St1 valmiina aloittamaan bioetanolin valmistamisen sahanpuruista

Sellupohjainen raaka-aine moninkertaistaa tuotantopotentiaalin

LEHDISTÖTIEDOTE 5.2.2013

Bioetanolia liikenteen polttonesteeksi valmistava energiayhtiö St1 suunnittelee Kajaaniin uutta tuotantolaitosta, joka tuottaa etanolia sahateollisuuden sivutuotteena syntyvästä sahanpurusta. Tehtaan ympäristölupaprosessi kestää arviolta 9 – 12 kuukautta. St1:n tavoitteena on tehdä investointipäätös selluloosapohjaista raaka-ainetta hyödyntävästä etanolitehtaasta vielä vuoden 2013 aikana, jolloin tuotanto voisi alkaa vuonna 2015.

St1 avasi ensimmäisen etanolitehtaansa vuonna 2007 ja valmistaa liikennekäyttöön kotimaista etanolia biojätteistä ja elintarviketeollisuuden prosessitähteistä viidessä tehtaassa ympäri Suomea. Yhtiön Etanolix®-teknologialla valmistetun etanolin fossiiliset elinkaaripäästöt ovat käytännössä olemattomat. St1:n jätepohjaisesta etanolista valmistetaan flexifuel-autoihin tarkoitettua RE85-korkeaseosetanoli-polttoainetta sekä sitä käytetään bensiinin biokomponenttina.

Uudessa Kajaaniin suunnitellussa Cellunolix™-tehtaassa valmistetaan etanolia sahanpurusta. Yhtiö näkee suurimman etanolin valmistuksen potentiaalin nimenomaan selluloosaa sisältävissä raaka-aineissa, kuten sahanpurussa, oljessa ja kierrätyskuiduissa. St1 rakentaa Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on saavuttaa 300 miljoonan litran vuotuinen kapasiteetti 2020-luvulla

”Kun aloitimme vuonna 2007 etanolintuotannon, teimme itsellemme tiekartan ruokaketjun ulkopuolisesta raaka-ainepohjasta ja sen laajentamisesta sekä asetimme itsellemme tuotantotavoitteen. Sellupohjainen etanoli on siitä alkaen ollut avainasemassa tuotantotavoitteemme saavuttamisessa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme pystyneet toteuttamaan strategiaamme systemaattisesti ja saavuttaneet tämän tärkeän virstanpylvään”, toteaa St1 Biofuelsin toimitusjohtaja Mika Aho.

St1 hakee sijoituspaikkaa 3-5 sahanpurua hyödyntävälle Cellunolix™-etanolitehtaalle eri puolilta maata – ensimmäisenä Kajaanissa. Yhtiö on solminut aiesopimuksen tontin ja rakennuksen vuokraamisesta Renforsin Rannan yritysalueelta, jossa on valmiina tarvittava infrastruktuuri. Raaka-aineen toimittamisesta laitokselle neuvotellaan mm. Pohjois-Suomen suurimman yksityisen puunjalostajan Pölkky Oy:n kanssa, jonka saha toimii alueella. Jätevesien johtamisesta Kajaanin Vesi-liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle on solmittu aiesopimus. Tehtaan arvioidaan valmistuttuaan työllistävän suoraan noin 15–20 henkilöä ja välillisesti noin 15 henkilöä. Projektin toteutuksen arvioidaan tarvitsevan 200 miestyövuotta. Tyypillisesti etanolitehtaan rakennusprojekti työllistää alueen urakoitsijoita ja alihankkijoita.

Kajaaniin suunnitellun etanolitehtaan tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa vuodessa. Sahanpurupohjaisen etanolin tuotannon sivutuotteena syntyy merkittävä määrä puusta erotettua ligniiniä, joka hyödynnetään paikallisesti Kainuun Voiman laitoksella sähkön ja höyryn tuotannossa. Etanolituotannon tarvitseman höyryn valmistamiseen käytetään vain noin kolmasosa ligniinin sisältämästä energiasta. Ylijäävällä osuudella tuotetaan sähköä ja lämpöä yleiseen käyttöön. Tulevaisuudessa puuta hyödyntävistä etanolituotantoyksiköistä ylijäävä ligniini tarjoaa erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden korvata uudella kotimaisella uusiutuvalla energialla Suomeen tuotua fossiilista kivihiiltä. Ligniinistä voidaan myös valmistaa esimerkiksi muovia korvaavia materiaaleja.

”EU-komission tekemä ehdotus uusiutuvan energian direktiivin muuttamiseksi, jossa rajoitetaan ruokakasveihin perustuvaa biopolttoainetuotantoa, on oikean suuntainen ja tukee toteutuessaan Kajaanin tehtaan rakentamista. Ehdotus ohjaa voimakkaasti jätteiden ja tähteiden käyttämiseen biopolttoaineiden raaka-aineena. Direktiivin muutostyössä Suomella on kansallisesti pelissä suuri panos. Metsäteollisuutemme eri sektorien prosessitähteet tarjoavat huomattavan kotimaisen raaka-ainepotentiaalin kestävälle bioetanolituotannolle. Suomen neuvottelijoiden ja edunvalvojien tulee olla hereillä, jotta direktiiviuudistuksen luomat mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä ja sen sudenkuopat vältettyä”, Mika Aho kehottaa.

Lisätietoja

St1 Biofuels Oy, toimitusjohtaja Mika Aho
Puh. 010 557 2375, mika.aho@st1.fi

St1 Oy on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 -korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa, jalostamo Göteborgissa sekä St1- ja Shell-asemia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä.

www.st1.fi

Takaisin ylös