Kenian metsitysprojekti

Projektin kuvaus

Kenian metsitysprojektin on kehittänyt ja laittanut toimintaan The International Small Group and Tree Planting Program (TIST). TIST on ilmastonmuutosta hillitsevä ohjelma, joka tarjoaa omavaraisviljelijöiden ryhmille tekniikkaa, koulutusta ja palveluita metsäkadon sekä kuivuuden minimoimiseksi, sekä ruokaturvan takaamiseksi.

TIST:n kanssa toimivat viljelijät omistavat itse viljelemänsä maan, istuttamansa puut sekä niiden tuottamat hedelmät, pähkinät, rehun ja polttopuut. Lisäksi viljelijöille korvataan puiden istuttamisesta ja hoitamisesta koituvat kustannukset ja he saavat osan nettohiilituloista. TIST tarjoaa myös maan kasvukuntoa ylläpitävää viljelykoulutusta ja tukee viljelijöitä sopeutumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

Shift-ohjelman Kenian metsitysprojekti alkoi vuonna 2004, ja tällä hetkellä siinä on mukana 5 168 pienryhmää ja 76 319 aktiivista jäsentä. Lisäksi projektissa on mukana sidosryhmiä, kuten Kenian kansallinen ympäristönsuojeluviranomainen (National Environment Management Authority tai NEMA) sekä yhteisöryhmiä, valtion virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kirkon paikallisia edustajia.  

Projekti toimii Kenian keskiosissa suuren hautavajoaman alueella sekä maan itäosissa. Suurin osa toiminnasta keskittyy Merun ja Nanyukin alueille. Projekti koostuu 19 073 projektialueesta, jotka kattavat yhdessä kooltaan 9806 hehtaarin alueen. Metsitetyt alueet ovat enimmäkseen maaperältään köyhtyneitä. Muutamien projektialueiden läheisyydessä sijaitsee myös suojeltuja metsiä.  

Hiilidioksidin poistaminen ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen

Kenian metsitysprojekti on kerryttänyt tähän mennessä hiilidioksidipoistoja jo 1,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Projektin aloitteesta alueille on istutettu 3,2 miljoonaa puuta ja ilmastoyksiköitä syntyy projektissa yhteensä 30 vuoden ajan. Luonnon monimuotoisuuden jatkuvuuden edistämiseksi alueelle on istutettu yli 400 000 alkuperäislajeihin kuuluvaa puuta sekä 22 000 uhanalaista Merun tammea. Projektialueet toimivat lisäksi luontokäytävinä suojeltujen metsäalueiden välillä. 

Hyötyjä yhteisölle ja ympäristölle

Kenian metsitysprojekti on parantanut työllistymismahdollisuuksia ja saanut aikaan tuloa tuottavaa toimintaa jopa 35 000 paikalliselle viljelijälle. Viljelijät saavat nettohiilisidontatuottojen lisäksi tuloa viljelemistään hedelmistä ja pähkinöistä sekä hunajan ja tuotantokasvien taimien tuotannosta. Projekti tarjoaa viljelijöille tietoa ja koulutusta maan kasvukuntoa parantavista viljelymenetelmistä, taimien kasvatuksesta sekä metsän istutuksesta ja hoidosta. Lisäksi koulutusta tarjotaan koskien terveysasioita ja energiatehokkaiden liesien käyttöä. 

Osaamisen kehittäminen

Kenian metsitysprojekti on osaltaan edistänyt paikallista maan kasvukuntoa ylläpitävää viljelyä, taimistojen kehittämistä sekä kestävää luonnonvarojen hallintaa. Projektin aikana järjestetty koulutus on kehittänyt paikallisten osaamista ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä toimissa. Lisäksi se on tarjonnut tietoa yrittäjyydestä, projektin valvonnasta ja raportoinnista sekä TIST:n tietojen hallinnasta. Projekti on edesauttanut naisten aseman parantumista vahvistamalla naisten osuutta päätöksenteossa.  

Verra rekisteri

Verra on sertifiointiorganisaatio, joka varmentaa projekteja ja myönnettyjä ilmastoyksiköitä. SHIFT-ilmastoyksiköt on merkitty Verran rekisteriin. Verran rekisteriin on avoin pääsy, mikä takaa sidosryhmille täyden avoimuuden. Kun ilmastoyksiköt merkitään mitätöidyiksi Verran rekisterissä, niitä ei voi käyttää uudelleen.

 

Map showing the shift project placement in Kenya

KENIAN METSÄPROJEKTI

Projekti lyhyesti

  • Kenian metsitysprojekti on Climate, Community and Biodiversity (CCB) ja Verified Carbon Standard (VCS) standardisoitu projekti, jonka on kehittänyt ilmastonmuutosta hillitsevä ohjelma ”The International Small Group and Tree Planting Program” (TIST). TIST toimii Ugandassa, Keniassa, Intiassa ja Tansaniassa. 
  • Projekti on poistanut ilmakehästä 1 108 743 hiilidioksidiekvivalenttitonnia hiiltä. Projektin hyvityskausi kestää yhteensä 30 vuotta (2004–2033). 
  • Projekti tarjoaa koulutusta, joka auttaa paikallisia yhteisöjä kehittämään omia toimintaedellytyksiään ja parantamaan ihmisten hyvinvointia.  
  • Viljelijät saavat suoraa rahallista hyötyä nettohiilituloista sekä tuloja viljellyistä tuotteista. 
  • TIST tarjoaa maan kasvukuntoa ylläpitävää viljelykoulutusta ja tukee viljelijöitä sopeutumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
  • Projektissa on istutettu tähän mennessä 160 eri puulajia, mukaan lukien alueen alkuperäisiä ja uhanalaisialajeja.  
  • Projektin tavoitteet on sidottu erityisesti seitsemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (1, 3, 5, 6, 7, 13 ja 15). 

xxx