Tulevaisuuden mahdollisuuksia

Hiilensidontaratkaisuiden tekninen kehitys saa vauhtia

image of earth

KESTÄVIÄ TEKNISIÄ RATKAISUJA

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Hiilensidontaratkaisujen jatkuva tekninen kehitys on välttämätöntä, jotta voimme vastata hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeeseen ja edesauttaa liiallisen hiilidioksidin poistamista ilmakehästä. Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) ja Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) ovat teknisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Talteen otetun hiilen geologinen varastointi on yksi markkinoiden lupaavimmista tekniikoista. Kaikki uudet teknologiat on arvioitava huolellisesti ennen laajamittaista käyttöönottoa. 

Image of a raod net from above

KIINNOSTAVAT RATKAISUT

Biohiili

Metsätalouden sivuvirrat tarjoavat mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja muita biopohjaisia tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia tuotteita – ja samalla varastoida hiiltä. Ligniini on uusiutuvan polttoainetuotannon sivutuote, joka voidaan jalostaa esimerkiksi biohiileksi, käyttää maanparannukseen tai asfaltin lisäaineena. Hiilensidonta perustuu varastoidun hiilen määrään, josta on vähennetty tuotannon ja kuljetusten aiheuttamat päästöt.  

 

 

Image of algiers

TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA

Sininen hiili

Vesiympäristöt toimivat pitkäaikaisen hiilen varastoina ja ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta korvaamattomia. Projektit, jotka suojelevat ja ennallistavat vesiympäristöjä ovat arvokkaita. Esimerkiksi mangrovemetsät ja kosteikot ovat tärkeitä hiilinieluja. Tavoitteenamme on investoida Shift-ohjelman kautta sinisen hiilen projekteihin.