Projektien vastuullisuus ja valintakriteerit

Valintakriteerit

Shift-hiilensidontaprojektien valintakriteereillä varmistetaan myytyjen ilmastoyksiköiden vastuullisuus ja laatu. Valintakriteereillä arvioidaan ilmastovaikutusta, yhteisölle tuotettua hyvinvointia ja vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi valintakriteereillä pyritään varmistamaan projektien pitkäaikainen elinvoimaisuus.  

Shift-ohjelmaan valittujen projektien tulee osoittaa läpinäkyvästi uskottava perusura ja lisäisyys, sekä varmistaa hiilensidonnan pysyvyys. Arvioimme myös hiilivuotoon ja kaksoislaskentaan liittyviä riskejä. Näin voimme varmistaa projektien ilmastointegriteetin sekä sosiaaliset vaikutukset.  

Kumppanit ja projektien kohdemaat

St1 Nordic on sitoutunut liiketapaperiaatteiden eettiseen ohjeistoon (Code of Conduct). Shift-projektikumppanit sekä kohdemaat arvioidaan due diligence -prosessin avulla noudattaen liiketapaperiaatteen sääntöjä ja tavoitteita. Shift-projektien on osoitettava hyvää hallintotapaa.

Prosessissa arvioidaan kohdemaan ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Tähän hyödynnetään ulkopuolista arvioijaa, joka tuntee paikallisen hallintomallin ja lait.

 

Shift-ilmastoyksiköiden sertifiointi ja todennus

Luotettavien ilmastoyksiköiden varmentamiseksi teemme yhteistyötä ainoastaan globaalisti tunnistettujen organisaatioiden kanssa. Näitä organisaatioita ovat mm. Verra, Puro.Earth ja Gold Standard. Kyseiset toimijat luovat alalle vahvoja standardeja. Standardeilla tarkoitetaan varmistettua ja auditoitua prosessia ilmastoyksiköiden tuottamiseksi, joka sisältää selkeän metodologian, tuotettujen hiilitonnien todentamisen sekä ilmastoyksiköiden rekisteröinnin. Lisäksi käytettyjen ilmastoyksiköiden rekisteröinnin ja mitätöintitapahtuman on oltava läpinäkyvää.

 

Kohti kestävää hiilenkiertoa

Hiilensidontaa vauhdittaviin projekteihin investointi on tärkeä osa työtämme kohti kestävää hiilenkiertoa. Pilotointivaiheessa Shift-ohjelma tarjoaa metsitysprojekteilla tuotettuja ilmastoyksiköitä. Jatkossa pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden sijoittaa erilaisiin hiilensidontaratkaisuihin, kuten mangrove-metsien ja kosteikkojen ennallistamiseen, metsien suojeluun sekä teknisiin ratkaisuihin kuten hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.