St1 aloitaa bioetanolin tuotannon Lappeenrannassa

St1 käynnistää Suomen ensimmäisen liikennepolttonesteita tuottavan bioetanolitehtaan Lappeenrannassa. Tehtaan etäavaa tänään Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Helsingissä. Tehtaan myötä St1 aloittaa ensimmäisenä maailmassa bioetanolin hajautetun tuontantokonseptin. Jätteiden hyödyntäminen energiatuotannossa on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttämällä biojätettä raaka-aineena, St1 pystyy jalostamaan liikennepolttonesteen biokomponentin puhtaimmalla tavalla maailmassa.

St1:n tavoite on olla johtava CO2 –vapaiden energiatuotteiden valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja toteuttaa ne liiketaloudellisesti kannattavasti. Bioetanolin hajautettu tuotantokonsepti ”Etanolix” on loistava esimerkki tästä toiminnasta. Etanolix-konseptia toteuttaa St1 Biofuels Oy, joka on St1:n ja VTT:n yhteisyritys. Etanolixkonsepti on innovatiivinen tuotantomalli, joka perustuu hajautettuun tuotantoon - bioetanolin tuotanto ja absolutointi on erotettu toisistaan. Etanolix-tehtaan pieni koko mahdollistaa parhaan sijainnin lähellä raaka-ainetta ja sivutuotteena saatavan rehun käyttäjiä. Tehtaan rakentaminen ei edellytä raskaita investointeja infrastruktuuriin. Modulaarisen rakenteen ansiosta se on nopea rakentaa standardiosista kohteen tarpeen mukaiseksi – vaikka teollisuuslaitoksen viereen. Etanolix-tehtaan energiatehokkuus on aivan uudella tasolla ja moderneimman automaatioteknologian hyväksikäyttö mahdollistaa tehtaan etäkäytön. Etanolix-tehtaan tavanomainen kapasiteetti tulee vaihtelemaan 1000- 2000 m3 absoluuttista bioetanolia vuodessa. Tehdas on kooltaan noin 1/100 perinteisiin ensimmäisen sukupolven biopolttoainetehtaisiin verrattuna. Tästä huolimatta investointi suhteessa tuotannon määrään
on samalla tasolla kuin perinteisissä isoissa laitoksissa. Etanolix-konseptin kannattavuus on selkeästi perinteisiä menetelmiä parempi. Tämän varmistaa tulot jäteraaka-aineen vastaanotosta, alhaiset käyttökustannukset ja tulot rehusta. Etanolix-konsepti alentaa biopolttoainetuotannon logistiikkakustannusten lisäksi jätehuollon ja rehuteollisuuden logistiikkakuluja. Tällä on merkittävä ympäristöllinen kerrannaisvaikutus. Etanolix-tehdas valmistaa 85% alkoholia, joka kuljetetaan paluukuljetuksina Haminaan ensi vuoden alussa valmistuvaan absolutointilaitokseen. Siellä alkoholi väkevöidään 99,8%:ksi, jolloin se soveltuu sekoitettavaksi bensiiniin. Absolutointiyksikön tuotekehitystyö on johtanut niin hyvään energiatehokkuuteen, että myös muiden etanolivirtojen väkevöinti on liiketaloudellisesti
kannattavaa.

Ensimmäisessä vaiheessa Etanolix-tehtaan raaka-aineena käytetään elintarviketeollisuuden jäte-, hylky- ja sivutuotevirtoja. SITA Finland Oy on St1 Biofuels Oy:n valtakunnallinen yhteistyökumppani, joka takaa myös pienten jätteentuottajien raaka-aineen mukaan saamisen. Tuotekehityksen kohteena ovat jätepaperi, yhdyskuntajäte ja teollisuuden prosessivirrat. Lisäksi Etanolix-konsepti luo peltoviljelyyn perustuvalle tuotantosuunnalle suljetun systeemin avulla uuden mahdollisuuden huomattavaan energiatehokkuuden nostoon ja CO2-päästöjen vähentämiseen.Vuoden 2011 loppuun mennessä Suomessa valmistetaan jätteistä Etanolix-konseptilla noin 70 miljoonaa litraa absoluuttista bioetanolia vuodessa. Vastaava potentiaali on vielä suurempi muissa EU-maissa korkeampien asukas- ja tuotantomäärien johdosta. EU-tasolla tämä
tarkoittaa 5 miljardin litran vuosituotantoa biojätteistä Etanolix-konseptilla, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin koko EU:n vuoden 2006 bioetanolituotanto ( 1,6 miljardia litraa).

Etanolix-konseptia tullaan tarjoamaan globaaleille markkinoille lisenssisopimuksien muodossa. St1 Biofuels Oy:n tavoitteena on, että Etanolix-konsepti on globaali markkinajohtaja hajautetussa bioetanolituotannossa.

Lisätietoja antaa:

St1
Mika Anttonen, St1 –konsernin hallituksen puheenjohtaja
+358 40 500 9798, mika.anttonen(at)st1.fi

Kim Wiio, St1 Oy:n toimitusjohtaja
+ 358 44 567 8964, kim.wiio(at)st1.fi

Antti Pasanen, St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja
+358 40 7621 388, antti.pasanen(at)st1.fi
www.st1.fi

VTT
Tapio Koivu, Toimialajohtaja, Yrityskehitys
+358 20 722 6943, tapio.koivu@vtt.fi

SITA Finland Oy Ab
Jorma Kangas, Toimitusjohtaja
+ 358 10 540 2201, jorma.kangas@sitafinland.fi

St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2 -vapaiden energiatuotteiden valmistaja ja myyjä. Kasvun pääpaino on VTT:n kanssa perustetussa St1 Biofuels Oy:ssä. Yhtiö vahvisti asemaansa Suomessa ostamalla oy Esso ab:n kesällä 2007. St1:llä on yli 400 jakeluasemaa Suomessa, 41 jakeluasemaa Ruotsissa ja 4 jakelupistettä Puolassa. St1 myy myös sähköä kuluttajille ja pienyrityksille sekä lämmitysöljyä laajamittaisesti kaikkialle Suomeen. Lentopolttoaineita St1 jakelee Helsinki-Vantaalla, Tampereella ja Vaasassa. St1-konsernin liikevaihto ylittää tänä vuonna 800 miljoonaa euroa. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on reilut 120.

VTT on puolueeton, 2800 henkilön tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laaja-alaisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja parantamaan teknologiaosaamisensa kautta asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä.

SITA on Euroopan suurin ympäristöhuoltoalan yritys. Se on osa kansainvälistä Suezmonialakonsernia, jonka erikoisosaamisalueena ovat vesi- energia ja jätehuoltopalvelut. SITA Finland huolehtii päivittäin yli miljoonan suomalaisen jätteiden asianmukaisesta kierrätyksestä ja kuljetuksesta. Yritys palvelee noin 450 osaajan voimin asiakkaittaan kautta aan. Toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Heinolassa, Porvoossa, Kotkassa, Turussa, Vaasassa, Uudessakaupungissa, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.
Takaisin ylös