St1 ja Neste Oil yhteistyöhön VTT:n TransEco-ohjelman polttoainehankkeessa

Painopiste henkilöautojen biopolttoaineiden kehittämisessä

St1 ja Neste Oil ovat aloittaneet yhteistyön VTT-vetoiseen TransEco-kehitysohjelmaan kuuluvassa polttoainehankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita Suomeen sopivia ratkaisuja, joilla saadaan 20 prosentin biokomponenttiosuus henkilöautojen polttoaineisiin vuoden 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Polttoainehankkeen päärahoitus tulee Työ- ja elinkeinoministeriöstä, loppurahoituksesta vastaavat VTT, St1 ja Neste Oil.

Suomi on edelläkävijä sekä bioenergian hyödyntämisessä että puhtaiden liikennepolttoaineiden kehitystyössä. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee omalta osaltaan uusien biopolttoaineiden kehitystyötä TransEco-kehitysohjelman avulla. 

VTT:n, Neste Oilin ja St1:n yhteinen hanke keskittyy henkilöautojen polttoainevaihtoehtoihin, koska raskaiden dieselajoneuvojen biopolttoainetutkimukseen panostetaan jo merkittävästi muissa hankkeissa. St1 keskittyy fossiilista bensiiniä korvaavan korkeaseosteisen etanolipolttoaineen optimointiin Suomen olosuhteisiin sopivaksi ja käytön ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Neste Oilin painopistealueena on bensiiniin sopivien muiden biokomponenttien kehittäminen. Hankkeessa syntyy merkittävää lisäarvoa myös siitä, että näiden alahankkeiden välillä vaihdetaan tiiviisti tietoa. 

- Öljyala on itse esittänyt liikennepolttonesteiden bio-osuuden asteittaista kasvattamista Suomessa 10 prosenttiin jo vuoteen 2015 mennessä. Näin saavuttaisimme tuon EU:n vuodelle 2020 asettaman tavoitteen reilusti etuajassa, vastaavasti oma tavoitetasomme voisi tuolloin olla jo 20 prosenttia. St1 on jo vastannut tiukan tavoitteen saavuttamiseen tuomalla markkinoille RE85 korkeaseosetanolin. Olemme rakentaneet vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista n. 300.000 m3 etanolia liikennekäyttöön. Suomeen tarvitaan erilaisia vaihtoehtoisia biopolttoaineratkaisuja. Merkittäväksi haasteeksi muodostuu nykyisen autokannan valmiudet käyttää nimenomaan korkeaseosteisia biopolttoaineita. Autokannan uudistaminen mahdollisimman pian on edellytys biopolttoaineiden kysynnän kasvulle ja laajalle saatavuudelle. TransEcon polttonestehanke vastaa juuri tuohon haasteeseen. Se tarjoaa erinomaisen väylän viranomaisten, tutkijoiden ja liikennealan toimijoiden tiiviille ja tulokselliselle yhteistyölle, toteaa energiajohtaja Jari Suominen St1:stä.

- Neste Oil on jo tuonut Suomen markkinoille Neste Green -dieselin, joka sisältää aina vähintään 10 prosenttia uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Neste Oilin valmistamaa NExBTL-dieseliä voidaan käyttää erisuuruisina pitoisuuksina tai jopa sellaisenaan. Sen käyttö ei edellytä mitään muutoksia autoihin tai jakelujärjestelmiin. Käynnissä olevien investointihankkeiden valmistuttua vuonna 2011 Neste Oilin uusiutuvan dieselin kapasiteetti on lähes 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Nyt on tärkeää löytää uusia vaihtoehtoja myös bensiinipuolelle, jotta Suomi voi säilyttää asemansa biopolttoaineiden käytön edelläkävijänä ja saavuttaa tiukat tavoitteensa – tai jopa kiristää niitä. Teemme koko ajan tutkimusta uusien bioraaka-aineiden ja tulevaisuuden biopolttoaineiden kehittämiseksi. Yksi tutkimushankkeistamme on metsäbiomassan jalostaminen liikenteen polttoaineeksi. Tätä varten olemme rakentaneet Varkauteen yhteistyökumppanimme Stora Enson kanssa koelaitoksen, sanoo Neste Oilin ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava johtaja Simo Honkanen.

Liikenteen energiankulutus ja päästöt kuriin
 
Tieliikenteessä tulee vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. VTT:n viisivuotisen TransEco-tutkimusohjelman keskeisiä tavoitteita ovat liikenteen energiansäästö ja uusiutuvan energian käytön lisääminen liikenteessä. Tutkimusohjelmassa kehitetään teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia.

Uusiutuvaa energiaa voidaan tuoda liikenteeseen sekä biopolttoaineiden että uusiutuvan sähkön muodossa. VTT tutkii muissa TransEco-hankkeissaan mm. sähkö- ja hybridiautojen toimintaa erilaisissa käyttötilanteissa ja ajo-oloissa. Ammattikorkeakoulu Metropolia kehittää puolestaan ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistä voimajärjestelmää.
 
Lisätietoja:
Jari Suominen, energiajohtaja, St1 Oy, puh. 010 557 2371, jari.suominen@st1.fi
Ari Juva, johtava asiantuntija, Neste Oil Oyj, puh. 010 458 3975, ari.juva@nesteoil.com
Nils-Olof Nylund, VTT, Tutkimusprofessori, TkT, Liikenteen energiankäyttö ja moottoritekniikka, puh. 0400 703 715, nils-olof.nylund@vtt.fi
 
St1 lyhyesti
St1 on suomalainen energiayhtiö
, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 korkeaseosetanoliin. Yhtiö sai Motivan Uusiutuva energia teko 2009 –palkinnon.
Visionsa hengessä St1 tekee jätteestä bioetanolia palkitulla hajautetun tuotannon Etanolix®-menetelmällään. Yhtiöllä on Suomessa jo viisi bioetanolin tuotantolaitosta. St1:llä on jakeluasemia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa yhteensä 650. Yhtiöllä on pääkonttori Helsingissä ja toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. Lisätietoja: www.st1.fi

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä eli 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.
Takaisin ylös