Ympäristöyritysten Liitto tiedottaa: Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille -kansallisen osakilpailun voittajat: St1 Biofuelsille voitto Tuote-sarjassa RE85 biopolttoaineellaLehdistötiedote 25.11.2009

EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT
EUROOPAN YMPÄRISTÖPALKINNOT YRITYKSILLE

KANSALLISEN OSAKILPAILUN VOITTAJAT

Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille (European Business Awards for the Environment) -kilpailun raati on valinnut kansallisen osakilpailun voittajat. Palkinnot jaettiin Ympäristöyritysten Liiton seminaarissa 25.11.2009. Palkinnot jakoi ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille -kilpailussa painotetaan erityisesti tuotteiden ja niiden tuotannon ympäristöystävällisyyttä, innovatiivisuutta sekä markkinapotentiaalia.Raati arvioi Suomen osakilpailun tämänvuotisten voittajaehdotusten olevan hyvin ajankohtaisia
ja maailmanlaajuisesti kiinnostavia, ja niillä on erinomaiset mahdollisuudet
menestyä markkinoilla. Raati painotti valinnoissaan erityisesti innovatiivisuutta ja uutuusarvoa.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Suomen kansallisessa osakilpailussa menestyneet kilpailuehdotukset lähetetään edelleen Euroopan laajuiseen Euroopan Komission järjestämään kilpailuun, jonka palkintojenjako on kesäkuussa 2010 Brysselissä. Ympäristöyritysten Liitto toimii Suomen kansallisen osakilpailun koordinaattorina.

Kilpailussa on neljä sarjaa: Tuote, Prosessi, Johtaminen ja Kansainvälinen yhteistyö.

TUOTE-SARJA

1. palkinto

ST1 BIOFUELS Oy
RE85 - sustainable ethanol biofuel for flexifuel cars

St1 on kehittänyt jätteistä valmistettavan etanolipohjaisen biopolttoaineen, jota käytetään liikennepolttoaineena ns. flexifuel-autoissa. RE85 sisältää 80-85 % biojätteestä tuotettua bioetanolia. Jätteestä tuotetulla etanolipohjaisella biopolttoaineella on merkittävästi pienemmät fossiiliset hiilidioksidipäästöt kuin tavallisella polttoaineella, jopa
80 %. Suomessa polttoaine on ollut markkinoilla huhtikuusta 2009 saakka.
Raati toteaa, että jätteistä valmistetun etanolipohjaisen biopolttoaineen ympäristöhyödyt ovat selkeät. Sen etuna ovat jäteperäisten materiaalien hyödyntäminen, selkeästi pienemmät fossiiliset CO2-päästöt, paikallinen tuotanto ja kotimaisuus. Bioetanolin tuotantoyksiköt ovat pieniä ja ne voidaan sijoittaa jätteen tuottajien tuotantolaitosten läheisyyteen
tai jopa yhteyteen, mikä vähentää tarpeettomia kuljetuksia. Tuotteella on selkeä markkinapotentiaali ja se on jo herättänyt laajaa kiinnostusta ulkomailla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Mika Aho
puh. 050 500 2072, mika.aho@st1.fi

Projektikoordinaattori
Lotta Grönlund
puh. 010 557 4733, lotta.gronlund@st1.fi

www.st1.fi


2. palkinto

PRESECO OY
Preseco biocarbon to substitute the use of fossil coal

Biohiili on päästöneutraali biopolttoaine, jolla on hyvä energiatase ja hyvin pienet päästöt. Sitä voidaan käyttää korvaamaan fossiilista hiiltä energiantuotannossa. Biohiiltä voidaan tuottaa lukuisista orgaanisista raaka-aineista, kuten esimerkiksi puutarhajätteestä, lietteestä, luista ja höyhenistä. Raaka-aineeksi käy kaikki biomassa. Menetelmän etuna
on joustavuus raaka-aineen suhteen ja se, että biohiili voidaan käyttää paikallisesti, jolloin kuljetusmatkat ja niistä aiheutuvat päästöt pienenevät.

Raati katsoo, että järjestelmä on innovatiivinen ja joustava, koska siinä pystytään käyttämään monenlaista raaka-ainetta paikallisen tarjonnan mukaan. Myös tuotteen ympäristöhyödyt ovat selkeät, koska raaka-aineena käytetään muuten hankalasti hyödynnettäviä jätteitä, ja energiantuotannossa käytettävän paikallisen biohiilen kuljetusmatkat
ovat lyhyet verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Lisätietoja:

Hallituksen jäsen
Mikko Kantero
puh. 050 2247, mikko.kantero@preseco.eu

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Paula Vainio-Paananen
puh.050 364 5861, paula.vainio-paananen@preseco.eu

www.preseco.eu


3. palkinto

BIO-TEHO LTD
Ecological solutions for the future

BT Wood -tuotesarja koostuu ekologisesti kestävistä puunsuoja-aineista, jotka eivät sisällä biosideja eikä raskasmetalleja. Tuotteet lisäävät puun kestävyyttä ja paloturvallisuutta. Niiden pääasialliset käyttökohteet ovat sahat, puunkyllästämöt ja rakennusliikkeet.
Raati toteaa, että BT Wood -sarjan tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat selkeästi pienemmät kuin perinteisillä biosideja ja raskasmetalleja sisältävillä tuotteilla.Tuotteilla on selvästi kysyntää markkinoilla.

