Tankkaa itsesi Pekingiin -arvonnan säännöt

Järjestäjät

St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 0201124-8 (myöhemmin ’Järjestäjä’ tai ’St1’)

Suomen Olympiakomitea ry, Finlands Olympiska Kommitté rf, Valimotie 10, 00380 Helsinki, y-tunnus 0202238-5 (myöhemmin ’Matkan Järjestäjä’ tai ’Suomen Olympiakomitea’), Suomen Olympiakomitea vastaa vain pääpalkinnosta, eikä osallistu muulla tavoin arvonnan järjestämiseen.

Järjestäjä ja Matkan Järjestäjä yhdessä myöhemmin ’Järjestäjät’.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 11.8.–5.10.2021. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumiskelpoisuus

Tankkaa itsesi Pekingiin -arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Arvontaan eivät voi osallistua St1:n työntekijät, Suomen Olympiakomitean työntekijät, eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen arvontaan

Tankkaa itsesi Pekingiin -arvontaan osallistuminen edellyttää tankkaamista St1- tai Shell-palveluasemilla tai -automaattiasemilla. Shell Express -automaattiasemilla St1 Käteisalennuskortilla ei saa alennusta, mutta tankkaukset ovat mukana arvonnassa.

Arvontaan voi osallistua tekemällä oston mistä tahansa polttoaineesta sekä käyttämällä tankkauksen yhteydessä kanta-asiakasvälinettä eli St1 Käteisalennuskorttia, St1 Mastercardia tai mobiilitankkaamalla St1 Way -sovelluksella. Polttoaineiden hinnat voivat vaihdella tavanomaisella tavalla polttoainekohtaisesti osallistumisajan sisällä. Tankkaustapahtuman tulee olla välillä 11.8.–5.10.2021. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinointiluvan yhteystietoihinsa. Arvontaan osallistuminen edellyttää, että markkinointilupa on voimassa arvontahetkellä. Kaikki em. ehdoilla tankanneet osallistuvat automaattisesti arvontaan. Jokainen tankkauskerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen

Tankkaa itsesi Pekingiin -arvonnassa pääpalkintona on 2-6 päivän mittainen matka Pekingin Olympialaisiin yhdessä Suomen Olympiajoukkueen kanssa (”Pääpalkinto”). Pääpalkinto sisältää kahden (2) hengen kisamatkan Pekingin talviolympialaisiin aikavälillä 4.-20.2.2022. Palkinto sisältää meno-paluu lennot (Helsinki – Peking – Helsinki), hotellitasoisen majoituksen Pekingissä sekä lippupaketin urheilutapahtumiin. Matka-aikataulu tarkentuu olympiaohjelman tarkentuessa 1.11.2021 mennessä. Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin. Palkinnon arvo on n. 7500€.

Pääpalkinnon lisäksi arvomme myös joka viikko St1/Shell-polttoainelahjakortteja kolmelle onnekkaalle voittajalle, jotka ovat käyttäneet tankkauksen yhteydessä St1 Käteisalennuskorttia, St1 Mastercardia tai mobiilitankanneet St1 Way -sovelluksella. Jokaisella viikolla arvotaan kolme polttoainelahjakortin voittajaa. Yhden palkinnon arvo on 50 euroa.

St1 suorittaa polttoainelahjakorttien viikkoarvonnat joka torstai 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9. ja 7.10. ja on arvonnan voittajiin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Pääpalkinto arvotaan torstaina 7.10.2021 kaikkien 11.8.-5.10.2021 tankanneiden ja kanta-asiakasvälinettä käyttäneiden keskuudesta. Osallistujan on tullut antaa markkinointilupa St1 Käteisalennuskortin, St1 Mastercardin tai St1 Way -sovelluksen asiakastiedoissa voidakseen osallistua arvontaan. Pääpalkinnon voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontahetkestä, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tavaraan tai palveluun. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Pääpalkinnon voittajan tulee itse huolehtia, että hänellä on voimassa oleva passi, matkavakuutus, viisumi/matkustuslupa, tarvittavat koronavirustilanteen vuoksi vaaditut dokumentit ym. tarvittavat dokumentit lähteäkseen matkalle. Matkan Järjestäjä ei vastaa voittajan puutteellisista dokumenteista. Pääpalkinnon voittaja matkustaa omalla vastuullaan, ja mikäli jotakin Pääpalkinnon osaa ei voida tarjota suunnitellusti mistä tahansa syystä, mukaan lukien sota, terrorismi, hätätila, pandemia tai mikä tahansa muu katastrofi, peukalointi tai tietokonevirus, Matkan Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen. St1 ei vastaa matkan käytännön järjestelyistä. Matkan käytännönjärjestelyistä ja yksityiskohdista vastaa Suomen Olympiakomitea.

Järjestäjien vastuut

Matkan Järjestäjä vastaa Pääpalkintoon liittyvästä arpajaisverosta. Järjestäjä vastaa polttoainelahjakorttien arpajaisveroista. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjät vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjien vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö

Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan St1 Käteisalennuskortin, St1 Mastercardin tai St1 Way -sovelluksen asiakastiedoista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tämän arvonnan yhteydessä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinointiluvan yhteystietoihinsa. Arvontaan osallistuminen edellyttää, että markkinointilupa on voimassa arvontahetkellä. Markkinointilupaa voi myös käydä muuttamassa St1 omilla sivuilla, St1 Way -sovelluksessa tai ilmoittamalla asiakaspalveluun (ks. alla kohta ”Yhteystiedot”), riippuen siitä mikä kanta-asiakasväline henkilöllä on käytössä. Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja osallistumiskelpoisuuden tarkistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Pääpalkinnon voittajan tiedot luovutetaan edelleen Suomen Olympiakomitealle Pääpalkinnon lunastamista ja käytännön järjestelyjä varten. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat voivat erikseen myöntää Järjestäjille oikeuden käyttää voittajan etunimeä, sukunimen ensimmäistä kirjainta ja paikkakuntaa eri medioissa ilman erillistä korvausta. Voittajilta pyydetään erikseen suostumus em. tietojen käyttöön. Pääpalkinnon, siis matkan Pekingin Olympiakisoihin, voittaja voi antaa Järjestäjille oikeuden käyttää voittajan nimeä ja kotipaikkakuntaa sekä palkintomatkan aikana tai siihen liittyvissä muissa tapahtumissa voittajasta otettuja valokuvia omissa medioissaan ilman erillistä korvausta.

Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.

Yhteydenotot

Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. Mikäli tahdot ainoastaan tehdä oston ja käyttää kanta-asiakasvälinettä, mutta et osallistua arvontaan, voit ilmoittaa siitä markkinointi@st1.fi.

Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 5.10.2021 asti.