RE85:n tuotanto tuplaantuu ja jakelu laajenee valtakunnalliseksi

RE85:n tuotanto tuplaantuu ja jakelu laajenee valtakunnalliseksi

Vuoden alussa Suomessa käyttöön otettu 95 E10-bensiini on vasta ensimmäinen välivaihe liikenteen biovelvoitteiden täyttämisessä. E15-standardi on jo valmisteilla ja reilusti enemmän bioetanolia sisältävät polttonesteet korvaavat senkin muutaman vuoden kuluessa. Suomalaisella autoilijalla on kuitenkin jo nyt mahdollisuus valita pitkällä tähtäimellä kestävä ja kustannuksiltaan järkevä etanolivaihtoehto. St1 tuplaa flexfuel-automalleihin sopivan RE85-korkeaseosetanolin tuotannon uuden Jokioisten etanolitehtaan myötä ja laajentaa myös sen jakelun valtakunnalliseksi. Eri autonvalmistajien valikoimissa on jo toista sataa flexfuel-mallia, joihin voi tankata kaikkia tämän päivän ja tulevaisuuden bensiinejä etanolipitoisuudesta riippumatta.

”Uusiutuvalla energialla on tärkeä osa tulevien vuosikymmenten jakelu- ja ympäristövelvoitteiden täyttämisessä. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee Suomessa asteittain 20 prosenttiin jo vuoteen 2020 mennessä. Kasvavan etanolitehtaiden verkostomme tavoitteena on tuottaa silloin jätteistä ja sivuvirroista liikennekäyttöön jopa 300.000 m3 bioetanolia, mikä vastaa asetettuja uusiutuvan energian tavoitteita bensiinin osalta. Kotimaisista jäteraaka-aineista valmistamamme etanoli on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta. Vuonna 2040 Suomessa henkilöautojen hiilidioksidipäästöraja asettuu tavoitetasolle 50-60 g/km. Tämä tavoite on täysin mahdollista saavuttaa jo nyt flexfuel-autolla ja RE85-polttonesteellä”, kertoo St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

Polttonestelaatujen nopeasti kehittyessä autoilijoilla on hyvä olla pidempi perspektiivi omia valintojaan miettiessään. St1 Oy:n markkinointijohtaja Harri Tuomaalan mukaan St1:n valmistama RE85-korkeaseosetanoli vastaa kaikkiin haasteisiin, joita liikennepolttonesteissä kohdataan tulevina vuosikymmeninä. RE85 valmistetaan kotimaisista biojätteistä puhtaimmalla tavalla maailmassa. Se vähentää liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla. Se soveltuu jo Suomen markkinoilla saatavilla oleviin noin 120 flexfuel-automalliin, joihin on mahdollista tankata kaikkia tämän päivän ja tulevaisuuden bensiinilaatuja niiden etanolipitoisuudesta riippumatta. Kiitos flexfuel-autojen joustavan polttonesteskaalan ja hintatason, joka ei käytännössä ole perinteisiä bensiiniautoja korkeampi, niiden kysyntä kasvaa koko ajan ja eri automerkit tuovat jatkuvasti markkinoille uusia malleja.

RE85-polttonesteen jakelua laajennetaan parhaillaan valtakunnalliseksi. Jatkossa korkeaseosetanolia voi tankata kaikkiaan 60 – 80 St1- ja Shell-jakeluasemalla eri puolilla maata. Saatavuuden ympäri Suomea takaa St1:n tuotantokapasiteetin laajentaminen. Energiayhtiön seitsemäs etanolin tuotantolaitos on juuri aloittanut toimintansa Jokioisissa Genencorin entsyymitehtaan yhteydessä. Entiseen siirappitehtaaseen valmistuneen laitoksen volyymitavoite on 7 miljoonaa litraa, joka kaksinkertaistaa St1:n jäte- ja tähdepohjaisen etanolin tuotantokapasiteetin.

Avainasemassa etanoliautoilun yleistymisessä on kuitenkin autokannan uudistuminen, joka tuo liikenteeseen yhä enemmän flexfuel-autoja. Autokannan uudistuminen kasvattaa entisestään myös E10-yhteensopivien autojen määrää.

98 E5- ja 95 E10 -polttonesteiden kulutuksissa ei eroa käytännön ajossa

95 E10-polttonestelaadun tultua markkinoille tämän vuoden alussa on käyty paljon keskustelua polttonesteen kulutuksesta. Teoreettisen laskelman mukaan 95 E10:n kulutus olisi perinteisen 98-oktaanisen bensiinin kulutusta vajaat 2 prosenttia suurempi, koska enemmän etanolia sisältävän polttonesteen energia-arvo on pienempi. Nyt on kuitenkin osoitettu, että käytännössä näin ei ole.

VTT on vastikään mitannut perinteisen 98-oktaanisen bensiinin ja 95 E10-polttonesteen kulutusta ajoneuvolaboratoriossaan. Keskenään vertailukelpoiset tulokset saatiin, kun kummallakin polttonestelaadulla ajettiin kuudella eri autolla (vuosimalleiltaan 1999-2010) kaksi koetta kummallakin polttoaineella. Testaustapa vastaa menettelyä, jolla autojen normikulutukset mitataan, mutta käytetty ajo-ohjelma ei ollut sama. Polttonesteet olivat huoltoasemalta samaan aikaan hankittuja, kauppalaatuisia polttonesteitä.
”Julkistamme tutkimusraportin tarkkoine lukuineen piakkoin, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että tutkimustulosten mukaan 98 E5- ja 95 E10 -laatuja käytettäessä polttonesteen kulutuksessa ei käytännössä ole mitään eroa”, kertoo VTT:n erikoistutkija Juhani Laurikko.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Wiljanen, 040-194 6784, mika.wiljanen@st1.fi
Markkinointijohtaja Harri Tuomaala, 050-516 8424, harri.tuomaala@st1.fi

St1 lyhyesti
St1 Oy on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 -korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on seitsemän bioetanolin tuotantolaitosta Suomessa, jalostamo Göteborgissa sekä St1- ja Shell-asemia Suomessa, Ruotsissa, ja Norjassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisää tietoa: www.st1.fi
Takaisin ylös