St1 käynnistää maailman syvimpien geolämpökaivojen porauksen viimeisen vaiheen Otaniemessä

Energiayhtiö St1:n geolämmön pilottiprojektin viimeinen porausvaihe on alkamassa Espoon Otaniemessä. Viime vuonna ensimmäinen 6,4 kilometrin syvälämpökaivo porattiin valmiiksi ja toinen kaivo 3,3 kilometrin syvyyteen odottamaan vesistimulaation mallinnuksen tuloksia. Toisen kaivon loppuosan poraussuunnitelma on määritelty mallinnuksen perusteella ja sen poraus päästään aloittamaan syyskuussa. Laitos on valmistuessaan vuonna 2020 maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos, joka tuottaa lämpöä täysin päästöttömästi.

Elokuun aikana työmaalle on pystytetty porauskalustoa ja muut valmistelevat työt jatkuvat vielä muutaman viikon ajan. Alueelle asennetaan seismologisia mittausvälineitä, joilla kerätään tietoa tulevasta poraustoiminnasta ja laitoksen tuotantokyvystä. Poraustyöt kestävät helmikuulle 2020 saakka.

Poraussuunnitelman tärkeimpiä kriteerejä ovat tuotantoteho, laitoksen odotettu elinikä ja elinkaarikustannukset. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös vastastimuloinnin mahdollisuuteen. Mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, suoritetaan noin kahden viikon ajan vesistimulointia nyt porattavan kaivon kautta, kun sen lopullinen tavoitesyvyys on saavutettu ensi vuoden alussa. Vastastimuloinnissa hyödynnetään viime kesänä onnistuneesti suoritetun stimuloinnin oppeja ja minimoidaan mikrojäristyksistä mahdollisesti aiheutuvat äänihaitat.

 ”Haastava pilottiprojektimme Suomen kovassa graniittisessa kallioperässä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke. Otaniemen laitoksemme tulee valmistuessaan olemaan maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos. Tavoitteenamme on monistaa konsepti aluksi Pohjoismaissa, mikä merkitsee uutta ison mittakaavan päästötöntä vaihtoehtoa kestävälle lämmöntuotannolle. Projektimme on kasvattanut suomalaista geoenergian osaamista maailmanluokan tasolle – niin porauksen, stimuloinnin kuin virtausanalytiikan alueilla”, kertoo St1:n geolämpöliiketoiminnan johtaja Matti Pentti.

Valmistuessaan Otaniemen geolämpölaitos voi kattaa jopa 10 % Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla. 


Lisätietoja:

St1, Director, Heat from the Ground, Matti Pentti, puh. 050 048 8948, matti.pentti@st1.fi

St1, tuotantojohtaja Tero Saarno, puh. 050 373 1923, tero.saarno@st1.fi


Video St1:n geotermisestä lämpölaitoksesta: https://youtu.be/fe45Q-0fjsA
www.st1.fi/geolampo

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 770 henkilöä. www.st1.eu

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2019

30.08.19

Seuraava
Uusi maksupalveludirektiivi astuu voimaan

13.09.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki