19

Kotimaisella polttonestetuotannolla luodaan uusia työpaikkoja

Jokainen investointi uusiutuvien polttonesteiden tuotantoon luo uusia työpaikkoja niin suoraan kuin välillisestikin. Tuotantolaitosten rakennusvaiheessa tarvitaan paikallista työvoimaa ja käynnistyessään laitokset työllistävät henkilöresursseja päivittäisiin rutiineihin. On laskettu, että jos kaikki EU-alueella kestävästi saatavilla olevat jätteet ja ylijäämätuotteet muutettaisiin uusiutuviksi polttonesteiksi, tämä kattaisi 16 % tieliikenteen polttoainetarpeesta, vähentäisi biojätteen määrää ja loisi 300 000 uutta työpaikkaa.

St1:n etanolilaitokset käyttävät myös paikallisia alihankkijoita ja tavarantoimittajia esimerkiksi logistiikkaan ja ylläpitoon. Näin syntyy välillisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia monille eri alojen yrityksille.

 

Jaa

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki