Shift by St1 Nordic

Shift-ohjelmaa kehitetään jatkuvasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Shift on mukana toteuttamassa visiotamme

Kestävän hiilenkierron investoinnit ovat osa St1:n strategiaa ja arvoketjua. Shift-ohjelma toteuttaa osaltaan visiotamme olla johtava CO -hyvän energian valmistaja ja myyjä. Uusiutuvan energian hankkeidemme lisäksi haluamme edistää kestävää hiilenkiertoa investoimalla hiilensidontaan. Olemme aloittaneet hiilensidontatyömme metsitysprojektilla, koska uudelleen metsittämällä alueita voimme hyödyntää luonnon omaa kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä. Metsittäminen on laajasti tunnustettu yhdeksi toimivimmista keinoista ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Lisäksi on tärkeää, että paikallinen yhteisö hyötyy projekteista taloudellisesti ja koulutuksen kautta.

SHIFT logo

MISTÄ SHIFT–OHJELMASSA ON KYSE?

Sijoita ilmastonmuutoksen hillintään

Satojen vuosien aikana ihmisen toiminta ja teknologinen kehitys ovat kasvattaneet ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden liian suureksi. Ongelmaa voidaan ratkaista yhtäaikaisella päästöjen vähentämisellä ja ylimääräisen hiilen sitomisella ilmakehästä. Investoiminen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen vähentää päästöjä. Lisäksi panostus hiilen talteenottoon ja kierrättämiseen sekä hiilinieluihin kuten metsiin, vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Näillä keinoilla voidaan edistää kestävää hiilenkiertoa ja hillitä ilmastonmuutosta.  St1 on aloittanut Shift-ohjelman, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä hiilinielujen avulla. Lisäämällä luonnollisia hiilinieluja kuten metsiä, tuotetaan samalla myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja luonnolle. St1 tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa ilmastoyksiköiden kautta Shift-ohjelman projekteihin.

SHIFT TARINA JA TOIMINTATAPA

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Shift by St1 Nordic antaa asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden sijoittaa ilmastonmuutosta hillitseviin projekteihin. St1 on sitoutunut vastaamaan energia-alan globaaleihin haasteisiin ja auttamaan asiakkaitaan vähentämään päästöjään. Shift-ohjelman tarkoitus on tukea yrityksesi siirtymää ilmastopositiiviseksi tarjoten mahdollisuuden sijoittaa tieteellisesti hyväksyttyihin hiilisidontaprojekteihin. Onko sinulla 75 sekuntia aikaa? Katso video!

Kuva meren rannasta

SHIFT-PROJEKTIT

Hiilensidontaratkaisut

Maapallon kasvillisuus ja valtameret sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat täten tehokkaina hiilinieluina. Näitä kutsutaan luontopohjaisiksi hiilensidontaratkaisuiksi. Luontopohjaisten ratkaisujen lisäksi tarvitsemme kuitenkin myös teknologialähtöisiä ratkaisuja hiilensidontaan. Tällä hetkellä Shift-ohjelma edistää metsitys- ja uudelleenmetsitysprojekteja, jotka tuottavat varmennettua hiilensidontaa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia

Vältä – vähennä – poista

Yritysten tulisi aktiivisesti pyrkiä välttämään päästöjen syntymistä ja vähentämään päästöjä läpi koko arvoketjun. Näiden ensisijaisten toimien lisäksi tarvitaan myös kehitystyötä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Niitä päästöjä varten, joita ei pystytä välttämään tai ottamaan talteen, tarvitaan hiilensidontaa. Hiilensidonnassa voidaan hyödyntää jo saatavilla olevia menetelmiä kuten metsitystä. Nykyistä hiilivelkaa tulee vähentää samaan aikaan kun torjumme hiilidioksidin määrän vuotuista kasvua ilmakehässä.

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi – ota yhteyttä!

Myyntipäällikkö

Anthony Sundström

Anthony Sundström
Myyntipäällikkö
anthony.sundstrom@st1.com

Head of Carbon Sequestration

Mattias Ivartson

Mattias Ivarsson
Head of Carbon Sequestration St1 Nordic
mattias.ivarsson@st1.com

Oletko valmis sijoittamaan ilmastonmuutoksen hillintään?

Näin se tapahtuu:

1. Yritys voi ostaa Shift-ilmastoyksiköitä St1 Yritysportaalin kautta. Mikäli yrityksellä ei ole käytössä St1 Yritysportaalitunnuksia, ne voi ottaa helposti käyttöön täältä. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös Shift-yhteyshenkilöön (Anthony.Sundstrom@st1.com).  
2. Tilaa ja maksa ilmastoyksiköt St1 Yritysportaalissa.
3. Tilauksen jälkeen Shift-todistus lähetetään tilaajan sähköpostiin.