Usein kysytyt kysymykset

SHIFT by St1 Nordic – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on SHIFT by St1 Nordic?    

SHIFT on St1 Nordicin tuotemerkki, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden investoida ilmastonmuutoksen hillintään SHIFT-ohjelman kautta. SHIFT -ohjelmaan investointien kautta myönnetyt hiilikrediitit tuotetaan luotettavasti rekisteröidyillä hiilensidontaprojekteilla.

Mitä ovat SHIFT -projektit?

SHIFT -projektien tavoitteena on ilmastonmuutoken hillitseminen. Tällä hetkellä SHIFT -ohjelman kautta voi investoida metsitysprojektiin Keniassa. SHIFT -projektit mahdollistavat investoinnin SHIFT -hiilikrediiteihin.

Mikä on SHIFT-hiilikrediitti? 

SHIFT-hiilikrediitti on SHIFT-ohjelman kautta ostettava tuote. Yksi SHIFT -hiilikrediitti vastaa yhtä vähennettyä tai ilmakehästä poistettua hiilidioksidiekvivalenttitonnia. SHIFT-hiilikrediittejä myydään vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla.

Mitä SHIFT-hiilikrediitillä voi tehdä?

SHIFT -hiilikrediitit toimivat tositteena yrityksen investoinnista myönteisiin ilmastovaikutuksiin. Hiilikrediiteillä voidaan osoittaa yrityksen vapaaehtoinen sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään.

Miten SHIFT-hiilikrediittejä ostetaan?

Kaikki SHIFT-hiilikrediitit ostetaan St1 Yritysportaalin kautta. 

Mitä investoiminen SHIFT-ohjelmaan käytännössä tarkoittaa?

Ostamalla SHIFT -hiilikrediittejä tuet aloitteita ja projekteja, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen hillintään. Osallistumalla SHIFT-ohjelmaan mahdollistat uusien ilmastonmuutoksen hillintäprojektien kehittämisen, tutkimuksen ja tuotekehityksen.

Miten SHIFT -hiilikrediittien todenmukaisuus varmennetaan?

Kaikki myydyt hiilikrediitit on listattu kolmannen osapuolen läpinäkyvään rekisteriin avoimuuden ja uskottavuuden varmistamiseksi. Mitätöidyt krediitit löytyvät Verran rekisteristä sertifikaatissa mainitun yksilöivän sarjanumeron perusteella. Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä SHIFT -vastuuhenkilöön.

Voiko SHIFT-hiilikrediittejä käyttää Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksina (Emission Trading System)?

Ei voi. Päästöoikeuksia käsitellään erikseen. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat eivät liity Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään.

Antavatko hiilikrediitit luvan saastuttaa? 

Hiilikrediittien ostaminen ei anna yritykselle lupaa saastuttaa. Ensisijaisesti on vähennettävä ja vältettävä päästöjä. Sen lisäksi ylimääräistä hiilidioksidia on poistettava ilmakehästä, jonka voi tehdä investoimalla hiilikrediitteihin.

Mitä tarkoitetaan vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla? 

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat mahdollistavat asiakkaiden vapaaehtoiset investoinnit projekteihin, jotka tuottavat hiilikrediittejä. Vapaaehtoisten markkinoiden lisäksi on olemassa myös laissa säädetyt velvoitemarkkinat hiilidioksidipäästöille (esimerkiksi ETS).

Miten saan todistuksen ostamistani päästövähennyksistä tai hiilidioksidin poistoista?  

SHIFT-todistus lähetään kun tilaus on maksettu St1 Yritysportaalissa. Verran sertifikaatti lähetetään, kun St1 on mitätöinyt krediitit ostajan puolesta. Krediitit mitätöidään kerran kuukaudessa Verran rekisterissä.

Mikä on Verra?

Verra on sertifiointiorganisaatio, joka varmentaa projekteja ja myönnettyjä hiilikrediittejä. SHIFT-hiilikrediitit on merkitty Verran rekisteriin. Verran rekisteriin on avoin pääsy, mikä takaa sidosryhmille täyden avoimuuden. Lisäksi avoin rekisteri vähentää krediittien kaksoislaskennan riskiä. Kun krediitit merkitään mitätöidyiksi Verran rekisterissä, niitä ei voi käyttää uudelleen.

Mikä on Verran rekisteri?

Verran rekisteri on tietokanta, joka sisältää tiedot sertifioiduista projekteista sekä ylläpitää rekisteriä myönnetyistä ja mitätöidyistä hiilikrediittiyksiköistä. Verran rekisteri edesauttaa projektien läpinäkyvyyttä ja ehkäisee syntyneiden hiilikrediittien kaksoislaskentaa.  

Miten näen mitätöidyt SHIFT -hiilikrediittini rekisterissä?

St1 rekisteröi ja mitätöi kaikki ostot kerran kuukaudessa. Voi kestää jopa 30 päivää, ennen kuin krediittisi näkyvät mitätöitynä Verran rekisterissä. Jos krediittien mitätöinti ei näy 60 päivän kuluessa oston jälkeen, ota yhteyttä SHIFT -vastuuhenkilöön.

Mitä teen, jos en saa sähköpostivahvistusta? 

Ota yhteyttä SHIFT -vastuuhenkilöön. Vahvistussähköpostin pitäisi saapua samana päivänä, kun tilasit SHIFT-hiilikrediitit.

SHIFT -projektiaika on 30 vuotta. Mitä sen jälkeen tapahtuu?

Pyrimme aina varmistamaan, että projektialueelle on hoitosuunnitelma, joka on kestoltaan pitempi kuin varsinainen projektiaika. Esimerkiksi metsitysprojekteissa tavoitteenamme on edistää pitkäaikaista metsän kasvua projektialueella. Hoitosuunnitelman pituus tulisi olla 50–100 vuotta. Lisäksi jokaisessa projektissa on hiilikrediittien puskurivaranto, jolla katetaan odottamattomien tapahtumien, kuten metsäpalojen aiheuttama hiilivuoto. Puskurivarannon koko on yleensä 10 prosenttia koko projektin hiilikrediittituotannosta.