Ajankohtaista ja tapahtumat

St1 Lähienergia webinaari

St1 Local energy completing Malmö drilling

St1 Local energy completing Malmö drilling

St1 Lähienergia oy completed drilling two, over 750 mtr special research wells (Geophone wells)

  • Drilling was done from Feb to late March with St1 special drill  and drillers from St1 Lähienergia
  • The three St1 drillers (Jani, Niko, Elias) took a personal commitment and stayed in Malmö during the Covid-19 period to complete the project
  • Project owner was E.ON Malmö, as preparation to evaluate a Deep Heat project to supply heat for city of Malmö

“We are very satisfied with the drillers who have been here at the site, and sincerely hope that both they and St1 are interested in a continued cooperation” 

Med vänliga hälsningar/With kind regards

Mats Egard

Projektledare

Asset Management Malmö”

Ministeri Kai Mykkänen vierailee St1:n syväkaivotyömaalla

SyväkaivovierailuEspoon Niittykummussa syväkaivotyömaa katselmoitiin ministeri Kai Mykkäsen avustajineen ja CarbonExit-porukan (yhteistyöallianssi kuntasektorille)  kanssa. AamukahvitVierailu aloitettiin Firan työmaaparakissa aamukahvilla sämpylät nauttien. Tuure Stenberg (Gebwell Oy toimitusjohtaja) toi esille laitevalmistajan näkökulmia. Gebwell valmistaa lämpöpumppuja ja kaukolämmön vaihdinpaketteja. Tuure näkee molempien tekniikoiden menestymisen mahdollisena ja hyvinä vaihtoehtoina valittavaksi yhdessä tai erikseen. Ministeriä avustajineen kiinnosti erityisesti sähkönkäytön kysyntäjousto, syväkaivoratkaisut tornitaloihin maalämmön ja kaukolämmön hybridinä, hukkalämmön talteenoton ja lämpöpumppujen skaalautuminen erilaisiin kohteisiin palveluratkaisuilla. Henrik Karlsson esitteli As Oy Niittykumpu 3:n tekniikat ja kaupalliset näkökulmat. Kerroimme kiinteistökohtaisten ratkaisujen olevan jo nyt vaihtoehto keskitetylle tuotannolle. Molemmilla tulee kuitenkin olla tasaveroiset kilpailuasetelmat ja myös yhteistyömahdollisuus. CO2-päästö on hyvä mittari, jolloin päästöttömät uusiutuvan energian ratkaisut skaalautuvat satojen urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien voimalla. Timo Raulamo CarbonExit-allianssin vetäjänä kertoi miten eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan mahdollistaa kuntasektorille päästötön energian tuotanto ilman kunnan omaa investointia.

Kohteen katolla katselmoitiin poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä, joka tuottaa hukkalämmöstä jatkuvasti 30 kW:n teholla lämmitysenergiaa käyttöön ja kausivarastoon. Poistoilmasta otetaan talteen 260 MWh energiaa arvoltaan 20 k€ vuodessa. Suojelumääräysten vuoksi laitteisto asennettiin vanhan poistojärjestelmän rakenteisiin. Yleisesti ottaen lisättynä lämpöpumpun ottosähköllä voidaan hukkalämmöllä kattaa yli puolet rakennuksen energiantarpeesta edellyttäen, että koneellinen poistoratkaisu on ollut jo entuudestaan. Erinomainen hybridiratkaisu kauko- tai maalämmön kanssa.

Vierailu päättyi naapurikiinteistön lämpöpumppulaitoksen katselmointiin tekniikkatilassa. Porukalla hämmästeltiin sisäministeri Mykkäsen ja avustajansa Tuomas Rautasen asiantuntemusta ja kiinnostusta energia-asioihin.

 

 

Mika Aho keskustelee Antti Rinteen kanssa energiapolitiikasta

Elinkeinoelämän ja päättäjien vuoropuhelu luonnistuu luontevasti esimerkiksi Lähienergialiiton kautta. St1:n puolesta Mika Aho keskustelemassa Antti Rinteen kanssa energiapolitiikan keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja energiamurroksen vaikutuksista työllisyyteen ja koulutukseen.

Keskustelussa Lähienergialiitto esitti huolen, ettei ilmastonmuutos ja sen hillintä nouse tulevien eduskuntavaalien teemaksi. Puheenjohtaja Rinne vastasi, että SDP haluaa nostaa sen yhdeksi teemaksi.Elinkeinoelämän ja päättäjien vuoropuhelu luonnistuu luontevasti esimerkiksi Lähienergialiiton kautta. St1:n puolesta Mika Aho keskustelemassa Antti Rinteen kanssa energiapolitiikan keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja energiamurroksen vaikutuksista työllisyyteen ja koulutukseen.

Allianssimalli kiinnosti kuulijoita

Taloyhtiöiden edustajia ja St1:n asiantuntijat kävivät läpi miten asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteistyö tuottaa kassavirtaa asiakkaalle ja lopettaa CO2-päästöt.

 

Iso Omena

Lue miten As Oy Petaksenkulman ja St1:n yhteistyö toimii

Bloggaaja tutustui syväkaivotyömaahan

St1 Lähienergian porarit kertoivat mielellään bloggaajalle syväkaivotyömaan vaiheista ja menetelmistä.  

St1 Lähienergia Espoo niittykumpu
Kuva: Uusi Niittykumpu -blogi.

Lue juttu kokonaisuudessa täältä.

St1 Lähienergia esillä Lähienergialiiton sivuilla

Artikkelissa kerrotaan St1 Lähienergian syväkaivoista Espoon Niittykummussa.  

st1 lähienergia

Kerrostaloyhtiö Asunto Oy Niittykumpu 3 Espoossa koostuu kolmesta rakennuksesta, joissa on yhteensä 124 asuntoa. Kaukolämpöä kului vuosittain 1 200 MWh. Nykyisen lämmönvaihtimen, teknisen tilan ja muun tekniikan käyttöikä oli päättymässä ja taloyhtiö halusi siirtyä edullisempaan, 100% päästöttömään uusiutuvaan energiaan. Perinteinen ratkaisu ei kuitenkaan länsimetron rajoitteiden puitteissa tullut kysymykseen. Taloyhtiössä toteutettiin samanaikaisesti yhteistyössä Firan kanssa mittava linjasaneeraus.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.