Puhtaan energian teesit

101 teesiä kertovat tavastamme ajatella ja tehdä puhdasta energiaa.

Puhdas energia ei ole yhden tekemää: Tankkaamalla St1:llä sinäkin olet puhtaan energian tekijä!

1
Ilmastonmuutosta vastaan voidaan taistella
2
Maailman kasvava väestö vaatii valtavasti lisää uusiutuvaa energiaa
3
Ilmastonmuutoksen hillitseminen alkaa jo olemassa olevien sopimusten toimeenpanolla
4
Tehokkainta ilmastotyötä on kehittyvien maiden naisten aseman parantaminen
5
Ilmastonmuutoksen hillintä on meidän kaikkien yhteinen haaste
6
Laadukas ilmainen koulutus on Suomen tulevaisuuden kulmakivi
7
Opiskelijoiden työllistäminen kehittää myös yritysten liiketoimintaa
8
Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys tulee huomioida poliittisessa päätöksenteossa
9
Energiaosaamisesta kannattaa tehdä suomalainen vientituote
10
Kotimainen osaaminen varmistaa tulevaisuuden työpaikat
11
Pohjoismailla on mahdollisuus olla energiavallankumouksen kärjessä
12
Liikenteen päästöjä vähennetään investoimalla merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon
13
Ilmastotekoihin pitäisi velvoittaa valtioiden lisäksi myös suuret energiayhtiöt
14
Kun ymmärretään yhteiskunnan ja energiasektorin haasteet, voidaan löytää ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
15
Uusiutuvassa energiassa on valtavasti potentiaalia
16
Kotimainen uusiutuvan energian tuotanto nostaa omavaraisuuttamme
17
Monipuolinen sähköntuotanto varmistaa sähkön saannin kaikissa olosuhteissa
18
Jätteiden kierrättäminen polttonesteeksi vähentää päästöjä
19
Kotimaisella polttonestetuotannolla luodaan uusia työpaikkoja
20
Tänään Suomessa ostettu auto on liikenteessä vielä 2040
21
Uusiutuvat polttoaineet ovat tehokkain tapa vähentää olemassa olevan autokannan CO2-päästöjä
22
Kiertotaloutta tulisi toteuttaa ja tukea laajemmin
23
Liikenteen päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti parantamalla joukkoliikennettä
24
Nykyistä huoltoasemaverkostoa hyödyntämällä voidaan vähentää liikenteen CO2-päästöjä
25
Polttoaineen tekeminen jätteistä on kierrätystä
26
Tarvitsemme jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen kukistamiseksi
27
Pienillä innovaatioilla päästään kohti parempaa lopputulosta
28
Kaikki innovaatiot eivät vaadi suuria investointeja
29
Teknisiä läpimurtoja tarvitaan kaikille energiatalouden osa-alueille
30
Täydellisyys on innovaatioiden pahin vihollinen
31
Energiantarpeen kasvaessa ratkaisut on löydettävä uusiutuvasta energiasta
32
Fossiiliset öljytuotteet voidaan korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla
33
Pohjoismaisissa olosuhteissa tuulivoima on varteenotettava vaihtoehto
34
Suora sähkölämmitys voidaan korvata uusiutuvalla lämmöntuotannolla
35
Juuri Suomen oloihin soveltuvien polttonesteiden kehittäminen on järkevää
36
Polttonesteiden kestävyyttä arvioitaessa tulisi tarkastella tuotteen koko elinkaarta
37
Metsäteollisuuden tähteissä on käyttämätöntä potentiaalia energianlähteeksi
38
Kaikille teollisen tuotannon sivutuotteille on kannattavaa löytää käyttötarkoitus
39
Suomalaiset ovat jo nyt biokemian edelläkävijöitä
40
Uusiutuvat polttoaineet pienentävät tieliikenteen hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti
41
Geoterminen energia on tutkimisen arvoinen vaihtoehto
42
On edelleen tärkeää kehittää laadukkaita fossiilisia polttonesteitä
43
Jokaisen bensiinimoottorin tulisi kyetä käyttämään korkeapitoista etanolibensiiniä
44
Uusiutuvien polttonesteiden valmistuksessa tulisi aina suosia raaka-aineena lähiseudulla syntyvää jätettä
45
Uusiutuvien polttoaineiden tuotanto tekee maailman jätteistä resurssin
46
Kehittyneiden polttoaineiden lisäksi biojalostamo voi kustannustehokkaasti tuottaa monia muita tuotteita
47
