Läheltä piti- ilmoitus

Sähköisellä lomakkeella voidaan ilmoittaa vain pienempiä, 1. luokan poikkeamia tai läheltä piti- tilanteita, joista ei 
aiheudu sillä hetkellä mitään lisätoimia kohteessa (Lue erillinen, asemalle lähetetty ohje poikkeamailmoituksen tekemisestä).

Kaikki poikkeamat, jotka vaativat lisätoimia tai apua asemalle tulee ilmoittaa aina puhelimitse:
St1 Hälytyspalvelu 0204433807

Esimerkkejä läheltä piti tilanteesta, joita voit lomakkeella ilmoittaa:
·Asiakas tupakoi väärässä paikassa
·Ilkivalta (rikotaan omaisuutta)
·Materiaalivahinko, pieni
·Näpistys
·Pieni syttymä (savuava)
·Pieni vuoto tai ylitäyttö (paikat saatu kuntoon imeytysaineella, ei vuotoa kaivoihin)
·Polttoainevarkaus
·Turvajärjestelmä ei toimi tms.
·Työntekijä tai urakoitsija ilman turvavarusteita töissä
·Työtapaturma (selvitään huoltoasemalla annettavalla ensiavulla, ei lääkärissäkäyntiä)
·Muu läheltä piti tilanne, vaaranpaikka tai epäilyttävä toiminta (aiheuttaa vain pieniä lisätoimenpiteitä 

normaaliin verrattuna)

Aseman nimi (St1 tai Shell+Kaupunki+Lippanimi Esim. Shell Vantaa Ruskeasanta)