St1:n RE85 -korkeaseosetanoli toimii hyvin pohjoisen kylmissäkin olosuhteissa


VTT:n tulosten mukaan korkeaseosteinen alkoholipolttoaine saadaan toimimaan hyvin myös matalissa lämpötiloissa optimoimalla etanolin lisänä käytettävät polttonesteen seoskomponentit. Tutkimus on osa TransEco-ohjelmassa toteutettavaa polttoainehanketta, eikä vastaavaa etanolipolttoaineen ”kylmäoptimointia” ole tehty muualla. St1:n vuosi sitten markkinoille tuoma  RE85 sisältää vuodenajasta riippuen jopa 85 % yhtiön biojätteistä valmistamaa etanolia, joka takaa polttoaineelle erittäin alhaiset fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Tätä ns. flexifuel-automalleihin sopivaa biopolttonestettä myydään tällä hetkellä jo seitsemällä pääkaupunkiseudun St1-jakeluasemalla. RE85:n jakeluverkosto laajentuu ensi vuonna kysynnän kasvun mukaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

VTT:n koordinoimassa TransEco-tutkimusohjelmassa kehitetään mm. kustannustehokkaita Suomeen sopivia polttoainevaihtoehtoja, joilla saadaan henkilöautojen polttoaineisiin jopa 20 %:n biokomponenttiosuus vuoden 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. St1 keskittyy hankkeessa fossiilista bensiiniä korvaavan korkeaseosteisen etanolipolttoaineen optimointiin Suomen olosuhteisiin sopivaksi ja käytön ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Suomalainen polttonesteinnovaatio vauhdittaa biovelvoitteen saavuttamista

St1:n RE85 -korkeaseosetanolia on tutkittu VTT:llä laboratorio-olosuhteissa keskittyen etenkin sen toimivuuteen pakkasessa aina -25 °C:seen asti. Pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin kehitetyn biopolttoaineen testitulokset vahvistavat, että se toimii hyvin myös matalissa lämpötiloissa. Tulosten varmentaminen alan huippuosaajien kanssa antaa hankkeelle merkittävää näyttöä myös kansainvälisesti, sillä näin laajoja etanolitestejä ei maailmallakaan ole tehty. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös eurooppalaisten standardien valmistelusta vastaavassa CENissä (European Committee for Standardization), joka parhaillaan hioo määrittelyjään bioalkoholia sisältäville moottoripolttoaineille.

VTT:n lisäksi myös automaahantuojilla on erittäin tärkeä osuus hankkeessa. Fordilla, Volvolla ja Saabilla on mittava kokemus korkeaseosetanolilla kulkevien autojen flexifuel-malleista eri puolilta maailmaa. - Olemme hyvin tyytyväisiä, että he ryhtyivät kanssamme edelläkävijöiksi Suomen liikenteen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi. Bioetanoliautoilu on ympäristöä säästävistä autoilun vaihtoehdoista kustannustehokkain olemassa oleva ratkaisu. Sen yleistyminen ei kaadu lisäkustannuksiin, kertoo St1:n energiajohtaja Jari Suominen.

EU on asettanut liikenteen uusiutuvan energian tavoitteeksi 10 % vuoteen 2020 mennessä. Suomessa öljyala esittää tuon tavoitteen saavuttamista biopolttoaineilla jo vuonna 2015, jolloin vuonna 2020 tavoitetaso voisi olla jopa 20 prosenttia. – Valitsemalla autosta flexifuel-mallin sekä käyttämällä fossiilisen bensiinin sijaan  RE85 -biopolttoainetta, voi niin yksityis- kuin yritysautoilijakin vähentää huomattavasti omia liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjään. Jotta tiukat, mutta tärkeät ilmastotavoitteet saavutetaan, tarvitaan konkreettisia valintoja. Toivomme, että flexifuel-mallien ajoneuvoverokohtelu yhdenmukaistetaan nopeasti vastaamaan niiden päästöjä. Nyt niitä vielä verotetaan kuten tavallisia bensiinikäyttöisiä autoja, jatkaa St1:n Jari Suominen.

