Suomen suurin tuulivoimala valmistuu länsirannikolleLEHDISTÖTIEDOTE 15.9.2009St1 aloittaa tuulivoiman tuotannon Porin Tahkoluodossa

Suomen suurin tuulivoimala valmistuu länsirannikolle

Energiayhtiö St1 Oy:n teollinen tuulivoimala on valmistunut Porin Tahkoluotoon. WinWinDin toimittama 3 MW:n tuulivoimalaitos alkaa tuottaa uusiutuvaa tuulivoimaa Suomen valtakunnan sähköverkkoon säännöllisesti lokakuun aikana ja sen vuosituotanto on noin 8.000 MWh. Tuulivoimalaitoksen käyttöönotto on jo aloitettu Tahkoluodossa.

St1:n Tahkoluodon laitos on korkein Suomeen tähän mennessä rakennettu tuulivoimalaitos. Sekä uuden voimalan napakorkeus että roottorin halkaisija ovat 100 metriä. Tuulivoimalan teho on 3 MW ja sen arvioitu tuotanto on noin 8.000 MWh vuodessa. St1 on ainoa toimija Suomessa, joka on mukana tuulivoiman hyödyntämisessä laajalla skaalalla: kuluttajille myytävistä pientuulivoimaloista ja verkkoon kytkettävistä laitteista aina teollisiin suurtuulivoimaloihin asti.

”Teollisen tuulivoimalan rakentaminen on osa St1:n vision toteuttamista. Haluamme olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä ja panostamme voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Porin Tahkoluodon voimalaitos on St1:lle teollisen tuulivoimatuotannon päänavaus, josta kertynyttä kokemusta tulemme hyödyntämään myös seuraavissa tuulivoimalahankkeissa”, toteaa St1 Oy:n energiajohtaja Jari Suominen.

Vastaavia WinWinDin WWD-3 tuulivoimalaitoksia on Suomessa nyt toiminnassa 15 ja ulkomailla 29 kappaletta.

”Olemme iloisia, että ensimmäisen tuulivoimalamme toimitus St1:lle sujuu suunnitelmien mukaan – ja jopa aikataulusta edellä. WWD-3 tulee olemaa St1:lle erinomainen uusiutuvan energian lähde”, toteaa WinWinDin operatiivinen johtaja Jari Varjotie.

St1:n rakennuttaman ja omistaman tuulivoimalaitoksen tuotanto liitetään kuluttajille suunnattuihin sähkötuotteisiin. Ekosähkö Oy vastaa tämän tuulivoimalaitoksen tuotannon sähkötaseen hoidosta, ja laitoksen tuotanto liitetään Ekosähkö Oy:n sähkönhankintaan.

”Uusiutuvan energian tuotannon lisäämistavoitteet ovat haasteellisia. Tällaiset St1:n ja muidenkin uudempien toimijoiden investoinnit tulevat olemaan tärkeä osa kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ekosähkö Oy haluaa tarjota kanavan uusiutuvalle energialle voimalaitoksilta ympäristötietoisille kuluttajille, ja tällä tavoin tukea uusiutuvien energianlähteiden lisäämistä”, Ekosähkö Oy:n kehityspäällikkö Markus Tykkyläinen sanoo.


Lisätietoja:

www.st1.fi

St1 Oy, energiajohtaja Jari Suominen, + 358 50 5956780, jari.suominen(at)st1.fi
WinWinD, operatiivinen johtaja Jari Varjotie, +358 400 419734, jari.varjotie(at)winwind.fi
Ekosähkö Oy, kehityspäällikkö Markus Tykkyläinen, +358 50 5965482, markus.tykkylainen(at)ekosahko.fi


St1 energiayhtiö toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ulottuvat energiakonsultoinnista lämmöntuotantolaitteisiin ja tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 korkeaseosetanoliin. St1:llä on jakeluasemia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa yhteensä 650. St1-konserni työllistää 170 henkilöä ja sen liikevaihto ylittää tänä vuonna 1,2 mrd. euroa.

Visionsa hengessä St1 tekee jätteestä bioetanolia hajautetun tuotannon Etanolix®-menetelmällään, joka on saanut Kemianteollisuus ry:n innovaatiopalkinnon, Tasavallan presidentin valtakunnallisen INNOSUOMI 2008 -palkinnon sekä hopeasijan European Environmental Press Award 2008 -kilpailussa.

Takaisin ylös