Shift-projektit

Image of a forest with a mountain in the background

AJANKOHTAISET PROJEKTIT

Kenian metsitysprojekti

 

Kenian metsitysprojekti on yhteisölähtöinen puiden istutus projekti, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Projekti tuottaa tuloa paikallisille viljelijöille ja tukee yhteisöjen kehittymistä ja naisten asemaa kohdemaassa.  

Image of a blurry trees

TULOSSA

Suuren mittakaavan metsitysprojekti

Toivomme voivamme pian ilmoittaa suunnitellusta suuren mittakaavan metsitysprojektista uudessa kohdemaassa. Projektin tavoitteena on sitoa yli miljoona tonnia hiilidioksidia istuttamalla puita ja ennallistamalla jo olemassa olevia metsiä. Kohdemaassa on tutkitusti hyvät kasvuolosuhteet puiden istutukseen. Lisätietoa on tulossa lähiaikoina.

Image of a blurry tree

TULOSSA

Luonnon hiilinielujen suojeleminen

 

Suunnittelemme parhaillaan useita projekteja, joiden tavoitteena on laajamittainen metsien suojelu ja elinympäristön turvaaminen kasvi- ja eläinlajeille. Jo olemassa olevien hiilinielujen suojeluprojektit täydentävät metsitysprojekteja ja sopivat hyvin asiakkaillemme sijoituskohteiksi tarjoamaamme kestävän hiilensidonnan portfolioon. Lisää aiheesta tulossa tänä vuonna.

Image from above over an ocean

POLKU KOHTI SÄÄDELTYJÄ MARKKINOITA

EU:n rahoittama LIFE-hanke

 

St1 Nordic johtaa Euroopan Unionin rahoittamaa LIFE Carbon Farming Scheme -hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa ja ajaa parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkiprojekteja hiiliviljelyn sertifiointimalleista EU:n alueella. Projektikumppaneinamme on edustettuna koko arvoketju, aina paikallisista viljelijöistä kansainvälisiin tutkimuskeskuksiin. St1 Nordic toimitti loppuraportin EU:n komissiolle huhtikuussa 2022. Raportti sisältää muun muassa perusteellisia tutkimuksia maa- ja metsätalouden hiilensidontapotentiaalista, ehdotus hiiliviljelyn kannustinmalliksi, tulokset kaupankäynnin pilottihankkeesta ja riskiarvion.