St1 ja Kupari Energia aloittavat energiayhteistyön

St1 Oy ja Kupari Energia Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt tarjoavat asiakkailleen energiakatselmuksia ja kokonaisenergiaratkaisuja. Tavoitteena on mahdollistaa St1:n asiakkaille säästöjä energiakustannuksissa sekä keinoja vähentää ympäristöpäästöjä sekä Kupari Energian asiakkaille monipuolisia energiapalveluja aina energian toimituksista laitteisiin.

St1:n kenttämyyntiorganisaatio tarjoaa asiakkaille Kupari Energian toimittamia energiakatselmuksia, joissa käydään läpi asiakaskohteen sähkön, lämmön ja veden käyttö ja kustannukset. Tehtyjen mittausten perusteella asiakkaalle esitetään kattava raportti, jossa tuodaan esille toimenpide-ehdotukset kustannuksineen sekä CO2-päästöjen laskennallinen väheneminen toimenpiteiden seurauksena. Raportin pohjalta St1 voi edelleen tarjota asiakkailleen ympäristöystävällisempiä ja vähäpäästöisempiä energiamuotoja ja laitteita.

Energiakatselmuspalvelusta saat lisätietoa St1 kenttämyynnistä ja aluemyyntipäälliköiltä (yhteystiedot saatavissa St1 asiakaspalvelukeskuksesta 0800-166 266) sekä Kupari Energialta.

Jätteiden lajittelu on edellytys niiden tehokkaalle hyödyntämiselle energiatuotannossa. St1:n jo käytössä oleva teknologia pystyy jatkossa hyödyntämään erilaisia jäteraaka-aineita etanolin valmistuksessa. Seuraavan sukupolven yksiköt tulevat käyttämään raaka-aineenaan mm. erilliskerättävää biojätettä, kotitalouksien, teollisuuden ja kaupan pakkauksia sekä olkea. Nämä raaka-aineet moninkertaistavat hajautetun konseptin mahdollisuudet.

St1:n hajautetun tuotannon konsepti on myös kiinnostava vientituote. St1 ja Mitsui Engineering & Shipbuilding CO., LTD - MES ovat allekirjoittaneet esisopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Japaniin. Perustettava yhteisyritys tulee luomaan Japaniin elintarviketeollisuuden jätteitä hyödyntävää etanolin valmistuskapasiteettiä käyttäen St1:n Etanolix® -teknologiaa. St1:lle perustettava yhteisyritys on tärkeä päänavaus Japanin vaativilla markkinoilla.

St1:n visio on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Vision hengessä St1 panostaa myös vahvasti tuulivoiman rakentamiseen ja myyntiin. Kesäkuussa käynnistyneellä pellettimyynnillä yhtiö vahvistaa asemaansa uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla.

Lisätietoja:
Matti Pentti, johtaja - Suoramyynti, St1 Oy
+358 500 488 948, matti.pentti(at)st1.fi
Lauri Suomalainen,  johtava asiantuntija - Kupari Energia
+ 358 50 594 1641, lauri.suomalainen(at)kuparienergia.fi

St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia ympäristöä säästäviä biopolttoaineratkaisuja. Visionsa hengessä yhtiö mm. tekee jätteestä bioetanolia. St1:n bioetanolin hajautetun tuotannon Etanolix® -menetelmä sai tänä vuonna Kemianteollisuus ry:n innovaatiopalkinnon. Yhtiöllä on jakeluasemia Suomessa yli 400, Ruotsissa 44 ja Puolassa 6. St1:n energiatuote- ja -palveluvalikoimaan kuuluu myös sähkö, lämmitysöljy, pelletit ja lentopolttoaineet. Yhtiö panostaa vahvasti tuulivoimaan. St1-konsernin liikevaihto ylittää tänä vuonna 1 mrd euroa. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on reilut 130.
Takaisin ylös