Shift-projektit

Image of a forest with a mountain in the background

AJANKOHTAISET PROJEKTIT

Kenian metsitysprojekti

 

Kenian metsitysprojekti on yhteisölähtöinen puiden istutus projekti, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Projekti tuottaa tuloa paikallisille viljelijöille ja tukee yhteisöjen kehittymistä ja naisten asemaa kohdemaassa.  

Image of a blurry trees

TULOSSA

Suuren mittakaavan metsitysprojekti

Toivomme voivamme pian ilmoittaa suunnitellusta suuren mittakaavan metsitysprojektista uudessa kohdemaassa. Projektin tavoitteena on sitoa yli miljoona tonnia hiilidioksidia istuttamalla puita ja ennallistamalla jo olemassa olevia metsiä. Kohdemaassa on tutkitusti hyvät kasvuolosuhteet puiden istutukseen. Lisätietoa on tulossa lähiaikoina.

Image of a blurry tree

TUTKIMUSPROJEKTI

Marokon uudelleenmetsityspilotti

St1 johti pilottiprojektia Marokossa vuosina 2018 – 2022, jonka aikana nopeasti kasvavia puita istutettiin kuivalle alueelle ja niiden kykyä luoda merkittävä ja mitattava hiilinielu tutkittiin. Pilotin tavoitteena oli löytää optimaalinen ratkaisu kustannustehokkaalle metsän kasvulle sekä hiilensidonnalle maanparannuksen ja kastelun avulla. Pilotti toteutettiin yhteistyössä paikallisen yliopiston, Université Mohammed VI Polytechnique, kanssa. Suomen luonnonvarakeskus LUKE ohjasi ja valvoi kenttäkokeita koealueella Benguirissa.

Tutkimusraportti vahvistaa, että hiiltä sitovan kasvillisuuden lisääminen, joka tuo samalla muita paikallisia etuja, on mahdollista jopa kuivissa ja pitkään hedelmättöminä olleissa olosuhteissa. Uuden kasvillisuuden luomat hiilinielut tarjoavat merkittävän työkalun ilmastonmuutoksen hillintään, maan viherpeitteen lisäämiseen ja samalla paikallisten elinolosuhteiden huomattavaan parantamiseen.

Pilotin tulokset viittaavat siihen, että pilottialueen kaltaisissa olosuhteissa hiilensidonnan ja sadontuotannon maksimointiin kaikkein lupaavin vaihtoehto on sekajärjestelmä. Tämän järjestelmän ensisijaisia lajeja ovat moringa- ja johanneksenleipäpuut, joita täydennetään pensailla ja muilla viljelykasveilla tai kvinoa ja härkäpapuriveillä. Eukalyptuspuita on mahdollista käyttää tuulensuojina.

Image from above over an ocean

POLKU KOHTI SÄÄDELTYJÄ MARKKINOITA

EU:n rahoittama LIFE-hanke

St1 johti Euroopan Unionin rahoittamaa LIFE Carbon Farming Scheme -hanketta vuosina 2020-2022. Hankeen tärkeimpänä tavoitteena oli tukea Euroopan ilmastopolitiikkaa ja sääntöjen kehitystä tunnistamalla ja pilotoimalla parhaiden käytäntöjen avulla tuotettuja ilmastoyksiköitä sekä niiden kysyntää markkinoilla. Hankkeen päämääränä oli perehtyä ja ehdottaa kannustinmekanismeja hiiliviljelyn ja metsien hiilinielujen lisäämiseksi huomioiden sekä julkiset että yksityiset rahoituskeinot.  Hankkeessa kumppaneinamme oli edustettuna koko arvoketju, aina paikallisista viljelijöistä kansainvälisiin tutkimuskeskuksiin. St1 toimitti loppuraportin EU:n komissiolle huhtikuussa 2022, jota Euroopan kommissio hyödynsi kehittäessään ehdotusta hiilenpoiston sertifiointikehyksestä.