UEFA Super Cup 2022 -arvonnan säännöt

UEFA Super Cup 2022 -arvonnan säännöt

Järjestäjä
St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 0201124-8 (myöhemmin ’Järjestäjä’ tai ’St1’)

Osallistumisaika
Osallistumisaika on 29.6.-17.7.2022. 


Osallistumiskelpoisuus
UEFA Super Cup 2022 -arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa ja jotka täyttävät ”Osallistuminen arvontaan” -kappaleessa kerrotut säännöt. Arvontaan eivät voi osallistua St1:n työntekijät eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen arvontaan
UEFA Super Cup 2022 -arvontaan osallistuminen edellyttää joko:
a)    Tankkaamista St1- tai Shell-palveluasemilla tai -automaattiasemilla St1 Mastercard -korttia käyttäen tai
b)    Muun ostoksen tekemistä St1 Mastercard -kortilla. 
Arvontaan osallistuu tekemällä minkä tahansa oston maksamalla sen St1 Mastercard -kortilla kampanja-aikana 29.6.-17.7.2022. Kaikki em. ehdoilla osallistuvat automaattisesti arvontaan. Jokainen ostokerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.


Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen
UEFA Super Cup 2022 -arvonnassa arvotaan neljä (4) kahden (2) lipun pakettia UEFA Super Cup 2022 -jalkapallo-otteluun, joka pelataan Helsingin Olympiastadionilla 10.8.2022. 
Palkinto ei sisällä majoituksia eikä kuljetuksia Olympiastadionille. Yhden palkinnon (sis. kaksi lippua) arvo on 240 €. 
St1 suorittaa voittajien arvonnan kilpailuajan päätyttyä 18.7.-22.7.2022 ja on arvonnan voittajiin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Voittajiin ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.
Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden vuorokauden (48 tuntia) kuluessa arvontahetkestä, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tavaraan tai palveluun, vaikka UEFA Super Cup 2022 -ottelu Helsingissä 10.8.2022 peruuntuisi tai lykkääntyisi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.
Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen. St1 ei vastaa voittajien matka- tai yöpymisjärjestelyistä eikä korvaa niiden aiheuttamia kustannuksia. St1 ei myöskään vastaa, mikäli UEFA Super Cup 2022 -ottelu peruuntuu tai lykkääntyy. 


Järjestäjän vastuu
Arvonnan Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.


Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.
Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.


Henkilötietojen käyttö
Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan St1 Mastercardin asiakastiedoista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tämän arvonnan yhteydessä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta. Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja osallistumiskelpoisuuden tarkistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. 
Voittajien nimet ja yhteystiedot luovutetaan Mastercardille ja UEFAlle palkinnon lunastamista ja käytännön järjestelyjä varten. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat voivat erikseen myöntää Järjestäjille oikeuden käyttää voittajan etunimeä, sukunimen ensimmäistä kirjainta ja paikkakuntaa eri viestintä- ja markkinointimedioissa ilman erillistä korvausta. Voittajilta pyydetään erikseen suostumus em. tietojen käyttöön. 
Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.


Yhteydenotot
Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. Mikäli tahdot ainoastaan tehdä oston ja käyttää sen maksamiseen St1 Mastercard -korttia, mutta et osallistua arvontaan, voit ilmoittaa siitä markkinointi@st1.fi.
Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 17.7.2022 asti.