St1 yhdistää bioetanolin ja biokaasun tuotannon

LEHDISTÖTIEDOTE 15.11.2011

Energiayhtiö St1 laajentaa uusiutuvan energian tuotantoaan rakentamalla biokaasulaitoksen Hämeenlinnan Bionolix™ -laitoksensa yhteyteen. Kyseessä on integroitu bioetanolin ja -kaasuntuotannon jalostamokonsepti, jossa biojätteen energiasisältö hyödynnetään maksimaalisen tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kannattavasti. Biokaasulla tuotetaan paikallisesti sähköä ja lämpöä Hämeenlinnan kaupungin tarpeisiin ja korvataan vastaavasti fossiilista energiaa.
Biojalostamon kaasutuotanto käynnistyy syyskuussa 2012 ja se tuottaa vuodessa noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, jonka energiasisältö on n. 14 000 MWh. Uusi konsepti tuo erittäin kilpailukykyisen ratkaisun vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden mukaan yhdyskuntajätteestä hyödynnetään kierrättämällä vähintään 50 prosenttia ja energiana noin 30 prosenttia. Investoinnin myötä St1 nostaa Hämeenlinnan laitoksessa käsiteltävän biojätteen kierrätysasteen lähes sataan prosenttiin. Etanolin valmistus ennen mädätystä parantaa biokaasun saantoa tavallisesta suomalaisesta erilliskerätystä biojätteestä.

”Yhdistämällä bioetanolin ja biokaasun valmistuksen samaan laitoskokonaisuuteen, voimme tuoda biokaasun tuotantoon selkeää lisäarvoa”, toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho. ”Kokonaisvaltainen biojalostamokonsepti mahdollistaa näin uusien, entistä energiatehokkaampien laitosten rakentamisen. Jätteestä valmistetusta etanolista teemme kotimaista avainlippumerkittyä RE85-polttonestettä perinteisiä bensiinimalleja korvaaviin flexfuel-autoihin ja biokaasun hyödynnämme ympäristön kannalta kestävimmällä, kannattavimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tuottamalla sillä paikallisesti sähköä ja lämpöä”, Aho jatkaa.

Integroitu biojalostamokonsepti avaa entistä kilpailukykyisempiä mahdollisuuksia myös Saksan ja Ruotsin kaltaisille vakiintuneille biokaasumarkkinoille.

Biokaasulaitoksen toimittaa Suomen johtava biokaasulaitostoimittaja MK Protech Oy.

Lisätietoja

St1 Biofuels Oy, Mika Aho, toimitusjohtaja, puh. 050 500 2072, mika.aho@st1.fi
MK Protech Oy, Tero Mäki, toimitusjohtaja, puh. 0400 789 831,tero.maki@mk-protech.fi

St1 Oy on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 -korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on seitsemän bioetanolin tuotantolaitosta Suomessa, jalostamo Göteborgissa sekä St1- ja Shell-asemia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä. www.st1.fi

MK Protech Oy on Kiteellä ja Jyväskylässä toimiva prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan insinööritoimisto, joka on erikoistunut mm. jätteenkäsittely- ja bioenergiaprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. www.mk-protech.fi
Takaisin ylös