Tänä päivänä ostetun auton on toimittava myös tulevaisuuden biopolttonesteillä


Vuosi sitten lanseerattu RE85 toi flexifuel-automallit myyntiin myös Suomessa. Niihin voi tankata joustavasti korkeaseosetanolin lisäksi myös tavallista bensiiniä, auton säätötekniikka huolehtii lopusta. Johtavat automaahantuojat hyödyntävät kotimaisen korkeaseosetanolin tuoman mahdollisuuden: jo tällä hetkellä Suomen teillä ajaa tuhat flexifuel-autoa ja kysyntä kasvaa koko ajan. St1:n hankekumppanit Ford, Volvo ja Saab eivät enää juurikaan myy pelkällä bensiinillä kulkevia autoja, vaan ovat uusineet bensiiniautojen myyntimallistonsa käytännössä samanhintaisilla flexifuel-malleilla.

- Tavallisissa bensiiniautoissa käytettävän bensiinin joukkoon voidaan lisätä etanolia vain rajallinen määrä, joka nykyisten normien mukaan on 5 tilavuusprosenttia. Ensi vuodesta lähtien osuus on enintään 10 %, joka edustaa kuitenkin vain noin 6 %:n energiaosuutta. Kun jo EU:n tavoitteiden mukaan liikenteessä tulee olla 10 % uusiutuvaa energiaa vuonna 2020, on selvää, että muitakin vaihtoehtoja tarvitaan. Flexifuel-automalleissa polttoaineen etanolipitoisuus voi olla jopa 85 %. Flexifuel-malli ei kuitenkaan ole käytännössä tavallista bensiiniautoa kalliimpi. Niinpä marginaalisilla lisäinvestoinneilla voidaan pohjustaa tulevaa ja varmistaa, että bensiiniautokalusto kykenee käyttämään myös korkeaseosteisia etanolipolttoaineita, kertoo TransEco-hankkeen vetäjä, VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund.

Motiva haluaa myös kiinnittää huomiota autohankintojen merkitykseen, sillä Suomen hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy liikenteessä. – Yksittäiset päätökset uutta autoa hankittaessa, syntyvät ne sitten julkisen hallinnon, yritysten tai kuluttajien tekeminä, ratkaisevat sen, millaiseksi autokanta muodostuu tällä vuosikymmenellä ja pitemmällekin. Siksi ennen jokaisen päätöksen tekoa kannattaakin todella paneutua eri automallien tulevaisuuden käytettävyyteen ja käyttökustannuksiin, muistuttaa Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen.

Suomeen valmistellaan verolakien muutosta, joka tekee polttoaineverotuksesta nykyistä ympäristöohjaavamman. Tavoitteena on ohjata valintoja ja kulutusta energiaa säästävään ja hiilidioksidipäästöjä vähentävään suuntaan. Alustavan esityksen mukaan alhaiset hiilidioksidipäästöt antavat jätepohjaiset biopolttoaineet saavat erityiskohtelua verotusmielessä.

Lisätietoja:
Jari Suominen, energiajohtaja, St1 Oy, puh. 010 557 2371,  jari.suominen(at)st1.fi

Nils-Olof Nylund, VTT, tutkimusprofessori, TkT, Liikenteen energiankäyttö ja
moottoritekniikka, puh. 0400 703 715, nils-olof.nylund(at)vtt.fi

Polttoainehanke kuuluu VTT:n viisivuotiseen TransEco-tutkimusohjelmaan, jonka keskeisiä tavoitteita ovat energiansäästö ja uusiutuvan energian käytön lisääminen liikenteessä. Polttoainetutkimusosuuden päärahoittaja on Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimusohjelmassa kehitetään teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Transecon alahankkeiden välillä vaihdetaan myös tiiviisti tietoa.  

St1 lyhyesti
St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 korkeaseosetanoliin. Yhtiö sai Motivan Uusiutuva energia teko 2009 -palkinnon.


Visionsa hengessä St1 tekee jätteestä bioetanolia palkitulla hajautetun tuotannon Etanolix®-menetelmällään. Yhtiö rakentaa kuudetta bioetanolin tuotantolaitostaan Suomeen. St1:llä on jakeluasemia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa yhteensä 640. Yhtiöllä on pääkonttori Helsingissä ja toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. www.st1.fi

Takaisin ylös