St1:n Haminan bioetanolin väkevöintilaitokselle KTM:n uuden teknologian investointituki

St1:n kehittämä bioetanolin hajautettu ETANOLIX®-tuotantokonsepti täydentyy Haminaan rakennettavalla väkevöintilaitoksella. Tuotanto käynnistyy alkukeväästä 2008 ja laitos tulee väkevöimään St1:n hajasijoitettujen ETANOLIX®–tuotantoyksiköiden bioetanolin. Bioetanolin valmistaminen jätevirroista St1:n kehittämällä konseptilla ei tuota fossiilisia CO2–päästöjä. Kuten koko innovatiivinen ETANOLIX®–prosessi, myös väkevöintilaitoksessa käytettävä tekniikka on maailmanlaajuisesti uutta ja energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa.


St1:n tavoite on olla johtava CO2–vapaiden energiatuotteiden valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja toteuttaa ne liiketaloudellisesti kannattavasti. Bioetanolin innovatiivinen ETANOLIX® -tuotantokonsepti perustuu hajautettuun tuotantoon, jossa bioetanolin tuotanto ja väkevöinti on erotettu toisistaan. ETANOLIX® -tuotantoyksiköt rakennetaan paikoille, joissa sopivaa käymiskelpoista jätettä syntyy, esim. perunaa raaka-aineena käyttävän tehtaan viereen. Jätteestä tehdään noin 85 prosenttista bioetanolia, joka kuljetetaan paluukuljetuksina väkevöintilaitokseen. St1:n hajautettu tuotantokonsepti on ylivertainen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja jätteiden hyödyntämisessä biopolttoaineiden tuotannossa kilpailukykyisesti - maailmanlaajuisesti.

Väkevöintilaitoksen investointi aputoimintoineen on noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee hanketta noin 20 prosentilla uuden teknologian laitteiden, tuotantorakennuksen ja prosessilämmön tuottavan biokattilan osalta. Väkevöintilaitoksella hyödynnetään St1:n Laajasalon öljyvaraston säiliöitä, jotka siirretään Haminaan uusiokäyttöön. Väkevöintiprosessi automatisoidaan ja toiminnan turvallisuuteen ja valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Prosessilaitteiden konepajavalmistuksen ja laitoksen rakentamisen kotimaisuusaste on erittäin korkea.

St1 Biofuels Oy on ollut merkittävällä panoksella mukana väkevöintilaitoksen uuden tekniikan kehittämisessä. Laitos tarjoaa uuden teknologian eri vahvuisten etanoli-vesiseosten väkevöintiin. Bioetanoli höyrystetään ja ohjataan zeoliittikalvoille, joissa etanoli ja vesi erotetaan. Prosessin tuloksena saadaan 99,8 prosenttista bioetanolia. Tehtaan huippuluokan energiantehokkuus saavutetaan kierrättämällä puristetun bioetanolihöyryn energia uudelleen käytettäväksi. Laitoksen ulkopuolisen lämmön ja sähkön tarve on vähäistä. Tehtaan tarvitsema prosessilämpö tuotetaan biopolttoainekattilalla. Energiatehokkuus on niin hyvä, että myös muiden vettä sisältävien etanolivirtojen väkevöinti tällä konseptilla on liiketaloudellisesti kannattavaa. Haminan väkevöintilaitoksen vuosikapasiteetti tulee olemaan 44 miljoonaa litraa 99,8 prosenttista bensiiniin lisättävää bioetanolia ja investoinnissa on jo valmistauduttu kapasiteetin kaksinkertaistamiseen.

Lappeenrantaan viime syyskuussa avattu bioetanolin ETANOLIX® -tuotantoyksikkö saa ripeästi jatkoa; seuraavat yksiköt ovat jo rakenteilla Närpiöön ja Haminaan. Seuraavan kahden vuoden aikana on tavoitteena saada Suomessa tuotantoon parikymmentä yksikköä.

Ensi vuoden alusta astuu voimaan velvoite, jonka mukaan polttoaineiden energiasisällöstä 2 prosenttia tulee olla biopolttoainetta. St1 hoitaa biopolttoainevelvoitteensa lisäämällä bioetanolia bensiiniin. Tällä hetkellä raaka-aineena ovat elintarviketeollisuuden jätteet, tuotekehityksen kohteena ovat jätepaperi, yhdyskuntajäte ja teollisuuden prosessivirrat. Lisäksi ETANOLIX® -konsepti luo peltoviljelyyn perustuvalle tuotantosuunnalle suljetun systeemin avulla uuden mahdollisuuden huomattavaan energiatehokkuuden nostoon ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

ETANOLIX®-konseptia tullaan tarjoamaan globaaleille markkinoille lisenssisopimuksien muodossa. St1:n tavoitteena on, että ETANOLIX® -konsepti on globaali markkinajohtaja hajautetussa bioetanolituotannossa.

Lisätietoja:

Antti Pasanen, St1 Biofuels Oy, Toimitusjohtaja
+ 358 40 762 1388

Mika Jokinen, St1 Biofuels Oy, Projektijohtaja
+ 358 400 468 151
www.st1.fi

St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2 -vapaiden energiatuotteiden valmistaja ja myyjä. Kasvun pääpaino on VTT:n kanssa perustetussa St1 Biofuels Oy:ssä. Yhtiö vahvisti asemaansa Suomessa ostamalla oy Esso ab:n kesällä 2007. St1:llä on yli 400 jakeluasemaa Suomessa, 41 jakeluasemaa Ruotsissa ja 4 jakelupistettä Puolassa. St1 myy myös sähköä kuluttajille ja pienyrityksille sekä lämmitysöljyä laajamittaisesti kaikkialle Suomeen. Lentopolttoaineita St1 jakelee Helsinki-Vantaalla, Tampereella ja Vaasassa. St1-konsernin liikevaihto ylittää tänä vuonna 800 miljoonaa euroa. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on reilut 120.
Takaisin ylös