöintilaitokseen valitun uuden teknologian avulla energiatehokkuus on myös ainutlaatuinen . ”Uskomme, että konseptimme ympäristönäkökohdat ja energiataloudellisuus yhdistettynä St1:n
kustannustehokkaaseen toimintatapaan turvaa kilpailukykymme bioetanolin tuotannossa ja polttoainemarkkinoilla”, St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Antti Pasanen toteaa.

St1 on tehnyt vuokrasopimuksen Haminan Sataman kanssa.

Haminan satama tarjoaa toimivan infrastruktuurin bioetanolin väkevöinnille ja logistiikalle. Alueella on hyvät palo- ja pelastusvalmiudet, joita St1 pystyy omassa hankkeessaan hyödyntämään. Laitoksen lupaprosessit ovat käynnissä. Ympäristöasioissa lupaviranomainen on Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus. Muita lupaviranomaisia ovat Turvatekniikan Keskus,
Tuotevalvontakeskus ja Tullihallitus verottomien varastojen osalta. St1 hakee Kauppa- ja Teollisuusministeriöltä investointitukea Kotkan hankkeelleen.

Suomeen on tulossa biopolttoaineiden käyttövelvoite v. 2008 alusta. Öljy-yhtiöiltä edellytetään biokomponenttien lisäämistä lopputuotteisiin. Velvoite v. 2008 on 2 prosenttia lopputuotteen energiasisällöstä. Tästä velvoite kasvaisi portaittain ollen v. 2009 4 prosenttia ja v. 2010 5,75 prosenttia.
Takaisin ylös