Varastointitekniikan tehottomuus hidastaa uusiutuvan energian kasvua
48
Uusiutuvan energian väistämätön hinnanlasku takaa sen menestyksen
49
Fossiilisten tieliikennepolttoaineiden käytön välitön lopettaminen ei ole järkevää
50
Etanolipolttoaine ei tuota ilmakehään juuri lainkaan uutta hiilidioksidia
51
Uusiutuva energia on huomisen perusliiketoimintaa
52
Uutta liiketoimintaa voidaan luoda rakentamatta uutta
53
Innovaatiot tarvitsevat sekä pitkäjänteisyyttä että nopeaa toimintaa
54
Tekniset läpimurrot vaativat merkittäviä investointeja
55
Menestyksekäs perusliiketoiminta mahdollistaa panostukset uusiin innovaatioihin
56
Fossiilisten polttoaineiden myynti on tapa rahoittaa uusiutuvan energian kehitystyötä
57
Yrityksillä tulee olla rohkeutta toimia toisin
58
Uusiutuvan energian tuotannon täytyy olla myös liiketaloudellisesti kannattavaa
59
Energiatehokkuus on taloudellista
60
Uusiutuvien polttoaineiden osuutta Suomen maantieliikenteessä voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti
61
Jokaisen yrityksen tulisi huolehtia oman hiilijalanjälkensä pienentämisestä
62
Pienilläkin kestävillä teoilla on taloudellista ja ympäristöllistä merkitystä
63
Muutokset tapahtuvat kun kuluttajat ja yritykset toimivat yhdessä
64
Rohkeasti innovoivat yritykset antavat suomalaisille osaajille syyn jäädä Suomeen
65
Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koko henkilöstön tuki
66
Oman henkilöstön osaamisen kasvattaminen on aina sijoitus
67
On suomalaisten yritysten vastuulla viedä suomalaisia innovaatioita maailmalle
68
Kehitystyöllä löydetään sekä ratkaisuja ilmastonmuutokseen että uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia
69
Teknologisilla ratkaisuilla voidaan välttää tarpeetonta liikematkustamista
70
Uudet työmuodot vähentävät työstä aiheutuvaa liikennettä
71
Vähän kuluttavat työsuhdeautot ovat kannanotto puhtaamman liikenteen puolesta
72
Energiatehokkuus ja polttoainevalinnat korostuvat ammattiliikenteessä
73
Diesel-ajoneuvojen typpioksidit voidaan muuttaa vaarattomiksi
74
Kestävä työnteko on koko työyhteisön asia
75
Avoin organisaatiokulttuuri antaa tilaa ajatuksille
76
Meidän kaikkien on muutettava kulutustottumuksiamme
77
Meidän kaikkien on käytettävä vähemmän energiaa päivittäin
78
Ilmastotekoja tehdään jokaisessa kotitaloudessa
79
Yksittäisen kotitalouden energiavalinnoilla on väliä
80
Energiankulutuksen näkökulmasta kotimaan matkailu on hyvä vaihtoehto kaukokohteille
81
Tekniikka tuo palvelut lähelle
82
Myös öljylämmittäjä voi tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja
83
Maalämpö on varteenotettava lämmitysvaihtoehto
84
Autoilijan kannattaa tankata puhdasta voimaa
85
Yksityisautoilija tekee tärkeimmän ilmastopäätöksensä autokaupassa
86
Jokainen voi litra litralta vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta
87
Laadukkailla polttoaineilla vanhakin auto voi olla ympäristöystävällisempi
88
Yksityisautoilulle on myös vaihtoehtoja
89
Taloudellinen ajotapa on käytännönläheinen keino hillitä päästöjä
90
Tänä päivänä ostetun auton on toimittava myös tulevaisuuden polttonesteillä
91
Etanolipäivityksellä autoilija voi säästää sekä rahaa että ympäristöä
92
Myös liikematkustajan kannattaa miettiä hiilijalanjälkeään
93
Auto kannattaa pestä huoltoaseman autopesukoneessa
94
Liikenteessä ennakoiva ajotapa on kestävin ajotapa
95
Valitsemalla oikean tuotteen bensiinimoottoriin teet heti ympäristövalinnan
96
Sähköä kannattaa säästää autossakin
97
Moottorin esilämmitys pienentää lähipäästöjä ja alentaa polttoaineen kulutusta
98
Hyvin huollettu auto on taloudellisempi ja kestävämpi
99
Taloudellinen 95 Extra vie bensiiniautoilijan pitkälle
100
Suomessa kehitetty Diesel Plus puhdistaa moottoria
101
Tankkaamalla St1:llä sinäkin olet puhtaan energian tekijä