Usein kysytyt kysymykset

Shift by St1 Nordic – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Shift by St1 Nordic?    

Shift of St1 Nordicin käynnistämä ohjelma, jonka tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta hiilinieluja hyödyntämällä. St1 tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden investoida Shift projekteihin ilmastoyksiköiden (eng. carbon credits) kautta.

Mitä ovat Shift-projektit?

Shift-projektien tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tällä hetkellä Shift-ohjelman kautta voi investoida metsitysprojektiin Keniassa. Shift-projektit mahdollistavat investoinnin Shift-ilmastoyksiköihin.

Mikä on Shift-ilmastoyksikkö? 

Shift-ilmastoyksikkö on Shift-ohjelman kautta ostettava tuote. Yksi Shift-ilmastoyksikkö vastaa yhtä vähennettyä tai ilmakehästä poistettua hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Shift-ilmastoyksiköitä myydään vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla.

Mitä Shift-ilmastoyksiköllä voi tehdä?

Shift-ilmastoyksiköt toimivat tositteena yrityksen investoinnista myönteisiin ilmastovaikutuksiin. Ilmastoyksiköillä voidaan osoittaa yrityksen vapaaehtoinen sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään.

Miten Shift-ilmastoyksiköitä ostetaan?

Shift-ilmastoyksiköt ostetaan St1 Yritysportaalin kautta. Tarvittaesa voit myös olla yhteydessä St1 Yritysmyyntiin. 

Mitä investoiminen Shift-ohjelmaan käytännössä tarkoittaa?

Ostamalla Shift-ilmastoyksiköitä tuet aloitteita ja projekteja, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen hillintään. Osallistumalla Shift-ohjelmaan mahdollistat uusien ilmastonmuutoksen hillintäprojektien kehittämisen, tutkimuksen ja tuotekehityksen.

Miten Shift-ilmastoyksiköiden todenmukaisuus varmennetaan?

Kaikki myydyt ilmastoyksiköt on listattu kolmannen osapuolen läpinäkyvään rekisteriin avoimuuden ja uskottavuuden varmistamiseksi. Mitätöidyt ilmastoyksiköt löytyvät Verran rekisteristä sertifikaatissa mainitun yksilöivän sarjanumeron perusteella. Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä Shift-vastuuhenkilöön.

Voiko Shift-ilmastoyksiköitä käyttää Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksina (Emission Trading System)?

Ei voi. Päästöoikeuksia käsitellään erikseen. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat eivät liity Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään.

Mikä motivoi St1:stä aloittamaan Shift -ohjelman?

Investoinnit kestävään hiilikiertoon ovat osa St1:n strategiaa ja arvoketjua. Shift-ohjelma myötävaikuttaa St1:n vision toteuttamiseen olla johtava CO₂-tietoisen energian tuottaja ja myyjä. Uusiutuvan energian hankkeiden lisäksi aiomme edistää kestävämpää hiilikiertoa investoimalla hiilensidontaan.

Antavatko ilmastoyksiköt luvan saastuttaa? 

Ilmastoyksiköiden ostaminen ei anna yritykselle lupaa saastuttaa. Ensisijaisesti on vähennettävä ja vältettävä päästöjä. Sen lisäksi ylimääräistä hiilidioksidia on poistettava ilmakehästä, jonka voi tehdä investoimalla ilmastoyksiköihin.

Mitä tarkoitetaan vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla? 

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat mahdollistavat asiakkaiden vapaaehtoiset investoinnit projekteihin, jotka tuottavat ilmastoyksiköitä. Vapaaehtoisten markkinoiden lisäksi on olemassa myös laissa säädetyt velvoitemarkkinat hiilidioksidipäästöille (esimerkiksi ETS).

Miten saan todistuksen ostamistani päästövähennyksistä tai hiilidioksidin poistoista?  

Shift-todistus lähetetään kun tilaus on maksettu St1 Yritysportaalissa. Verran sertifikaatti lähetetään, kun St1 on mitätöinyt ilmastoyksiköt ostajan puolesta. Ilmastoyksiköt mitätöidään kerran kuukaudessa Verran rekisterissä.

Mikä on Verra?

Verra on sertifiointiorganisaatio, joka varmentaa projekteja ja myönnettyjä ilmastoyksiköitä. Shift-ilmastoyksiköt on merkitty Verran rekisteriin. Verran rekisteriin on avoin pääsy, mikä takaa sidosryhmille täyden avoimuuden. Lisäksi avoin rekisteri vähentää ilmastoyksiköiden kaksoislaskennan riskiä. Kun ilmastoyksiköt merkitään mitätöidyiksi Verran rekisterissä, niitä ei voi käyttää uudelleen.

Mikä on Verran rekisteri?

Verran rekisteri on tietokanta, joka sisältää tiedot sertifioiduista projekteista sekä ylläpitää rekisteriä myönnetyistä ja mitätöidyistä ilmastoyksiköistä. Verran rekisteri edesauttaa projektien läpinäkyvyyttä ja ehkäisee syntyneiden ilmastoyksiköiden kaksoislaskentaa.  

Miten näen mitätöidyt Shift-ilmastoyksikköni rekisterissä?

St1 rekisteröi ja mitätöi kaikki ostot kerran kuukaudessa. Voi kestää jopa 30 päivää, ennen kuin ilmastoyksikkösi näkyvät mitätöitynä Verran rekisterissä. Jos ilmastoyksiköiden mitätöinti ei näy 60 päivän kuluessa oston jälkeen, ota yhteyttä Shift-vastuuhenkilöön.

Mitä teen, jos en saa sähköpostivahvistusta? 

Ota yhteyttä Shift-vastuuhenkilöön. Vahvistussähköpostin pitäisi saapua samana päivänä, kun tilasit Shift-ilmastoyksiköt.

Shift-projektiaika on 30 vuotta. Mitä sen jälkeen tapahtuu?

Pyrimme aina varmistamaan, että projektialueelle on hoitosuunnitelma, joka on kestoltaan pitempi kuin varsinainen projektiaika. Esimerkiksi metsitysprojekteissa tavoitteenamme on edistää pitkäaikaista metsän kasvua projektialueella. Hoitosuunnitelman pituus tulisi olla 50–100 vuotta. Lisäksi jokaisessa projektissa on ilmastoyksiköiden puskurivaranto, jolla katetaan odottamattomien tapahtumien, kuten metsäpalojen aiheuttama hiilivuoto. Puskurivarannon koko on yleensä 10 prosenttia koko projektin ilmastoyksikkötuotannosta.