St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote 1.1. – 30.6.2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1.1.-30.6.2015
 
1.1.-30.6.2014
pro forma
2014
pro forma
2014
 
Liikevaihto, M€1 612,41 921,13 847,62 720,8
Liikevoitto/-tappio, M€45,340,272,645,3
Liikevoitto % liikevaihdosta2,82,11,91,7
Tilikauden tulos, M€46,929,357,038,2
Liiketoiminnan rahavirta, M€120,680,2
Oman pääoman tuotto %20,924,0
Omavaraisuusaste32,328,3

St1 Nordic -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 1.612,4 miljoonaa euroa, mikä oli 308,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan kauden pro forma -lukua vähemmän. Liikevaihdon pienentyminen johtui pääasiassa öljytuotteiden hinnan laskusta raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen laskun myötä. Liikevaihdosta 42 % tuli Suomesta, 54 % Ruotsista ja 4 % Norjasta.

Konsernin liikevoitto ensimmäisen puolen vuoden aikana kasvoi 45,3 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan kauden pro forma -luvusta 40,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kehittyi positiivisesti konsernin kaikissa yksiköissä. Tulos verojen jälkeen parani 46,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 29,3 miljoonasta eurosta. Parannukseen vaikutti erityisesti rahoitustuotot-erään kirjatut osuudet osakkuusyhtiöiden (erityisesti Tuuliwatti Oy ja North European Oil Trade (Neot) Oy) tuloksista.

Vuoden 2014 pro forma -tuloslaskelmatiedot sisältävät Ruotsissa lokakuussa 2014 konserniin siirtyneet vähittäismyynti- ja markkinointitoiminnot koko vuodelta. Pro forma - ja osavuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin oma pääoma vahvistui 253,5 miljoonaan euroon, joka sisältää 13 miljoonaa euroa osakeannista saatuja varoja. Osakeanti on suunnattu St1 Nordic Oy:n nykyisille omistajille ja sen tarkoituksena on vahvistaa konsernin omavaraisuutta ja likviditeettiä tulevaa Norjan yrityskauppaa varten. Osakkeenomistajat ovat sitoutuneet noin 21 miljoonan euron lisäsijoitukseen ennen yrityskaupan toteutumista. Osakeanti jatkuu edelleen vuoden 2015 loppuun saakka.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2015 oli 120,6 miljoonaa euroa mihin vaikutti positiivisen tuloskehityksen lisäksi käyttöpääoman tehostaminen ja kausivaihtelu. Investoinnit olivat suunnitellusti maltillisella tasolla 11,6 miljoonaa euroa.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

St1:n tuloskehitys jatkui hyvänä alkuvuonna 2015 toimialamme markkinoiden pysyessä verrattain tasaisina. Öljyn hinnan tavallista suuremmat vaihtelut eivät ole olennaisesti vaikuttaneet myyntikatteisiin tai tuotteiden kysyntään. Uusiutuvan energian alalla merkittävä tapahtuma oli St1 Biofuels Oy:n ensimmäisen ulkomaille toimitetun jätepohjaista etanolia tuottavan Etanolix®-laitoksen avajaiset, joita vietettiin Göteborgissa kesäkuun alussa.

Valmistelut joulukuussa 2014 solmitun Shellin Norjan markkinointiyhtiön Smart Fuel AS:n osakekaupan toteuttamiseksi ovat sujuneet aikataulun mukaisesti ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Saimme kauppaan tarvittavan Norjan kilpailuviranomaisen hyväksynnän 31.7.2015. Hyväksyntä edellyttää St1:n nykyisten Norjan toimintojen eli 39 automaattiaseman myyntiä. Smart Fuel AS:n liittäminen konserniin kasvattaa liikevaihtoa vuositasolla noin miljardi euroa nykyisellä hinta- ja valuuttakurssitasolla.

St1 Nordic rahoittaa kaupan käteisvaroilla ja olemassa olevilla rahoitusinstrumenteilla sekä nykyisille omistajille suunnatulla osakeannilla. Lisäksi kauppaa varten otetaan uutta ulkopuolista rahoitusta. Ennakoimme gearing-tunnusluvun asettuvan alle 100 %:iin vuoden vaihteessa ja nettovelat/EBITDA –tunnusluvun selvästi alle kolmeen.

Jatkamme edelleen työtä kustannustehokkaan operoinnin varmistamiseksi kaikessa toiminnassamme. Uusiutuvan energian alalla huomio kohdistuu erityisesti Tuuliwatti Oy:n investointisuunnitelman läpivientiin, St1 Biofuels Oy:n jätepohjaista etanolia tuottavan laitoksen toimittamiseen Kajaaniin, St1 Deep Heat Oy:n geolämpölaitoksen työstämiseen sekä St1 Lämpöpalvelu Oy:n palvelutarjoaman kasvattamiseen. Olemme asettaneet tavoitteeksemme parantaa vuoden 2015 tulosta vuoden 2014 tulokseen verrattuna lukuunottamatta Norjan toimintojen haltuunotosta mahdollisesti johtuvia kertaeriä.

Taloudellinen informaatio, pro forma - ja osavuosiluvut ovat tilintarkastamattomia

Konsernituloslaskelma 1.1.-30.6.2015, pro forma 1.1.-30.6.2014, pro forma 1.1.-31.12.2014, 1.1.-31.12.2014
Konsernitase 30.6.2015, 31.12.2014
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.-30.6.2015, 1.1.-31.12.2014

St1 Nordic Oy julkaisee koko vuoden 2015 tilinpäätöksen 31.3.2016 ja vuosikertomuksen 30.4.2016.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

Takaisin ylös