Shift-asiakaspolku

Asiakkaan hiilijalanjälki

Investoimalla Shift-ohjelmaan tuet ilmastonmuutosta hillitseviä projekteja. Jokaista ostettua ilmastoyksikköä kohden ilmakehästä on poistettu tonni hiilidioksidia. Ilmastoyksiköitä tuottavat Shift-projektit toteutetaan aina laadukkaasti ja läpinäkyvästi.

Investointi ilmastoyksiköihin ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintään voi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelmaa. Vapaaehtoiset ilmastoyksiköt eivät korvaa velvoitteiden noudattamista tai pakollisia päästöjen vähentämisvelvoitteita.

Hiilijalanjäljen laskeminen edellyttää ymmärrystä siitä, kuinka paljon päästöjä tietyn energiamäärän kulutus synnyttää. Yrityksen hiilijalanjälki lasketaan kolmen eri osa-alueen (scope) perusteella, joista kukin edustaa arvoketjunne eri osia. Nämä osa-alueet ovat seuraavat:

  • Scope 1: Yrityksen oman tuotannon sekä omistamien ja hallitsemien resurssien suorat päästöt.
  • Scope 2: Yrityksen ostamasta ja muualla tuotetusta energiasta aiheutuvat epäsuorat päästöt.
  • Scope 3: Muut yrityksen epäsuorat päästöt, jotka syntyvät muun muassa myytyjen tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.

 

Vältä – vähennä – ota talteen – poista

Yritysten tulisi aktiivisesti pyrkiä välttämään päästöjen syntymistä ja vähentämään päästöjä läpi koko arvoketjun. Näiden ensisijaisten toimien lisäksi tarvitaan myös kehitystyötä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Niitä päästöjä varten, joita ei pystytä välttämään tai ottamaan talteen, tarvitaan hiilensidontaa. Hiilensidonnassa voidaan hyödyntää jo saatavilla olevia menetelmiä kuten metsitystä. Nykyistä hiilivelkaa tulee vähentää samaan aikaan kun torjumme hiilidioksidin määrän vuotuista kasvua ilmakehässä.