Lisätietoja:

Talousjohtaja
Juha Estakari
puh. 050 575 1214
juha.estakari@btwood.com

www.btwood.com


PROSESSI-SARJA

1. palkinto

BIOLAN OY
Novarbo, closed greenhouse management system

Novarbo on kasvihuoneiden jäähdytysjärjestelmä. Sen avulla säästetään energiaa, saadaan suurempia satoja (jopa 40 %) ja vähennetään merkittävästi kasvitauteja kasvihuoneissa. Järjestelmän hyötysuhde on jopa 50-100 olosuhteista riippuen, eli 1 kW:n sähköteholla saadaan jopa 50-100 kW jäähdytysteho. Järjestelmällä on erityisesti kysyntää
lämpimissä maissa, joissa on paljon vihannestuotantoa, mutta se toimii tehokkaasti myös Suomen olosuhteissa.

Raati katsoo, että Novarbolla on merkittävä markkinapotentiaali erityisesti lämpimissä
maissa, joissa tuotetaan suuria määriä vihanneksia. Satomäärien kasvaminen jopa 40% ja kasvitautien väheneminen ovat myös merkittäviä tekijöitä maailmanlaajuista käyttöä ajatellen. Idea on innovatiivinen ja sen tuoma energiansäästö ja muut ympäristöhyödyt
ovat selkeät.

Lisätietoja:

Business Area Director
Teppo Rantanen
puh. 040 501 0589, teppo.rantanen@biolan.fi

http://www.novarbo.fi/suomi


JOHTAMINEN-SARJA

1. palkinto

SITRA
Natural resources strategy for Finland

Laajan asiantuntijajoukon kokoama strategia kannustaa luonnonvara-ajatteluun, joka edistää kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristövastuuta. Luonnonvarastrategia tarkastelee luonnonvaroja ja niiden välisiä kytkentöjä yli sektorirajojen kattaen sekä käytön että suojelun näkökulmat riittävän pitkäjänteisesti. Strategia on maailmassa ainutlaatuinen ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta muissa maissa. Strategia valmistui huhtikuussa 2009.

Raati toteaa, että strategia on ainutlaatuinen ja aihe on erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Suomi on ollut etujoukoissa tekemässä kansallista strategiaa, jonka saama kiinnostus osoittaa, että vastaavia strategioita tullaan tekemään jatkossa myös muissa maissa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Eeva Hellström
puh. 050 351 2412, eeva.hellstrom@sitra.fi
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja
Sirkka Hautojärvi, puh. 050 590 6809

http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Kansallinen%20luonnonvarastrategia.pdf


KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ -SARJA

1. palkinto

NOKIA OYJ, WWF ja IUCN
connect2earth online community

connect2earth online community on verkkoyhteisö, jonka jäsenet toimivat yhdessä kestävämmän tulevaisuuden hyväksi. Palvelussa on asiantuntijoiden alustuksia eri aiheista sekä mahdollisuus eri maista tulevien jäsenten väliseen keskusteluun ja oppimiseen kuvien,
videoiden ja tekstien avulla. Yhteisössä asiantuntijoina toimivat WWF ja IUCN, ja Nokia on kehittänyt palvelun mobiilitekniikan. Yhteisö on perustettu keväällä 2008 ja sillä on ollut yli 4 miljoonaa kävijää ympäri maailmaa. Aktiivisia yhteisön jäseniä on yli 10 000.

Kilpailuraadin mielestä verkkoyhteisö on kiinnostava esimerkki mielenkiintoista asiasisältöä tarjoavasta palvelusta, joka mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen ja oppimisen muilta yhteisön jäseniltä. Verkkoyhteisö on ajankohtainen ja toteutettu tavalla, joka vetoaa
erityisesti nuoriin. Sen suosio osoittaa, että palvelulle on kysyntää ja että se koetaan hyödylliseksi.

Lisätietoja:

VP, Head of Sustainability
Kirsi Sormunen
puh, 0400 409 129, kirsi.sormunen@nokia.com
Director, Environmental Affairs
Corporate Relations & Responsibility
Outi Mikkonen
puh. 7180 3870. outi.mikkonen@nokia.com

http://www.connect2earth.org/


KANSALLISEN KILPAILUN RAATI

Suomen raadin kokoonpano oli seuraava:

Professori Olli Dahl, Teknillinen korkeakoulu
Toimialajohtaja Janne Hietaniemi, Finpro
Ympäristöneuvos Antero Honkasalo, ympäristöministeriö
Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Elinkeinoelämän Keskusliitto
Toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes
Professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu
Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra
Johtaja Mari Pantsar-Kallio, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Raadin puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitosta.

Lisätietoja:

Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille -kilpailun raadin puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Katri Penttinen, puh. 040 5600 330

Kilpailun koordinaattori, raadin sihteeri, viestintäpäällikkö Pia Vilenius, puh. 040 413 6340

www.ymparistoyritykset.fi/ebae

www.ebae.eu (Komission sivut)
Takaisin ylös