75

Avoin organisaatiokulttuuri antaa tilaa ajatuksille

Työyhteisön hyvinvoinnilla on merkitystä paitsi yksilön myös yritystoiminnan kannalta. Panostamalla työhyvinvointiin edesautetaan organisaation taloudellista tulosta sekä lisätään ihmisten työssä viihtymistä. Hyvä työilmapiiri koostuu luottamuksesta, työn selkeästä organisoinnista, hyvästä vuorovaikutuksesta, yksilön hyvinvoinnista ja avoimuudesta. Avoin organisaatiokulttuuri mahdollistaa vuorovaikutuksen, jossa jokainen uskaltaa rohkeasti tuoda omat mielipiteensä esille.

Rohkeus on St1:lle tärkeä arvo, joka myös näkyy konkreettisesti päivittäisessä toiminnassamme. Meillä rohkeus tarkoittaa uudenlaista tapaa toimia ja kokeilla uutta. Kuulemme mielellämme uusia ajatuksia ja ideoita paitsi omilta työntekijöiltämme, myös asiakkailtamme ja kumppaneiltamme.

Teemme joka päivä yhteistyötä monien eri yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaniemme huomiot ja kehitysideat otetaan meillä avoimesti vastaan. Paras lopputulos syntyy kumppanien kanssa, jotka haluavat olla aidosti mukana tarinassamme ja toteuttamassa visiotamme olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä.

Jaa

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki