St1:n RE85-korkeaseosetanoli markkinoille

St1:n uusi RE85-korkeaseosetanoli vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %

Uusi kotimainen polttonesteinnovaatio tuo suomalaiselle autoilijalle ennen näkemättömiä valinnan mahdollisuuksia

Energiayhtiö St1:llä on käynnissä VTT:n kanssa kehityshanke, jossa testataan ja viimeistellään uutta korkeaseosetanolia Suomen markkinoille. Uusi RE85-polttoneste vaatii flexifuel-auton, joita on Suomessa hankkeen ansiosta jo saatavilla. Tuotteessa tulee olemaan 80-85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa suomalaisesta elintarviketeollisuuden biojätteestä Etanolix®-konseptillaan. Kotimaisella kehitystyöllä alan huippujen kanssa tuotetta kehitetään pohjoisen haasteellisiin ilmasto-olosuhteisiin ja siten suomalaisille autoilijoille parhaiten sopivaksi.

RE85:n on läpimurto ympäristöä säästävien polttonesteiden kehityksessä – bioetanolin osuus polttonesteessä laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 %. Samalla suomalaiset autoilijat saavat käyttöönsä suomalaisiin oloihin kehitetyn korkeaseosetanolin, jonka kylmäkäynnistysominaisuuksia on myös parannettu mm. valitsemalla seokseen bensiinin erikoiskomponentteja. Uudelle korkeaseosetanolille kehitetään yhdessä VTT:n kanssa laajan koeohjelman avulla optimikoostumus parhaimman mahdollisen toimivuuden takaamiseksi Suomen olosuhteissa.

RE85-korkeaseosetanolin jakelu laajenee hankkeen edetessä

Kaksivuotisen kehityshankkeen jakeluvaihe alkaa 1.4.2009, kun RE85 tulee myyntiin pääkaupunkiseudun kolmella St1-jakeluasemalla: Mäkkylässä, Herttoniemessä ja Vallilassa. Jakeluasemien hintatauluissa ja polttonestepistooleissa laadun tunnuksena on RE85.

RE85:n hinta asettuu vähintään 30 senttiä 95E bensiiniä alemmaksi. Näin autoilijalle ei aiheudu lisäkustannuksia uuden korkeaseosetanolipolttoaineen alemmasta energiasisällöstä.

”Jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen pienillä käytännön teoillaan. Autoilijalla on nyt konkreettinen mahdollisuus omalta osaltaan vähentää merkittävästi ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä” toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

Jatkossa RE85:n jakeluverkosto laajentuu tarvittaessa kysynnän mukaan. St1 uudistaa jatkuvasti jakeluasema-verkostoaan ja varmistaa asemien tekniset valmiudet polttonesteen laajamittaiseen jakeluun tulevaisuudessa. Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa tuote pysyvästi Suomen markkinoille.

RE85 mahdollistaa ympäristöä säästävien flexifuel-autojen maahantuonnin

St1:n RE85 täyttää teknisesti E85-polttonesteen laatustandardin eli se soveltuu eri automerkeillä jo olemassa oleviin flexifuel-malleihin. Flexifuel-autot voivat nimensä mukaisesti joustavasti käyttää polttonesteenä sekä korkeaseosetanolia että tavallista bensiiniä, molempia tankataan samaan polttoainesäiliöön. Uuden korkeaseosetanolin markkinoille tulon myötä GM, Volvo ja Ford tuovatkin Suomeen näitä automalleja, joilla muuten jo ajetaan eri puolilla maailmaa. Bioetanolikäyttöön soveltuvien automallien uskotaan kiinnostavan niin ympäristötietoisia suomalaisia kuluttajia kuin yrityksiäkin – etenkin, kun ympäristöä säästävä bioetanoliautoilu ei kaadu lisäkustannuksiin.

Suomalainen polttonesteinnovaatio kehityksen kärjessä

EU:n liikenteen biopolttoainedirektiivin mukainen tavoite Suomessakin myytävien liikenteen polttonesteiden osalta on sisältää biokomponentteja 5,75 % energiasisällöstä ensi vuonna. Nykyinen käyttövelvoitelaki edellyttää osuuden olevan jo tänä vuonna 4 %. Biokomponenttien osuudet tulevatkin kasvamaan jatkossa nopeassa tahdissa - EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet vuodelle 2020 linjaavat jo huomattavat tiukennukset mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä niiden osuuteen liikenteessä.

St1 tuottaa bioetanolia Etanolix®-konseptillaan elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista hajautetun tuotannon idealla eli tuotantoyksiköt viedään sinne missä jätettä syntyy ja niiden tuottama bioetanoli väkevöidään Haminan absolutointilaitoksessa. St1 on Suomen ainoa etanoliliikennepolttonesteen tuottaja ja pystyy jalostamaan liikennepolttonesteen biokomponentin elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista puhtaimmalla tavalla maailmassa.

Oma bioetanolituotanto onkin mahdollistanut St1:lle erilaiset kehityshankkeet, kuten käynnissä oleva hanke uudenlaisen jätepohjaisen korkeaseosetanolin kehittämisestä yhteistyössä VTT:n kanssa. VTT:n rooli hankkeessa korostuu erityisesti polttonesteen elinkaaritarkasteluissa ja tuotelaadun optimoinnissa Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä kenttäkokeiden toteutuksessa. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeen kohteena olevalle korkeaseosetanolille verohuojennuksen. St1:n ja VTT:n yhteistyön tarkoituksena on tuottaa markkinoille kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ympäristöä merkittävästi säästäviä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia liikenteen biopolttoaineita.

”EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet merkitsevät erittäin suuria haasteita myös liikenteen energiankäyttöön. Tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin Suomen kuin koko maailman kasvavan liikenteen energianlähteiksi ja - ratkaisuiksi. Toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon on kehitetty nyt uusia, Euroopan edistyksellisimpiä tuotteita. St1:n kehittämät uudet polttoaine-etanolin sovellutukset tuovatkin aidosti uusia mahdollisuuksia niin nykyisen 4 %:n käyttövelvoitelain kuin 10 %:n uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiselle liikenteessä vuonna 2020”, linjaa VTT:n tutkimusjohtaja Kai Sipilä (Professor, Vice President, Strategic Research, Energy Technology)

St1:n jätteestä etanolia -konsepti etenee ja kasvaa

St1:llä on tuotannossa kolme Etanolix®-laitosta:Lappeenrannassa, Närpiössä ja Haminassa, jossa sijaitsee myös yhtiön etanolin absolutointilaitos. Seuraavat Etanolix®-yksiköt valmistuvat Vantaalle ja Lahteen. St1 rakentaa tänä vuonna myös bioetanolintuotannon seuraavan laitostyypin Hämeenlinnaan. Uudenlaiset BionolixTM-yksiköt tulevat käyttämään raaka-aineenaan kotitalouksien ja kauppojen erilliskerättyä biojätettä. Uudet raaka-aineet moninkertaistavat hajautetun konseptin mahdollisuudet biopolttoainetuotannossa myös ulkomailla. Suunnitteluvaiheessa olevat seuraavan sukupolven laitostyypit tulevatkin hyödyntämään raaka-aineenaan mm. kotitalouksien, teollisuuden ja kaupan pakkauksia sekä olkea. Etanolix®-konseptin lailla RE85 tulee olemaan suomalainen vientituote.

Lisätietoja:

www.st1.fi

Mika Aho, St1 Biofuels Oy, toimitusjohtaja
puh. + 358 50 500 2072, mika.aho@st1.fi

St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ulottuvat energiakonsultoinnista lämmöntuotantolaitteisiin ja tuulivoimaan. Liikennepolttoaineiden hankinnassa yhtiöllä on S-ryhmän kanssa yhteisyritys North European Oil Trade. St1:llä on jakeluasemia Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä yli 450. St1-konserni työllistää reilut 160 henkilöä ja sen liikevaihto ylittää tänä vuonna 900 milj. euroa.
 
Visionsa hengessä St1 tekee jätteestä bioetanolia hajautetun tuotannon Etanolix®-menetelmällään, joka on saanut tänä vuonna Kemianteollisuus ry:n innovaatiopalkinnon, Tasavallan presidentin valtakunnallisen INNOSUOMI 2008 -palkinnon sekä hopeasijan European Environmental Press Award 2008 -kilpailussa.
 
VTT on Euroopan johtavia osaajia bioenergiassa ja liikenteen biopolttoaineissa. VTT kehittää uusien tehokkaiden biopolttoaineiden tuotantoketjuja sekä arvioi liikenteen ympäristövaikutuksia ja kokonaistaloutta polttoaineiden lisäksi myös logistiikan näkökulmasta. Liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyen VTT kehittää telematiikkasovelluksia, uusia teknologioita ja ratkaisuja. Vaihtoehtoisten polttoaineiden ajoneuvokäytössä VTT:n erityisosaaminen kohdistuu biopolttoainetekniikoiden sovittamiseen kylmiin olosuhteisiin, pakokaasupäästöjen minimointiin ja ajoneuvojen toimivuuden varmistamiseen. VTT:n laitekanta niin henkilöautojen kuin raskaiden ajoneuvojen tutkimukseen on ainutlaatuinen tutkimusmaailmassa. VTT on EU:n ja kansainvälisen energiajärjestön IEA:n liikenteen biopolttoainetutkimuksen merkittävä verkottaja.


St1:s nya RE85-bränsle med höginblandning av etanol minskar biltrafikens fossila koldioxidutsläpp med upp till 80 %

Ny inhemsk bränsleinnovation ger den finländska bilisten en valmöjlighet utan like

Energibolaget St1 har för närvarande ett utvecklingsprojekt tillsammans med VTT för att testa och finjustera det nya RE85-bränslet avsett för den finska marknaden. Nya RE85-bränslet kräver en flexifuelbil, som tack vare utvecklingsprojektet redan finns tillgänglig i Finland. RE85 kommer att innehålla 80-85 % bioetanol, som St1 framställer av bioavfall från den finländska livsmedelsindustrin med det egna tillverkningskonceptet som kallas Etanolix®. Det inhemska utvecklingsarbetet sker i samråd med experter inom området för att anpassa produkten till de utmanande nordiska klimatförhållandena och således på bästa sätt vara lämpad för de finländska bilisterna.

RE85 är ett genombrott i fråga om utvecklingen av miljövänligt flytande bränsle, eftersom bioetanolets höga andel i bränslet minskar biltrafikens fossila utsläpp med upp till 80 %. Samtidigt får de finländska bilisterna ett biobränsle till sitt förfogande som har utvecklats enkom för finländska förhållanden. Etanolblandningens egenskaper vad gäller kallstart har förbättrats bland annat genom att tillsätta för bensin typiska specialkomponenter. Den optimala konsistensen för det nya bränslet med höginblandning av etanol utvecklas tillsammans med VTT genom ett ansenligt testprogram för att säkra att produkten fungerar så bra som möjligt i finländska förhållanden.

Distributionen av RE85 ökar då projektet framskrider

Det tvååriga utvecklingsprojektets distributionskede börjar 1.4.2009 då RE85 börjar säljas på de tre St1-stationerna i huvudstadsregionen, det vill säga i Mäkkylä, Hertonäs och Vallgård. RE85 kommer att ha beteckningen RE85 på pristavlorna och bränslepistolerna.

RE85 kommer att vara minst 30 cent billigare än 95E-bensinen. På så sätt föranleder det nya biobränslets lägre energiinnehåll inte tilläggskostnader för bilisten.

”Var och en av oss kan påverka klimatförändringen genom små praktiska gärningar. Bilisten har nu en konkret möjlighet att för egen del betydligt minska på de fossila koldioxidutsläppen som påskyndar klimatuppvärmningen”, konstaterar Mika Aho, verkställande direktör för St1 Biofuels Oy.

Antalet stationer som distribuerar RE85 kommer att utökas vid behov enligt efterfrågan. St1 förnyar kontinuerligt sitt nätverk och säkrar stationernas framtida tekniska färdigheter att distribuera flytande bränsle i stor skala. Företagets mål är att etablera produkten varaktigt på den finländska marknaden.

RE85 möjliggör importen av miljövänliga flexifuelbilar

St1:s RE85 uppfyller tekniskt E85-bränslets kvalitetsstandard, det vill säga det kan användas i de olika bilmärkenas flexifuelbilar som redan finns på marknaden. Precis som namnet antyder kan flexifuelbilarna flexibelt gå på såväl vanlig bensin som en hög etanolblandning och båda kan tankas i samma bränsletank. I och med att nya RE85 lanseras på marknaden importerar GM, Volvo och Ford de flexibla bilmodellerna till Finland. Flexifuelbilarna är för övrigt redan i trafik runtom i världen. Bilmodeller som kan gå på bioetanol torde intressera miljömedvetna finländska konsumenter men även företag, speciellt då den miljövänliga bioetanolbilismen inte föranleder extra kostnader.

Finländsk innovation går i spetsen för bränsleutvecklingen

Målet vad gäller drivmedel som säljs i Finland följer EU:s biobränsledirektiv om att 5,75 % av energiinnehållet ska bestå av biokomponenter nästa år. Den nuvarande lagen om främjande av användningen av biodrivmedel förutsätter att andelen är 4 % redan i år. Biokomponenternas andel kommer framöver att öka i snabb takt. Målen för år 2020 i EU:s klimat- och energipaket visar redan på betydligt skärpta krav vad gäller bland annat minskningen av växthusgasutsläppena, användningen av förnybara energikällor samt deras andel i trafiken.

