Se nyt vaan on fiksua

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä ei ole mahdollista kokonaan lopettaa. Autoilla voi kuitenkin fiksummin kompensoimalla siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Aloita yrityksesi päästöjen kompensointi jo tänään!

Tasapainota autoilusi päästöjä kauttamme

Kompensoimalla yrityksesi autoilusta aiheutuvia päästöjä olet mukana luomassa ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta äärimmäisen tärkeitä hiilinieluja.  St1:n yritysasiakkaana voit kompensoida autoilusi päästöjä kauttamme.

Laskutamme kompensointimaksunne kuukausittain ja välitämme sen jokaista senttiä myöten suomalaiselle, voittoa  tavoittelemattomalle Compensate-säätiölle, joka käyttää ne täysimääräisesti tehokkaimpiin mahdollisiin hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin metsittämishankkeisiin.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on välttämätöntä vähentää ilmakehässä jo olevaa hiilidioksidia. Siksi Compensaten kompensointimallissa hiilidioksidia vähennetään ilmakehästä enemmän kuin mitä kompensoitava toiminta on sinne tuottanut. Ylikompensaatiota tarvitaan, sillä ihmiskunta on historiansa aikana tuottanut ilmakehään valtavasti hiilidioksidia. Korjataan siis yhdessä jättämämme jäljet, sillä se nyt vaan on fiksua!

Kompensoi yritysasiakkaana

Näin kompensoit autoilun päästöjä

Päästöjen kompensointi on paitsi fiksua, myös vastuullista, läpinäkyvää ja jäljitettävää. St1- tai Shell-yritysasiakkaana voit kompensoida yrityksesi autoilusta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. 

Yrityksesi voi kompensoida yhdellä tai useammalla St1- ja Shell -yrityskortillanne tehdyt polttoaineostokset tai kaikilla yrityskorteillanne tehdyt polttoaineostokset. Samalla poistatte myös aiempia päästöjä ilmakehästä.  

Ota yhteyttä omaan St1:n yhteyshenkilöösi tai tutustu yrityskortteihimme, mikäli et vielä ole yritysasiakkaamme.

Laura Lampola, Johtaja, St1 suoramyynti
Laura Lampola

Autoilu menee metsään – kompensoi!

 

Autoilua on vaikea lopettaa ilman, että yhteiskunnan pyörät pysähtyisivät. Monessa yrityksessä mietitään, miten toiminnasta väistämättä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää. Yksi merkittävä ratkaisu liikenteen päästöjen tasapainottamiseen löytyy metsästä.

Peruspalikat ovat kaikkien tiedossa: ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan sekä uusiutuvan energian että energiatehokkuuden kehittämistä mutta myös hiilen sitomista ilmakehästä. Näistä viimeinen on yllättävän yksinkertainen: kestävä hiilikierto. Metsittämistä ja puiden kykyä sitoa hiiltä opetellaan jo peruskoulussa, mutta silti meille aikuisille tämän merkityksen ymmärtäminen vaatii hieman aivojumppaa. Metsittämisessä piilee avain ongelmaan – se on koko maailman mittakaavassa toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä

Me kaikki toivomme tuotteilta ja palveluilta entistä enemmän vastuullisuutta. Ilmastonmuutoksen hillinnässä nopeus on valttia, ja minusta yrityksillä on loistava paikka vaikuttaa. Miten sinun yrityksesi vastaa asiakkaiden huutoon ja auttaa päästöjen vähentämisessä?

Lue lisää

Esimerkki kompensointimaksusta

Kuljetusyrityksellä on käytössään St1- ja Shell -yrityskortit ja yritys haluaa tasapainottaa raskaan liikenteen kuljetuksista aiheutuneet hiilidioksidipäästönsä kompensoimalla. Kompensointimaksut käytetään lyhentämättöminä metsityshankkeisiin. Kuljetusten aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kompensointi maksaisi yritykselle:

  • 5,48 snt/ l.

 

Tietoa Compensatesta

Compensate on suomalainen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävä on torjua ilmastonmuutos tarjoamalla ihmisille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä. Compensaten mittavan ylikompensaation ansiosta hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä aina enemmän kuin tuote, palvelu tai toiminta on aiheuttanut.

#WeCompensate

Compensate_logo

 

Kompensointipalvelumme käytännössä

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu St1:n yritysasiakkaille, joilla on käytössään St1- tai Shell-yrityskortti tai D-kortti.  Yritysasiakas voi kompensoida yhdellä tai useammalla St1- tai Shell -yrityskortilla tehtyjen polttoaineostosten hiilidioksidipäästöt.

