St1 rakensi jätepohjaista etanolia tuottavan Etanolix® -laitoksen Göteborgiin

Ensimmäinen St1 Biofuels Oy:n Suomen ulkopuolelle toimittama Etanolix®-laitos vihittiin tänään käyttöön Göteborgissa. North European Bio Tech Oy:lle (NEB) toimitettu laitos kierrättää mm. alueen leipomoteollisuuden jätteet, prosessitähteet sekä kauppojen vanhentuneen leivän etanoliksi, jota käytetään liikennepolttonesteenä. St1:n Göteborgin öljynjalostamon toimintoihin ja logistiikkaan integroidun laitoksen tuotantokapasiteetti on 5 miljoonaa litraa edistyksellistä bioetanolia liikennekäyttöön vuodessa. Laitoksen operoinnista vastaa jalostamon henkilökunta.

Energiayhtiö St1 on pioneeri jätepohjaisen etanolin tuotannossa ja tuotantoteknologioiden kehittämisessä. Suomessa toimii jo neljä vastaavaa Etanolix®-laitosta sekä yksi kauppojen ja kotitalouksien biojätteistä etanolia valmistava Bionolix® -laitos. Ensi vuonna Kajaaniin valmistuu ensimmäinen sahanpurua bioetanolin raaka-aineena hyödyntävä Cellunolix®-tuotantolaitos.

Göteborgin uuden etanolilaitoksen investoija NEB on SOK:n ja St1:n osakkuusyhtiö biopolttoaineiden tuotantoyksiköiden rakentamista varten. Laitoksen tuotantokapasiteetti vuokrataan NEB:n sisaryhtiölle North European Oil Trade Oy:lle (NEOT), joka on Itämeren alueen merkittävin riippumaton polttonesteiden hankintayhtiö. Se toimittaa polttonesteet suurille suomalaisille huoltamoketjuille – ABC:lle, St1:lle ja Shellille – joilla on yhteensä 1500 huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Recycling waste into advanced bioethanol – Etanolix® by St1 Biofuels

Vientituote, joka minimoi etanolibiokomponenttien fossiiliset elinkaaripäästöt

Raaka-aineen ja tuotantoteknologian ansiosta Etanolix®-laitoksen tuottama etanoli on lähes hiilineutraalia. Uusi laitos on täysin integroitu St1:n jalostamon toimintoihin ja logistiikkaan, jolloin saadaan lisäksi huomattavia synergiaetuja mm. hukkalämmön ja jäähdytyksen hyödyntämisessä sekä tuotteen jakelussa.

”Göteborgin Etanolix®-laitos on meille merkittävä päänavaus kansainvälisille markkinoille. Jätteistä ja tähteistä etanolia tuottava skaalautuva Etanolix®-konseptimme on valmis vientituote. Teknologiallamme valmistetun etanolin fossiiliset elinkaaripäästöt ovat käytännössä olemattomat”, toteaa St1 Biofuelsin myyntijohtaja Patrick Pitkänen.

Öljy- ja biopolttoaineiden tukkukauppaa harjoittavalle NEOT:lle nyt käynnistyvä laitos on ensimmäinen biopolttoaineiden tuotantolaitos. ”Oma tuotanto vahvistaa biopolttoainehankintaamme ja tukee vahvasti strategiaamme kasvavien biovelvoitteiden täyttämisessä”, kertoo NEOT:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Göteborgin Etanolix® -hanke on valittu mukaan Euroopan Komission Life+ ohjelmaan, jossa rahoitetaan mm. energiaan, ilmastoon, ympäristöasioiden hallintaan, teollisuuteen ja tuotantoon, jätehuoltoon sekä ympäristöpolitiikkaan liittyviä hankkeita. Projektissa on ensimmäistä kertaa integroitu olemassa olevaan öljynjalostamoon laitos, jossa tuotetaan kestävästi jäte- ja tähdepohjaista etanolia.

Haastateltavana St1 Biofuelsin Patrick Pitkänen

Lisätietoja:

St1 Biofuels Oy, www.st1biofuels.com
Patrick Pitkänen, Myyntijohtaja, tel. +358 105 574 734, patrick.pitkanen@st1.fi

North European Oil Trade Oy, www.neot.fi
Henrikki Talvitie, Toimitusjohtaja, tel. +358 107 680 855, henrikki.talvitie@neot.fi

St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta jätepohjaiseen RE85-korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa, jalostamo Göteborgissa sekä 1100 aseman verkosto: St1- ja Shell-asemia Suomessa ja Ruotsissa sekä St1-asemia Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yhtiö työllistää yli 550 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
www.st1.fi
www.st1biofuels.com

Takaisin ylös