Selvitys kotimaisen jäte-etanolin tuotantoverkoston kasvattamiseksi

Eteläisen Suomen kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt selvittävät yhdessä St1:n kanssa kotimaisen jätepohjaisen etanolin tuotantoverkoston laajentamista.

Viisi kuntien omistamaa jätehuoltoyhtiötä ja St1 Biofuels Oy selvittävät biojätteistä etanolia liikennekäyttöön valmistavan Bionolix™ -tuotantolaitoksen rakentamista eteläiseen Suomeen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rosk’n Roll Oy, Rouskis Oy sekä Turun Seudun Jätehuolto Oy selvittävät mahdollisuudet käsitellä alueidensa asumisen ja julkisen toiminnan biojätteet liikenteen polttonesteenä käytettävän etanolin valmistuksen raaka-aineena.

Selvitys on aloitettu hyödynnettävien biojätteiden laadun, määrän ja saatavuuden kartoituksella. Esiselvityksessä arvioidaan parasta sijoituspaikkavaihtoehtoa mahdolliselle uudelle etanolin tuotantolaitokselle kokonaislogistiikka ja tuotannon sivuvirrat huomioiden, sekä lasketaan elinkaarianalyysillä käsittelyn ympäristövaikutukset ja taloudellisuus kokonaisuutena. Päätös laitoksen suunnittelun ja toteutuksen eteenpäinviemisestä tehdään tulevan kesän aikana.

Selvityksellä jätehuoltoyhtiöt etsivät kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua vastuullaan olevien biojätteiden käsittelyyn. Selvitys tukee vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita, joiden mukaan yhdyskuntajätteestä hyödynnetään kierrättämällä vähintään 50 prosenttia materiaalina ja energiana noin 30 prosenttia. Kuntien jätehuoltoyhtiöt pyrkivät yhteistyössä asukkaiden, yrityksien ja tuottajayhteisöjen kanssa lopettamaan biohajoavan ja palavan jätteen sijoittamisen kaatopaikalle. Tällä hetkellä kaikkien selvityksessä mukana olevien jätehuoltoyhtiöiden erilliskerätyt biojätteet kuljetetaan biokaasulaitokseen tai kompostointiin käsiteltäviksi. Biojätteiden erilliskeräystä voitaneen vielä merkittävästi tehostaa, mikäli tämä selvitys ja elinkaarianalyysi osoittavat sen järkevyyden.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee Suomessa asteittain 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kotimainen energiayhtiö St1 on rakentanut vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista jopa 300.000 m3 bioetanolia liikennekäyttöön. Määrä vastaa Suomessa vuodelle 2020 asetettuja uusiutuvan energian tavoitteita bensiinin osalta. Yhtiön kotimaisista jäteraaka-aineista valmistama etanoli on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta.

Yhtiöllä on kaksi laitostyyppiä tuotannossa. Viiden elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä etanolia valmistavan Etanolix®-laitoksen lisäksi St1 otti vuonna 2010 ensimmäisenä maailmassa käyttöön kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä orgaanisesti kierrättämällä etanolia valmistavan Bionolix™-yksikön Hämeenlinnassa. Esiselvityksenkin kohteena olevalla Bionolix™-konseptilla yhtiö tavoittelee teknologiansa maailmanlaajuista kaupallistamista.

Esiselvityksen konsulttina toimii JS-Enviro Oy.Lisätietoja:

St1 Biofuels Oy, Mika Aho, toimitusjohtaja, puh. 050 500 2072, mika.aho@st1.fi, www.st1.fi

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, puh. 0400 814 243, juha-heikki.tanskanen@iuj.fi, www.iuj.fi

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Immo Sundholm, toimitusjohtaja, puh. 050 553 0709, immo.sundholm@lhj.fi, www.lhjgroup.fi

Rosk’n Roll Oy, Stig Lönnqvist, toimitusjohtaja, puh. 040 8698 355, stig.lonnqvist@rosknroll.fi, www.rosknroll.fi

Rouskis Oy, Jukka Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 044 727 6801, jukka.heikkila@rouskis.fi, www.rouskis.fi

Turun Seudun Jätehuolto Oy, Markku Lehtokari, toimitusjohtaja, puh. 020 728 101, markku.lehtokari@tsj.fi, www.tsj.fi

JS-Enviro Oy, Juha Saajoranta, toimitusjohtaja, puh. 040 763 59230, juha.saajoranta@pp.inet.fi, www.js-enviro.fi

Takaisin ylös