St1 Nordic Oy, Yhtiötiedote, 12.6.2017 klo 10.00

St1 Nordic Oy aloittaa joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisen kirjallisen menettelyn

St1 Nordic Oy on 4.6.2014 laskenut liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi FI4000097191), joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. 8.6.2017 tiedottamaansa St1 Group Oy:n ja St1 Nordic Oy:n väliseen sulautumiseen liittyen St1 Nordic Oy aloittaa joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisen joukkovelkakirjalainan haltijoille osoitetun kirjallisen menettelyn. Kirjallinen menettely koskee tiettyjen St1 Group -konsernin vastuiden siirtämistä St1 Nordic -konserniin sulautumisen yhteydessä.

Voidakseen osallistua kirjalliseen menettelyyn, henkilön tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään joko joukkovelkakirjalainan omistajaksi tai hallintarekisteröinnin hoitajaksi viimeistään täsmäytyspäivänä 19.6.2017.

Kirjallista menettelyä koskeva englanninkielinen kutsu ja tarkemmat ohjeet kirjalliseen menettelyyn osallistumiseksi ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1. Joukkovelkakirjanhaltijoiden asiamiehenä toimivan Nordic Trustee Oy:n tulee olla saanut joukkovelkakirjanhaltijoiden äänet kutsussa tarkemmin esitetyllä tavalla viimeistään 3.7.2017. Tätä myöhemmin saadut äänet voidaan jättää huomioimatta.

Lisätietoja

Kim Wiio, toimitusjohtaja, puh. 010 557 11
Kati Ylä-Autio, rahoitusjohtaja, puh. 010 557 5263

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen Ruotsissa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. www.st1.eu

Takaisin ylös