St1 avaa ensimmäisen integroidun Etanolix® -bioetanolilaitoksen Närpiöön

Tiedotusvälineille 4.6.2008


Suomalainen energiayhtiö St1 avaa bioetanolin valmistuslaitoksen Närpiön Nixbackin teollisuusalueella. Laitos on integroitu Oy Norrgård Börje Ab:n perunahiutaletehtaaseen.
St1:n Närpiön bioetanolilaitos käyttää raaka-aineenaan perunahiutaletehtaan tuotantoprosessin biojätettä. Bioetanolilaitos on integroitu perunahiutaletehtaaseen ja Oy Norrgård Ab:n tuotantoprosessin jätesivuvirta johdetaan suoraan bioetanolin valmistusyksikköön. Samalla myös bioetanolin tuotannossa tarvittava lämpöenergia saadaan ylijäämähöyrynä perunahiutaletuotteiden valmistuksesta.

St1:n Närpiön bioetanolin valmistuslaitos käyttää vuodessa 12.000 tonnia raaka-ainetta ja tuottaa
850 m3 85 prosenttista etanolia. Prosessi tuottaa lisäksi lannoitetta ja rehua suoraan jaeltavaksi tuotantoyksiköitä lähellä oleville maatiloille. Närpiön Etanolix® -bioetanolilaitoksen laajennus on jo suunnitteilla. Laajennuksen jälkeen raaka-ainekapasiteetti nousee 19.000 tonniin ja tuotantomäärä tulee olemaan 1.400 m3:ta.

St1:n bioetanolin Etanolix® -tuotantokonsepti perustuu hajautettuun tuotantoon, jossa bioetanolin tuotanto ja väkevöinti on erotettu toisistaan. Bioetanolin tuotantoyksiköt rakennetaan paikoille, joissa sopivaa käymiskelpoista jätettä syntyy, kuten esim. Närpiössä perunaa raaka-aineena käyttävän tehtaan viereen. Jätteestä tehdään noin 85 prosenttista bioetanolia, joka kuljetetaan väkevöitäväksi kesäkuussa valmistuvaan Haminan absolutointilaitokseen. Väkevöinnin jälkeen 99.8 prosenttinen bioetanoli on sellaisenaan valmista sekoitettavaksi bensiiniin.

St1:n bioetanolin tuotantoprosessi ei lisää ympäristön hiilidioksidipäästöjä juuri lainkaan. Prosessissa käytetään raaka-aineena jätettä, prosessin tarvitseman lämmön tuottamiseen käytetään joko integroidun tuotantolaitoksen ylijäämälämpöä tai uusiutuvaa energiaa ja hajautettu tuotanto vähentää mm. raaka-aineen kuljetustarvetta. Kemianteollisuus ry myönsi huhtikuussa innovaatiopalkinnon hajautetun tuotannon Etanolix® -menetelmälle.

Etanolix® -tuotantoyksiköt saavat ripeästi jatkoa; seuraavat yksiköt valmistuvat kesäkuussa Haminaan sekä myöhemmin tänä vuonna Vantaalle. Seuraavan kahden vuoden aikana on tavoitteena saada Suomessa tuotantoon parikymmentä yksikköä.

Lisätietoja:
Mikael Knif, Commercial Representative, St1 Biofuels Oy
mikael.knif(at)st1.fi, + 358 50 374 9614

Jarmo Laaninen, Sales Manager, St1 Biofuels Oy
jarmo.laaninen(at)st1.fi, + 358 50 371 2862

Börje Norrgård, toimitusjohtaja, Oy Norrgård Börje Ab
bn(at)norrgard.com, +358 10 548 1100

www.st1.fi

St1 on energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö vahvisti asemaansa Suomessa ostamalla oy Esso ab:n kesällä 2007. St1:llä on yli 400 jakeluasemaa Suomessa, 44 jakeluasemaa Ruotsissa ja 6 jakelupistettä Puolassa. St1 myy myös sähköä kuluttajille ja pienyrityksille sekä lämmitysöljyä laajamittaisesti kaikkialle Suomeen. Lentopolttoaineita St1 jakelee Helsinki-Vantaalla, Tampereella ja Vaasassa. St1-konsernin liikevaihto ylittää tänä vuonna 900 miljoonaa euroa. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on reilut 130. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia ympäristöä säästäviä biopolttoaineratkaisuja.

Takaisin ylös