Miten palvelun voi ottaa käyttöön?

Palvelun käyttöönotto tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomake verkkosivuillamme täällä. Lomakkeen täyttäminen ei vielä sido yritystä kompensointiin, vaan asiakaspalvelustamme ollaan yrityksen yhteyshenkilöön suoraan puhelimitse yhteydessä kompensoinnin vahvistamiseksi.  Asiakaspalveluumme voi myös soittaa ja sopia kompensoinnista, puh. 0800 13770 tai olla yhteydessä omaan nimettyyn St1:n yhteyshenkilöön.

Koska kuluttajille on saatavilla vastaava palvelu?

Pidämme asiaa erittäin tärkeänä ja tavoitteenamme on tarjota kompensointipalveluita myös kuluttaja-asiakkaillemme. 

Miten yritys voi lopettaa palvelun käytön?

Kompensaatio on voimassa toistaiseksi ja palvelun voi lopettaa niin halutessaan. Voit soittaa suoraan asiakaspalveluumme puh. 0800 13770 (St1- ja Shell -yrityskortit sekä D-kortit). 

Miten kerättävät kompensaatiomaksut käytetään?

Laskutamme kompensointimaksun palvelun tilanneilta asiakkailta erillisellä laskulla kuukausittain ja välitämme sen jokaista senttiä myöten suomalaiselle, voittoa tavoittelemattomalle Compensate-säätiölle, joka käyttää ne täysimääräisesti tehokkaimpiin mahdollisiin hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin metsittämishankkeisiin. 

 Mistä saan lisätietoa?

Voit soittaa suoraan asiakaspalveluumme puh. 0800 13770 tai olla yhteydessä omaan nimettyyn St1:n yhteyshenkilöösi. Tietoa saat myös Compensate-säätiön verkkosivuilta täältä  

Mitä hyötyä yritykselle on kompensoinnista?

Kompensaatioilla vahvistetaan puita istuttamalla ja metsiä suojelemalla ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta äärimmäisen tärkeitä hiilinieluja. Yritys voi kompensoimalla tasapainottaa autoilusta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjään ja siten toimia kestävästi ja vastuullisesti. Compensate-säätiö toimittaa säännöllisesti kompensoinnista raportit, joissa kerrotaan kompensoinnin kohteet ja sidotut hiilidioksidimäärät. Yritys voi hyödyntää näitä raportteja esimerkiksi vastuullisuusraportoinnissa ja viestinnässään. 

St1:n ja Compensaten roolit palvelun tuottamisessa

Mikä St1:n rooli on kompensoinnissa?

Tämä on ensimmäinen St1:n tarjoamista kompensaatiopalveluista, mutta kehitämme myös uusia palveluvaihtoehtoja muihin tuotteisiin. Tällä hetkellä tarjoamme kompensointipalveluita yritysasiakkaillemme. Laskutamme kompensointimaksun palvelun tilanneilta asiakkailta kuukausittain ja välitämme sen voittoa tavoittelemattomalle Compensate-säätiölle, joka käyttää ne täysimääräisesti kestäviin ja tehokkaimpiin mahdollisiin hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin hankkeisiin. Kustannustehokkaimpia hiilidioksidia ilmakehästä poistavia toimia ovat metsien suojelu ja istutus.  

 Entä mikä Compensate-säätiön rooli on? 

Compensate on suomalainen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävä on torjua ilmastonmuutos tarjoamalla ihmisille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä. Compensaten mittavan ylikompensaation ansiosta hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä aina enemmän kuin tuote, palvelu tai toiminta on aiheuttanut.

Miksi St1 haluaa tarjota tämän palvelun asiakkailleen?

Me St1:llä olemme jo pitkään tutkineet ja kehittäneet taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja sekä innovoineet uusia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yhteistyö Compensate-säätiön kanssa on ensiarvoisen tärkeä ja tarpeellinen askel tämän rinnalle ja olemme iloisia voidessamme tarjota tämän mahdollisuuden yritysasiakkaillemme.  Uskomme myös, että ilmastonmuutosta on mahdollista torjua, kun ilmastoteoista tulee luonnollinen osa ihmisten arkea. 

Onko kyse viherpesusta?

Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan hiilidioksidia on myös otettava pois ilmakehästä. Kompensaatioilla rakennetaan ja ylläpidetään ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta äärimmäisen tärkeitä hiilinieluja puita istuttamalla ja metsiä suojelemalla. Metsien suojelu ja metsittäminen ovat tällä hetkellä toteuttamiskelpoisimpia, kestävimpiä ja kustannustehokkaimpia tapoja sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. 

Kompensointipalvelua tarjoamalla emme kannusta asiakkaitamme kuluttamaan enemmän tai huolettomammin fossiilisia polttoaineita, vaan kannustamme kiinnittämään huomiota sekä ottamaan vastuuta autoilusta aiheutuvista päästöistä. Kompensoinnin kuuluisikin olla olennainen osa vastuullista yritystoimintaa päästöjen vähentämisen lisäksi. On myös tärkeää huomioida, että ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan hiilinielujen kasvattamisen lisäksi sekä biopolttoaineiden että energiatehokkuuden kehittämistä. 

Miten kompensoitava euromäärä muodostuu?

Polttoaineen myynnin päästölaskennassa käytetään The Greenhouse Gas Protocol -standardin (GHG Protocol) mukaisia päästörajauksia. Polttoaineiden kompensoitavat päästöt (ns. Well to Wheels, WTW) muodostuvat polttoaineiden jalostuksen yhteydessä syntyneistä (ns. Well to Tank, WTT) sekä polttoaineiden käytöstä syntyvistä (ns. Tank to Wheels, TTW) yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä. 

Polttoaineiden päästömäärät on laskettu litrakohtaisesti (gCO2/l) ja kompensoitava summa lasketaan myydyn polttoainemäärän perusteella Compensaten hiilidioksiditonnin hinnan mukaisesti (20 €/ tCO2). Compensate-mallissa kompensointimaksu lasketaan öljynporauksesta sekä polttonesteiden jalostuksesta, kuljetuksista ja käytöstä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä.

Kompensointi ja hiilinielut

Mitä autoilusta aiheutuvien päästöjen kompensointi tarkoittaa?

Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Kompensointi on keino tasapainottaa autoilun aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Kompensointimallissamme yrityksen autoilusta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä maksetaan St1:lle kompensaatiomaksu. Se välitetään lyhentämättömänä Compensate-säätiölle, joka käyttää sen tehokkaimpiin mahdollisiin hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin metsittämishankkeisiin. 

Miksi tässä mallissa ylikompensoidaan?

Ylikompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että hiilidioksidia vähennetään ilmakehästä enemmän kuin mitä kompensoitava toiminta on sinne tuottanut. Ylikompensaatiota tarvitaan, sillä ihmiskunta on historiansa aikana tuottanut ilmakehään valtavasti hiilidioksidia ja meillä on suuri hiilivelka korjattavana.  Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on välttämätöntä vähentää ilmakehässä jo olevaa hiilidioksidia. Lisäksi hiilidioksidin sitomiseen liittyy myös yhä epävarmuustekijöitä, jota ylikompensaatiolla pyritään torjumaan. Aiheesta voi lukea lisää Compensate-säätiön sivuilta täältä  

 

Miksi metsät ovat hiilinieluja?

Metsät ovat luonnon oma tapa sitoa hiiltä ilmakehästä. Metsän hiilinielu tarkoittaa, että metsään sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. Puilla on luontainen kyky ottaa hiilidioksidia ilmasta ja varastoida se itseensä hiilen muodossa. Metsittäminen on tällä hetkellä ainoa toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä globaalissa mittakaavassa. Katso aiheesta video täältä

Mitä on metsitys?

Metsitys eli metsittäminen tarkoittaa metsän perustamista istuttamalla puita alueelle, jossa metsää ei ole kasvanut aiemmin tai pitkään aikaan. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi aavikot ja tuottamattomat pellot.  Metsittämisessä on tärkeää vaalia biodiversiteettiä eli lajien monimuotoisuutta, joka mahdollistaa hyvät olosuhteet erilaiselle eliöstölle. St1 tutkii parhaillaan kuivien alueiden metsitystä Marokossa yhdessä paikallisten ja suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Marokon metsittämishankkeestamme voit lukea lisää täältä 

 

Kuinka pitkälle ilmastonmuutosta voi taltuttaa metsityksellä?

Maapallon metsäpinta-alaa voitaisiin lisätä tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 25 prosenttia eli 0,9 miljardia hehtaaria (lue aiheeseen liittyvä artikkeli täältä). Tällä poistettaisiin noin 25 prosenttia ilmakehässä jo olevasta hiilidioksidista. Kasvettuaan täysikasvuisiksi nämä uudet metsät imisivät noin 200 gigatonnia ilmakehään laskettua hiiltä. Kyseinen hiilimäärä on suurin piirtein sama, joka on päästetty ilmakehään vuoden 1959 jälkeen.

