Kotitalouksien biojätteestä etanolia auton tankkiin

St1:n kuudes bioetanolin tuotantolaitos Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle rakennettu ensimmäinen Bionolix-laitos on energiayhtiö St1:n ja kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n yhteishanke. Uusi orgaanisen kierrätyksen teknologia tuo ensimmäistä kertaa myös erilliskerätyt kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biojätteet nestemäisen liikennepolttoaineen raaka-aineeksi ja lisää kotimaisen jätepohjaisen etanolin tuotantoa kasvavan etanoliautoilun tarpeisiin.

St1 on rakentanut vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa biojätteistä ja teollisuuden sivuvirroista vuonna 2020 noin 300.000 m3 etanolia liikennekäyttöön. Yhtiöllä on jo toiminnassa viisi Etanolix-teknologian laitosta, joissa etanolia tuotetaan mm. leipomo- ja panimoteollisuuden biojätteistä ja sivuvirroista. Etanolista valmistetaan autojen etanoli/bensiini- eli flexifuel-malleihin (FFV) sopivaa RE85 -korkeaseosetanolia, jota myydään jo seitsemällä pääkaupunkiseudun St1-asemalla.

Bionolix-teknologia tuo lisää kotimaista jätepohjaista etanolia liikenteeseen
Hämeenlinnan etanolintuotantolaitoksessa käyttöön otettu uusi orgaanisen kierrätyksen tuotantoteknologia mahdollistaa biojätteen jalostamisen ensimmäistä kertaa nestemäiseksi liikennepolttoaineeksi. Bionolix-laitoksessa käsitellään sekä alueen jätteenkäsittelystä vastaavan Kiertokapula Oy:n erilliskeräämää biojätettä että alueen kaupoista ja teollisuudesta syntyvää biojätettä. Laitoksen vuotuinen vastaanottokapasiteetti on 19.000 tonnia, josta tuotetaan noin 1 miljoona litraa bioetanolia liikennekäyttöön.

Elintarvikkeiden tiiviit pakkaukset ovat monesti tehokkaan lajittelun pullonkaula ja biojätettä päätyy usein sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Uudessa Bionolix-laitoksessa on esikäsittelyprosessi, joka nostaa kierrätysastetta huomattavasti kun pakattu biojätekin saadaan kierrätettyä liikenteen nestemäiseksi biopolttoaineeksi. Bionolix-teknologia täyttää myös EU:n sivutuotedirektiivin vaatimukset kaupan vanhentuneiden elintarvikkeiden käsittelylle.

”Bionolix-konsepti on tärkeä askel St1:n etanolinvalmistuksen tiekartalla raaka-ainepohjan kasvattamiseksi ja tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Uudella teknologialla on suuri markkinapotentiaali niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kehitämme koko ajan ratkaisuja uusien jätepohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi etanolin valmistuksessa. Suunnittelemme toisen sukupolven Cellunolix-laitoksen pilotin rakentamista jo tänä vuonna. Näin esimerkiksi jätekuidut saadaan valjastettua etanolin tuotantoon”, toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

St1:n Bionolix-laitos on integroitu Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueen toimintoihin mahdollisimman suuren energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Laitoksen yhteydessä tuotetaan biosähköä kaatopaikkakaasusta. Alueen käytöstä poistetulta kaatopaikalta kerättyä kaasua ei ole aikaisemmin pystytty hyödyntämään. Laitoksen ylijäämälämpö tullaan hyödyntämään kaukolämpönä liittymän valmistuttua.

”Kiertokapula tähtää jätteidenkäsittelyn kehityksen kärkeen. Biojätteen jatkojalostukseen on etsitty uudenlaista ratkaisua jo usean vuoden ajan, sillä Hyvinkäällä sijaitseva kompostointilaitos on tullut teknisesti tiensä päähän. St1:n kanssa solmittu yhteistyösopimus tukee erittäin hyvin strategiamme mukaista kestävää kehitystä ja on jälleen uudentyyppinen päänavaus suomalaisessa jätteidenkäsittelyssä. Kumppanuutemme perustuu osaamisemme yhdistämiseen ja yhteiseen haluun kehittää jätteidenkäsittelyyn liittyviä toimintoja ja prosesseja pitkälle tulevaisuuteen. Näin saamme yhdessä aikaan sekä teknisesti, toiminnallisesti että taloudellisesti parhaan vaihtoehdon”, kertoo Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen.


Etanoliautoilu kasvaa Suomessa
Uusiutuvien biokomponenttien osuudet polttoaineissa kasvavat nopeasti koko ajan. Todennäköisesti jo ensi vuoden alussa Suomessa käytettävän bensiinin peruslaaduksi eli 95-oktaanisen bensiinin korvaajaksi tulee E10, joka sisältää enintään 10 prosenttia etanolia.

Etanoli on valmistusteknologialtaan edullinen liikennepolttoneste. Se soveltuu hyvin bensiiniin sekoitettavaksi biokomponentiksi korvaamaan fossiilista bensiiniä ja siksi se on olemassa olevista ratkaisuista kustannustehokkain tapa vähentää tieliikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä nopeasti. Etanoliautoilu kasvaa Suomessa koko ajan. Eri automerkit alkoivat viime vuonna myydä perinteisen bensiinimallin korvaavia etanoli/bensiini- eli flexifuel-malleja (FFV), joissa polttoaineen etanolipitoisuus voi olla jopa 85 prosenttia.

St1 jalostaa liikennepolttonesteen biokomponentin elinkaaripäästöiltään puhtaimmalla tavalla maailmassa. Kotimaisista jäteraaka-aineista tehty liikennepolttoaine on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta. Orgaanisesti kierrättämällä jätteet saavat biopolttoaineiden raaka-aineena parhaan jalostusarvon, sillä uusiutuva nestemäinen biopolttoaine on arvokkain jätteistä saatava lopputuote.

Lisätietoja:

Mika Aho, St1 Biofuels Oy, toimitusjohtaja
puh. 050 500 2072, mika.aho(at)st1.fi

Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy, toimitusjohtaja
puh. 050 404 9370, kari.makinen(at)kiertokapula.fi

St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 korkeaseosetanoliin. Yhtiö sai Motivan Uusiutuva energia teko 2009 -palkinnon.St1:llä on jakeluasemia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa yhteensä 640. Yhtiöllä on pääkonttori Helsingissä ja toimistot Tukholmassa ja Varsovassa. www.st1.fi

Kiertokapula Oy vastaa toimialueensa yhdyskuntajätehuollosta 12 kunnan alueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Se huolehtii asiantuntevasti ja ympäristöystävällisesti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Yhtiön toiminta-alueella on noin 150 000 kotitaloutta, joissa yhteensä noin 320 000 asukasta. Yrityksiä toiminta-alueella on noin 9 000.  www.kiertokapula.fi

Takaisin ylös