arrow-right Takaisin artikkeleihin

Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy
Firdonkatu 2, vastaanotto 6.krs
00520 HELSINKI

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19. päivänä huhtikuuta 2021 kello 14.00 alkaen St1:n toimitiloissa osoitteessa Firdonkatu 2, 00520 Helsinki. Vastaanotto on 6. kerroksessa.

Koronavirustilanteen pitkittyessä ja kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme osakkeenomistajia olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen paikan päällä. Tänä vuonna mahdollistamme yhtiökokouksen seuraamisen Microsoft Teams -palvelun välityksellä. Teamsin välityksellä ei voi kuitenkaan virallisesti osallistua kokoukseen, eikä esimerkiksi äänestyksiin osallistuminen ole Teamsin kautta mahdollista. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta ovat ilmoittaneet puoltavansa keskeisiä yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistaja Mika Anttosta edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie. Hallituksen jäsenet eivät osallistu yhtiökokoukseen koronatilanteesta johtuen, eikä kokouksessa ole tarjoilua.
Halutessasi kutsulinkin seuraamaan kokousta Teamsin välityksellä, voit toimittaa asiaa koskevan pyynnön sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta siten, että jaettava osinko on 0,40 euroa/osake eli yhteensä 15.494.847,20 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, poislukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio:

• hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

• Mika Anttonen,
• Kim Wiio,
• Mikko Koskimies,
• Sampsa Halinen
• Kati Ihamäki

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Janne Rajalahti.

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.st1.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi 14.4.2021 mennessä. Teams -osallistujien pyydetään ilmoittamaan halukkuudesta seurata kokousta myös 14.4.2021 mennessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Tiedote osakkeenomistajille

St1 Nordic Oy on siirtänyt osakasrekisterin (osakasluettelo) ylläpidon AC Osakepalvelut Oy:n ylläpitämään sähköiseen osakerekisteripalveluun. Jatkossa AC Osakepalvelut Oy hoitaa osakerekisterin ylläpidon sekä osakerekisterin ylläpitoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet kuten mahdollisen osingonmaksun.

Jatkossakin voitte olla yhteydessä omistukseenne liittyvissä asioissa tai osakekaupoissa suoraan St1:een sähköpostitse osoitteella osakerekisteri@st1.fi tai postitse: St1 Nordic Oy, Osakerekisteri, PL 68, 00521 Helsinki


Helsinki, 8.4.2021
St1 Nordic Oy
Hallitus

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2020

31.03.21

Seuraava
St1 laajentaa biokaasuliiketoimintaan hankkimalla E.ON Bioforin Ruotsissa

26.04.21

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left