Kajaanin Cellunolix® -laajennushanke YVA-kuulutukseen

St1 Biofuels Oy toimittaa Kajaaniin SOK:n ja St1:n omistamalle North European BioTech Oy:lle (NEB) vuosikapasiteetiltaan 10 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehtaan. Etanoli tuotetaan liikennekäyttöön ja tehtaan arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2016.

St1 Biofuels Oy toimittaa Kajaaniin SOK:n ja St1:n omistamalle North European BioTech Oy:lle (NEB) vuosikapasiteetiltaan 10 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehtaan. Etanoli tuotetaan liikennekäyttöön ja tehtaan arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2016.

Lisäksi St1 Biofuels Oy suunnittelee NEB:lle rakenteilla olevan tehtaan laajentamista. Laajennusvaihtoehdoista on käynnistetty YVA-hanke, joka tulee kuulutukseen YVA-prosessin eri vaiheissa:

  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuulutukseen ja nähtävillä 17.02-21.03.2016
  • Ympäristövaikutusten selostus kuulutukseen ja nähtävillä elo-syyskuussa 2016

YVA-prosessin 1. avoin yleisötilaisuus on keskiviikkona 2.3.2016 Kajaanissa kaupunginkirjaston tiloissa klo 18:00 alkaen.
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kai-nuun ELY-keskukseen 21.3.2016 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Ohessa liitteenä olevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi ELY:n virallisen palautekanavan lisäksi esittää suoraan toiminnanharjoittajalle kysymyksiä, antaa kommentteja ja kertoa mielipiteitä alla olevan palautelinkin kautta: Palaute.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
North European BioTech Oy, toimitusjohtaja Henrikki Talvitie, 010 76 80855, etunimi.sukunimi@neot.fi
St1 Biofuels Oy, ympäristöasiantuntija Tuula Gåpå, 050 568 6007, etunimi.sukunimi@st1.fi

YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme

VE0Toteutus nykyisen ympäristöluvan mukaisessa laajuudessa.
VE1Rakenteilla olevan laitoksen tuotteiden ja raaka-aineiden varastointikapasiteetti nostetaan optimoimaan logistiikkaa. Uudet suuremmat säiliöt mahdollistavat kuljetuskokojen kasvattamisen ja tehokkaamman tuotteiden kaupallistamisen sekä helpottavat prosessin käytettävyyttä.
VE2Nyt rakennettavan tehtaan yhteyteen rakennetaan toinen, vuosikapasiteetiltaan 50 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehdas.
Takaisin ylös