Paikallista ja puhdasta energiaa

-

Lähienergian avainlukuja

120

St1 Lähienergialaitosta

10

Yhteenlaskettu teho (MW)

30

Vuotuinen energiatuotanto (GWh)

6000

tonnia päästövähennystä vuodessa

Visio ja strategia

Visiomme on olla johtava CO2-hyvän energian tuottaja ja myyjä.

Kehitämme ja kaupallistamme toimivia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja, jotka ovat teknisesti toteutusvalmiita, ekologisesti ja eettisesti kestäviä sekä logistisesti hallittavia ja kannattavia toteuttaa.

Kierrätämme jo jätteet liikenteen polttoaineeksi sekä tuotamme tuulesta ja auringosta sähköä. Siirrämme viisaria vähän kerrallaan fossiilisesta tuontienergiasta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Näin voimme tuoda suomalaisille koko ajan lisää ympäristön kannalta kestävästi tuotettua ja samalla edullista energiaa.

   

 

 

 

 

 

Suomalainen energiayhtiö

St1 Lähienergia

St1 Lähienergia Oy on suomalaisen energiayhtiö St1:n omistama tytäryhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 30-5000 kW. St1 Lähienergia omistaa myös itse lämpölaitoksia ja solmii energian toimitussopimuksia.

St1 Lähienergialaitos lämmittää kiinteistön ilman CO2-päästöjä ja edullisemmin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, perinteiseen kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvat lämmitysjärjestelmät. Lämpölaitos hyödyntää lähienergiaa maasta, poistoilmasta ja auringosta käyttäen lämpökaivoja, lämpöpumppuja, lämmöntalteenottolaitteita ja aurinkopaneeleita.

Tarjoamme yrityksille ja taloyhtiöille lämpöpumppuratkaisuja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja säästetään lämmityskuluissa. Kehitämme ja kaupallistamme toimivia ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja sekä toteutamme ne kannattavasti niin asiakkaan kuin toimittajankin näkökulmasta.

Alan edelläkävijänä toteutamme syväkaivoja 500-600m, jolloin tontin koko ei rajoita maalämpöön siirtymistä. Syväkaivoista saadaan korkeampaa lämpötilaa, joka parantaa laitoksen hyötysuhdetta. Hukkaenergia voidaan siirtää lämpökaivoihin, jotka toimivat samalla energian kausivarastona. 

Kehittämällämme olosuhdemittauspalvelulla varmistamme asumismukavuuden ja raportoimme asiakkaalle lämpötila- ja kosteuspoikkeamat. Palvelumme optimoi lämpölaitoksen energiatehokkuutta asiakkaan hyväksi.

Lämpölaitoksiamme käytetään sähkömarkkinoilla kysyntäjoustoon ja häiriötilanteissa sähköverkon vakauttamiseen, jolloin maalämpöjärjestelmä tuottaa asiakkaalle lisätuloja.

Toimitamme energialaitokset urakoituna, elinkaarimallilla tai energian toimitussopimuksella

– Kaukolämmön ja fossiilisten polttoaineiden hinnannousu sekä kivihiilestä luopuminen on saanut asiakkaat miettimään edullisempia lämmitysratkaisuja. St1 on muuttanut jo satoja kiinteistöjä uusiutuvan energian käyttäjiksi, kertoo toimitusjohtaja Kristian Savela. Asiakkaamme arvostavat yhä enemmän lämmitysjärjestelmän ylläpidon huolettomuutta ja tuotannon mittaamista sekä elinkaarikustannusten minimointia, jotka perinteisessä toimitusmallissa jäävät huomiotta, toteaa Savela. 

– Asiakkaan kannalta on helppoa, kun kaikki vastuut ovat yhdellä kokonaistoimittajalla. St1 kantaa vastuut lämpölaitoksen osalta koko elinkaaren tai sopimuskauden ajan, kertoo Savela.
 

Olemme luotettava kumppani

Olemme mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa, joka  hoitaa puolestamme tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä automaattisesti  ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on määritelty tilaajavastuulaissa (1233/06). Lakia on sovellettu mm. julkisella sektorilla, rakennus- ja kiinteistöalalla, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä kuljetusalalla. Laki edellyttää alojen toimijoilta jatkuvaa Laaja energiaratkaisujen osaamisemme mahdollistaa eri vaihtoehtojen objektiivisen vertailun. Voimme ottaa asiakkaan yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioon energiakonsultoinnissa sekä maalämpöjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tervetuloa tyytyväisten St1 Lähienergian maalämpöasiakkaiden joukkoon! Olemme myös Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n jäsenyritys.

Lisää St1:n uusiutuvasta energiasta

St1 toteuttaa lukuisia ja uusiutuvan energian projekteja Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää suomalaisen energiayhtiön projekteista (HUOM. sisältö englanniksi). 

St1 Lähienergian yhteystiedot

Kiinnostuitko maalämpöratkaisuista? Ole meihin yhteydessä, kerromme mielellämme lisää.