St1 Oy ja VTT yhteistyöhön uusiutuvan energian kehitystyössä

St1 Oy ja VTT ovat solmineet liikenteen biopolttoaineisiin keskittyvän yhteistyösopimuksen, jonka erityiskohteena on bioetanolin käyttösovellutukset tulevaisuuden autoteknologiassa.

St1 kehittää parhaillaan korkeaseosbiopolttoaineita, joiden pääkomponentti on kotimaisista jätteistä valmistettu etanoli. Kehitystyön tavoitteena on tuoda markkinoille uuden sukupolven CO2-hyviä biotuotteita, joiden fossiilinen hiilidioksidivähenemä on suurempi kuin jo markkinoilla olevilla polttonesteillä.
 
VTT tuo hankkeeseen yhteistyön myötä erityisosaamistaan useilla osa-alueilla kuten raaka-ainevarantojen arvioinnissa sekä eri polttoaineketjujen ja päästöjen elinkaaritarkasteluissa. Se arvioi sekä etanolin roolia polttonestevaihtoehtona että etanolia käyttävien ajoneuvojen suorituskykyä. VTT:llä on myös ratkaiseva rooli ajoneuvojen sekä polttoaineiden optimoinnissa Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä ajoneuvojen kenttäkokeiden toteutuksessa.
 
St1 ja VTT haluavat luoda yhteistyöllään toteuttamiskelpoisia skenaarioita tulevaisuuden liikenteessä käytettävistä uusiutuvan energian biopolttoaineista. Yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä voidessaan yhdistää taas voimavaransa ja erityisosaamisensa ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta äärimmäisen tärkeään hankkeeseen.
 
Lisätietoja:
Jari Suominen, St1 Oy, Energiajohtaja                         
+358 50 5956780, jari.suominen(at)st1.fi
 
Nils-Olof Nylund, VTT, Tutkimusprofessori, TkT, Liikenteen energiankäyttö ja moottoritekniikka
 +358 400 703 715, Nils-Olof.Nylund(at)vtt.fi

 

St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia ympäristöä säästäviä biopolttoaineratkaisuja. Visionsa hengessä yhtiö mm. tekee jätteestä bioetanolia. St1:n bioetanolin hajautetun tuotannon Etanolix®-menetelmä sai tänä vuonna Kemianteollisuus ry:n innovaatiopalkinnon. Yhtiöllä on jakeluasemia Suomessa yli 400, Ruotsissa 44 ja Puolassa 7. St1:n energiatuote- ja -palveluvalikoimaan kuuluu myös sähkö, lämmitysöljy, pelletit ja lentopolttoaineet. Yhtiö panostaa vahvasti tuulivoimaan. Liikennepolttoaineiden hankinnassa yhtiöllä on S-ryhmän kanssa yhteisyritys North European Oil Trade Oy. St1-konsernin liikevaihto ylittää tänä vuonna 1 mrd euroa. Vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä on reilut 150.
 
VTT on Euroopan johtavia osaajia bioenergiassa ja liikenteen biopolttoaineissa. VTT kehittää uusien tehokkaiden biopolttoaineiden tuotantoketjuja sekä arvioi liikenteen ympäristövaikutuksia ja kokonaistaloutta polttoaineiden lisäksi myös logistiikan näkökulmasta. Liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyen VTT kehittää telematiikkasovelluksia, uusia teknologioita ja ratkaisuja. Vaihtoehtoisten polttoaineiden ajoneuvokäytössä VTT:n erityisosaaminen kohdistuu biopolttoainetekniikoiden sovittamiseen kylmiin olosuhteisiin, pakokaasupäästöjen minimointiin ja ajoneuvojen toimivuuden varmistamiseen. VTT:n laitekanta niin henkilöautojen kuin raskaiden ajoneuvojen tutkimukseen on ainutlaatuinen tutkimusmaailmassa. VTT on EU:n ja kansainvälisen energiajärjestön IEA:n liikenteen biopolttoainetutkimuksen merkittävä verkottaja.
Takaisin ylös