Etumatka-arvonnan säännöt

Järjestäjä 
St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y- tunnus 0201124-8 (myöhemmin ’Järjestäjä’)

Osallistumisaika 
Osallistumisaika on 6.10.2021–25.1.2022. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumiskelpoisuus 
Etumatka-arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Arvontaan eivät voi osallistua St1 Oy:n työntekijät, eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen arvontaan 
Etumatka-arvontaan osallistuminen edellyttää polttoaineiden tai jonkin muun tuotteen ostamista St1- tai Shell-palveluasemilla tai -automaattiasemilla. Arvontaan voi osallistua tekemällä oston mistä tahansa polttoaineesta tai tuotteesta sekä käyttämällä oston yhteydessä kanta-asiakasvälinettä eli St1 Käteisalennuskorttia, St1 Mastercardia tai tekemällä oston St1 Way -sovelluksella. Ostopäivämäärän tulee olla välillä 6.10.2021–25.1.2022. Kaikki em. ehdoilla oston tehneet osallistuvat automaattisesti arvontaan. Jokainen ostoskerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen 
Etumatka-arvonnassa palkintona on joka viikko All inclusive lahjakorttipaketti kolmelle onnekkaalle voittajalle, jotka ovat käyttäneet oston yhteydessä St1 Käteisalennuskorttia, St1 Mastercardia tai tehneet oston St1 Way -sovelluksessa. Jokaisella viikolla arvotaan kolme palkintoa. Yhden palkinnon arvo on 200 euroa. Etumatka-arvonnan aikana arvotaan yhteensä 24 All inclusive lahjakorttipakettia ja niiden voittajat. All inclusive lahjakorttipaketti sisältää erilaisia St1/Shell/HelmiSimpukka/Perfect Autopesu lahjakortteja.

St1 suorittaa arvonnat viikoittain joka torstai 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12., 30.12., 6.1., 13.1., 20.1. ja 27.1.2022 ja on arvonnan voittajiin yhteydessä sähköpostilla. Osallistujan on tullut antaa markkinointilupa St1 Käteisalennuskortin, St1 Mastercardin tai St1 Wayn asiakastiedoissa voidakseen osallistua arvontaan. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.
Mikäli voittaja ei ota yhteyttä tai vastaa sähköpostiin viikon kuluessa, järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tavaraan tai palveluun. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Järjestäjän vastuu 
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.


Muut ehdot 
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.
Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö 
Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan St1 Käteisalennuskortin, St1 Mastercardin tai St1 Wayn asiakastiedoista. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet markkinointiluvan yhteystietoihinsa kortin rekisteröimisen tai sovelluksen käyttöönoton yhteydessä. Markkinointilupaa voi myös käydä muuttamassa myöhemmin St1 omilla sivuilla, St1 Way -sovelluksessa tai ilmoittamalla asiakaspalveluun, riippuen siitä mikä kanta-asiakasväline henkilöllä on käytössä. Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja osallistumiskelpoisuuden tarkistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat voivat myöntää järjestäjille oikeuden käyttää voittajan etunimeä, sukunimen ensimmäistä kirjainta ja paikkakuntaa eri medioissa ilman eri suostumusta tai korvausta.
Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.

Yhteydenotot
Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. Mikäli tahdot ainoastaan tehdä oston ja käyttää kanta-asiakasvälinettä, mutta et osallistua arvontaan, ilmoita siitä markkinointi@st1.fi.
Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 25.1.2022 asti.