St1:n Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojekti etenee virtaustestivaiheeseen

Otaniemen geotermisessä pilottiprojektissa valmistaudutaan suorittamaan valmiiden, maailman syvimpien lämpökaivojen välisiä veden virtaustestejä. Testin eri vaiheiden yksityiskohtaiseen valmistautumiseen on haluttu varata riittävästi aikaa. Siten käytettävät uudet ja innovatiiviset testausmenetelmät voidaan toteuttaa ja todentaa huolellisesti suunniteltujen parametrien puitteissa.

Virtaustestivaiheessa simuloidaan kallion vedenjohtavuutta eritasoisilla hitaan virtauksen koeajoilla useassa eri vaiheessa. Lisäksi tutkitaan, millaisiin lämpötehoihin laitoksen tuotannossa on mahdollista päästä. Testivaiheen on suunniteltu alkavan elokuussa ja sen arvioidaan kestävän 4-6 kuukautta.

Maanpäällisen lämpövoimalan rakennus- ja asennustyöt on saatettu n. 75 % valmiuteen. Lopputyöt viimeistellään, kun virtaustestivaiheesta on saatu tulokset ja ne on analysoitu. Otaniemen pilottilämpölaitoksen käyttöönotto tulee siirtymään virtaustutkimuksen toteutuksen ja analysoinnin vuoksi vuodelle 2022.

St1:n Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektissa rakennetaan monelta osin maailman ensimmäistä tämän tyyppistä syvää EGS-laitosta (Engineered Geothermal System). Pilottiprojektin tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja testata geotermisen liiketoimintakonseptin kaikkiin työvaiheisiin teknisesti toimivat ja taloudellisesti kannattavat ratkaisut, jotta konsepti voidaan kaupallistaa pilotin jälkeen. EGS-laitoksilla tulee olemaan tärkeä merkitys päästöttömään lämmöntuotantoon siirryttäessä.

St1 on kevään aikana dokumentoinut Otaniemen oppien perusteella St1 EGS -laitoksille konseptikuvausta, joka mahdollistaa seuraavien hankkeiden suunnitelmallisen ja teknistaloudellisesti hallitun toteutuksen. Kehitettyä St1 EGS -konseptia tullaan testaamaan seuraavissa pilottihankkeissa, joista tiedotamme lisää hankkeiden edistyessä toteutukseen.

Lisätietoja:

St1 Oy, Matti Pentti, johtaja, Heat from the Ground, puh. 010 557 4119, matti.pentti@st1.com
www.st1.fi/geolampo

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 980 henkilöä. www.st1.com

 

 

arrow-right
Edellinen
Valio ja St1 tuottamaan biokaasua lannasta − uusi pelinavaus liikenteen päästöjen pienentämiseksi

16.06.21

Seuraava
St1 aloitti biokaasuliiketoiminnan Ruotsissa – yhtiön biokaasuhankkeet etenevät myös Norjassa ja Suomessa

01.07.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki