Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto St1 Biofuels Oy:lle

Kemian avulla ratkaisuja energia-, terveys- ja materiaalihaasteisiin

St1 Biofuels Oy:n hajautettu etanolin valmistusteknologia on palkittu kymmenennellä kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla. Kunniamaininnoilla huomioitiin kaksi innovaatiota. Borealis Polymers Oy:n uuden katalyyttiteknologian avulla saadaan uusia ominaisuuksia polymeerimateriaaleihin. Innotrac Diagnostics Oy:n kehittämä kokoverinäytteiden analyysimenetelmä nopeuttaa hoitopäätösten tekoa ensi- ja tehohoidossa. Palkinnot jaettiin torstaina 24.4.2008 Kemianteollisuus ry:n järjestämässä teemafoorumissa Helsingissä. Palkinnon saajat valitsi Kemianteollisuuden tieteellinen neuvottelukunta.

Jätemateriaalista etanolia liikenteen käyttöön

St1 Biofuels Oy:n palkittu innovaatio vastaa kestävän kehityksen haasteisiin monin tavoin. Uudella menetelmällä valmistetaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettua etanolia jäteraaka-aineesta. Näin alennetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja öljyriippuvuutta. Menetelmä myös edistää jätteiden hyödyntämistä.

St1 Biofuels Oy vie pienet tuotantolaitokset lähelle jäteraaka-aineen tuottajaa, ja tuote väkevöidään keskitetysti. Laitosten tarvitsema lämpöenergia tuotetaan biopolttoaineilla, yksiköt ovat energiatehokkaita ja sivutuotteet voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Tieteellinen neuvottelukunta piti palkittua ratkaisua esimerkkinä innovaatiotoiminnasta, jota Suomesta pitäisi löytyä enemmänkin. Teknologisella osaamisella, tuotannollisilla ratkaisuilla ja yrittäjyydellä on tässä tartuttu ilmasto- ja energiahaasteeseen.

Uudella emulsiokatalyyttiteknologialla parannetaan muovien ominaisuuksia
Kunniamaininnan saanut Borealis Polymers Oy:n tutkimusryhmä on kehittänyt aivan uuden teknologisen kokonaisratkaisun muoviraaka-aineiden valmistukseen. Näin valmistetut muovit voidaan ominaisuuksiltaan aiempaa tarkemmin räätälöidä asiakkaan tarpeisiin.

Sirius-nimen saaneessa menetelmässä uusi ZN PP katalyytti valmistetaan aivan uudella tavalla ja se toimii myös toisin kuin aiemmat ratkaisut. Innovaatio on jo käytössä polypropeenin valmistuksessa yrityksen omilla laitoksilla, ja kaupalliset mahdollisuudet ovat merkittävät.

Kokoverinäytteen diagnostiikalla tehoa terveydenhuoltoon
Toinen kunniamaininta luovutettiin ensi- ja tehohoitoa nopeuttavalle innovaatiolle. Innotrac Diagnostics Oy:n kehittämällä ratkaisulla saadaan suoraan potilaan verinäytteestä luotettavat tulokset alle 20 minuutissa. Diagnoosien teko ja hoitopäätökset nopeutuvat, mikä lisää terveydenhuollon tehokkuutta.

Ensimmäiset kaupalliset tuotteet on tarkoitettu sydän- ja verisuonisairauksien tunnistamiseen. Menetelmää ollaan jo laajentamassa muille diagnostiikka-alueille. Kansainvälinen kiinnostus on laajaa.

Kemian innovaatiot tarttuvat ajankohtaisiin teemoihin
Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto jaettiin kymmenennen kerran. Palkintoa tavoitelleet innovaatiot olivat varsin ajankohtaisia ja laadukkaita.

Erityisesti palkintopäätökset tehnyttä Kemianteollisuuden tieteellistä neuvottelukuntaa ilahdutti se, että moni hakija oli tarttunut energia-, ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Kilpailu osoitti osaltaan, että kemialla on tarjota monipuolisia ratkaisuja tukemaan niin kestävää kehitystä kuin muitakin ihmisen hyvinvoinnin alueita.

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto jaetaan nykyään joka toinen vuosi tunnustuksena huomattavasta, hyödynnettävissä olevasta kemian alan innovaatiosta. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Palkinnon on perustanut Kemianteollisuus ry:n hallitus vuonna 1997. Aloitteen siihen teki Kemianteollisuuden tieteellinen neuvottelukunta.

Innovaatiopalkinnon tavoitteena on rohkaista tutkimuslähtöiseen, innovatiiviseen toimintaan sekä edistää uusien innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista sekä uutta yritystoimintaa kemian alalla. Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle tai yritykselle, ja se koskee sekä korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa että yrityksissä tapahtuvaa toimintaa.

Lisätietoja

Keksijä Antti Pasanen, St1 Biofuels Oy, puh. 040 762 1388, antti.pasanen@st1.fi

Projektipäällikkö Anders Nymark, Borealis Polymers Oy, puh. 050 379 4151, anders.nymark@borealisgroup.com

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Harri Takalo, Innotrac Diagnostics Oy, puh. 040 508 7104, harri.takalo@radiometer.fi

Apulaisjohtaja Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry, puh. 09 1728 4318 tai 040 515 7107, riitta.juvonen@chemind.fi

Lisätietoja innovaatioista: www.chemind.fi/innovaatiopalkinto2008
Valokuvia palkinnon saajista: www.chemind.fi/kuvapankki (uutiskuvat)
Takaisin ylös