St1 framställer bioetanol enligt sitt decentraliserade tillverkningskoncept som kallas Etanolix®, det vill säga produktionsanläggningarna finns där det går att utnyttja avfall och sidoströmmar från livsmedelsindustrin. Bioetanolkoncentratet framställs i anläggningen i Fredrikshamn. St1 är den enda i Finland som kan tillverka etanoldrivmedel genom att förädla biokomponenten från livsmedelsindustrins avfall och sidoströmmar på det renaste sättet i världen. St1:s egna bioetanolproduktion har möjliggjort olika utvecklingsprojekt, till exempel det pågående samarbetsprojektet med VTT för att utveckla avfallsbaserat biobränsle med höginblanding av etanol. VTT har en framträdande roll speciellt vad gäller att undersöka bränslets livscykel och optimera produktkvaliteten för de finländska klimatförhållandena samt vid förverkligandet av fältexperimenten. Finansministeriet har beviljat skattelättnad för utvecklingsprojektets bränsle med hög andel etanol. Målet med samarbetet mellan St1 och VTT är att lansera kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga biodrivmedel för trafiken som baserar sig på synnerligen miljövänlig och förnybar energi.

”Målen med EU:s klimat- och energipaket innebär väldigt stora utmaningar även för trafikens energiförbrukning. Det krävs nya och innovativa lösningar för att finna energikällor till den växande trafiken i såväl Finland som hela världen. Nya och Europas reformvänligaste produkter har nu utvecklats för att tillverka andra generationens biobränslen. Det nya drivmedelsetanolet som St1 har utvecklat gör det faktiskt möjligt att uppnå både målet på 4 % som den nuvarande lagen om användning av biodrivmedel förutsätter, och målet på 10 % angående andelen förnybar energi i trafiken år 2020”, konstaterar professor Kai Sipilä (Vice President, Strategic Research, Energy Technology) vid VTT.

St1-konceptet om etanol av avfall framskrider och växer

St1 har produktion på tre Etanolix®-enheter: i Villmanstrand, i Närpes samt i Fredrikshamn där även företagets dehydreringsanläggning för etanol är belägen. De följande Etanolix®-enheterna kommer att färdigställas i Vanda och Lahtis. I år bygger St1 även den följande anläggningstypen för bioetanolproduktion i Tavastehus. Bionolix-enheterna kommer att utnyttja separerat bioavfall från hushåll och butiker som råvara. Nya råvaror mångdubblar möjligheterna för det decentraliserade konceptet för biobränsleproduktion även utomlands. Den följande generationens anläggningar är under utveckling och de kommer att utnyttja råvaror som till exempel halm samt förpackningar från hushåll, industrier och butiker. Precis som Etanolix®-konceptet kommer även RE85 att vara en finländsk exportvara.

Ytterligare information:

www.st1.fi

Mika Aho, St1 Biofuels Oy, verkställande direktör
tel. + 358 50 500 2072, mika.aho@st1.fi

Energibolaget St1 förverkligar sin vision om att vara den ledande tillverkaren och försäljaren av CO2-medveten energi. Bolaget undersöker och utvecklar företagsekonomiskt lönsamma energilösningar som är skonsamma mot miljön. St1:s energitjänster omfattar allt från energikonsultationer till utrustning för värmeproduktion och vindkraft. Drivmedelsinköpen sker genom St1:s samföretag med S-gruppen, North European Oil Trade. Bolaget har över 450 distributionsstationer i Finland, Sverige och Polen. St1-koncernen har drygt 160 anställda och i år överskrider dess omsättning 900 miljoner euro.
I visionens anda tillverkar bolaget bioetanol av avfall. Etanolix®, som är St1:s decentraliserade produktionsmetod för bioetanol, fick i år Kemiindustrin rf:s innovationspris, Nylands pris i INNOFINLAND 08-tävlingen samt silver i tävlingen European Environmental Press Award 2008.

Statens tekniska forskningscentral VTTär ledande i Europa vad gäller expertis om bioenergi och biobränsle för trafiken. VTT utvecklar produktionskedjor för nya effektiva biobränslen samt kalkylerar trafikens miljöpåverkan och makroekonomi ur både bränslenas och logistikens synvinkel. VTT utvecklar telematikapplikationer, nya teknologier och lösningar för en smidig och trygg trafik. När det gäller användning av alternativa bränslen i fordonen är VTT främst sakkunnig på att anpassa biodrivmedelsteknikerna till kalla förhållanden, minimera avgasutsläpp och säkra fordonens funktionalitet. VTT:s omfattande apparatur för att undersöka både personvagnar och tunga fordon är unik inom forskningsvärlden. VTT är en samlande kraft i EU:s och den internationella energiorganisationen IEA:s forskning om trafikens biobränslen.
Takaisin ylös