Kustannustehokasta lähilämpöä

Kustannustehokasta lähilämpöä

St1 Lähienergia Oy toimittaa energialaitokset urakoituna, elinkaarimallilla tai energian kulutukseen perustuvalla sopimuksella. Laadukas ja hyvin suunniteltu toteutus huomioi asiakkaan erityistarpeet ja työn sujuvuuden.

St1 Lähienergia on suomalaisen energiayhtiö St1:n omistama tytäryhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 30-5000 kW. St1 Lähienergia omistaa myös itse lämpölaitoksia ja solmii energian toimitussopimuksia.

- Toimintamme nojautuu erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin ja maalämpöratkaisut ovat tällä hetkellä yleisimpiä, kertoo myyntijohtaja Jussi Salo. St1 Lähienergia tarjoaa yrityksille ja taloyhtiöille lämpöpumppuratkaisuja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja säästetään lämmityskuluissa. Tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa toimivia ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja sekä toteuttaa ne kannattavasti niin asiakkaan kuin toimittajankin näkökulmasta. 

St1 Lähienergialaitos lämmittää kiinteistön ilman CO2-päästöjä ja edullisemmin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, perinteiseen kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvat lämmitysjärjestelmät. Lämpölaitos hyödyntää lähienergiaa maasta, poistoilmasta ja auringosta käyttäen lämpökaivoja, lämpöpumppuja, lämmöntalteenottolaitteita ja aurinkopaneeleita.

– Maalämpöön siirtymisen edellytyksenä on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä, kertoo Salo. Kaukolämmön ja fossiilisten polttoaineiden hinnannousu sekä kivihiilestä luopuminen on saanut asiakkaat miettimään edullisempia lämmitysratkaisuja. St1 on muuttanut jo satoja kiinteistöjä kaukolämmöstä sekä fossiilisesta maalämpöjärjestelmään. Yleistymässä on erilaisten hukkaenergioiden talteenotto, joita hyödynnetään lämpöpumpuilla lisäsäästöjen saavuttamiseksi. 

CO2-vapaan energian edelläkävijä

St1 Lähienergian laaja energiaratkaisujen osaaminen mahdollistaa eri vaihtoehtojen luotettavan vertailun. Yli 3000 lämpöpumpun kokemuksella yrityksen asiantuntijat pystyvät huomioimaan tarkasti asiakkaiden yksilölliset tarpeet niin uusiutuvan energian konsultoinnissa kuin lämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. St1 Lähienergia mittaa energian tuoton ja käytön sekä asuinolosuhteet jo yli sadassa kiinteistössä ja on näin saavuttanut edelläkävijän aseman lämpölaitosten energiatehokkuuden mittaamisessa ja teknisten ratkaisujen kehittämisessä. Lämpölaitosten energian käyttöä optimoidaan kysyntäjoustoon ja sähkömarkkinoiden tarpeisiin perustuen.  

– Asiakkaan kannalta on helppoa, kun kaikki vastuut ovat yhdellä kokonaistoimittajalla. St1 kantaa vastuut lämpölaitoksen osalta koko elinkaaren tai sopimuskauden ajan, kertoo Salo.