Kuinka paljon metsät sitovat hiilidioksidia?

Compensaten valitsemissa metsityshankkeissa metsien sitoman hiilen määrä lasketaan puulajikkeen ominaispiirteisiin, esimerkiksi kasvunopeuteen, puun tiheyteen ja puukuoren kovuuteen perustuen. Laskelmat perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Suomessa metsä sitoo noin 2-8 tonnia hiilidioksidia vuodessa hehtaaria kohden. Lämpimimmissä maissa puiden kasvu ja hiilidioksidin sitominen on yleisellä tasolla monin kerroin suurempaa, mutta kasvu ja hiilidioksidin sitominen riippuu puulajista ja kasvuolosuhteista. 

Kuinka paljon yhden barrelin eli 159 litran öljytynnyrillisen kompensointiin tarvitaan metsää?

Puun kyky sitoa hiilidioksidia sitominen riippuu puulajista ja kasvuolosuhteista. Yhden öljybarrelin polttamisen aiheuttaman hiilidioksidin sitomiseen tarvitaan noin 1,5 nopeasti kasvavan puun 20 vuoden aikainen kasvu. Etelä-Suomen olosuhteiden kasvunopeudella tarvitaan noin kolme kertaa enemmän puita tai aikaa.

Miten voin olla varma, että kompensaatiomaksut menevät metsitykseen? 

Päästöjen kompensointi on vastuullista, läpinäkyvää ja jäljitettävää. Compensate-säätiö toimittaa säännöllisesti kompensoinnista raportit, joissa kerrotaan kompensoinnin kohteet ja sidotut hiilidioksidimäärät. Compensate ostaa päästövähennysyksiköitä kansainvälisesti luotettujen projektikehittäjien sertifioituista hiilensidontaprojekteista, jotka keskittyvät metsiin. St1:n asiakkaiden kompensointimaksut Compensate käyttää sekä uuden metsän istutukseen että olemassa olevan metsän suojelemiseen. Projektit sijaitsevat Kolumbiassa ja Zimbabwessa.

Uuden metsän istuttaminen kasvattaa hiilinieluja tehokkaasti. Metsäkadot aiheuttavat noin 10-15% maailman hiilidioksidipäästöistä. Tämän vuoksi myös metsien suojelemisella on merkittävä vaikutus päästöjen sitomiseen globaalisti. Kun metsiä ei kaadeta, hiilidioksidin sitoutuminen niissä jatkuu. Lisäksi metsien suojelu tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Mikä rooli erilaisilla ratkaisuilla on ilmastonmuutoksen torjunnassa? 

On selvää, että ilmastonmuutosta vastaan on taisteltava nykyistä monipuolisemmalla keinovalikoimalla. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan sekä biopolttoaineiden että energiatehokkuuden kehittämistä. Nämä keinot eivät kuitenkaan poista ilmakehään jo päästettyä hiilidioksidia, vaan tähän tarvitaan hiilensidontaa metsittämisen avulla. 

Metsittäminen on tällä hetkellä ainoa toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä globaalissa mittakaavassa.  Metsittämisellä on ilmastohyötyjen lisäksi positiivisia sosiaalisia vaikutuksia, sillä metsityshankkeet yhdistettynä maanviljelyyn auttavat kuivuudesta ja aavikoitumisesta kärsivien alueiden väestöä ja vähentävät siten muuttopaineita tällaisilta alueilta. Erilaiset kompensointipalvelut ovatkin tehokas keino lisätä hiilinieluja. Ne myös auttavat meitä tekemään kestävämpiä valintoja arjessa.

Tule mukaan vallankumoukseemme

Liity puhtaan voiman vallankumoukseen

Me St1:llä olemme jo pitkään tutkineet ja kehittäneet taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja sekä innovoineet uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – luoneet Puhtaan voiman vallankumousta.  Yhteistyö Compensate-säätiön kanssa on uusi, ensiarvoisen tärkeä ja tarpeellinen askel tämän rinnalle ja olemme iloisia voidessamme tarjota tämän mahdollisuuden nyt juuri sinulle ja yrityksellesi. Sillä autoilun hiilidioksidipäästöjen kompensointi - se nyt vaan on fiksua.

Kompensaatiopalvelun ehdot yrityksille