Jalostus

Tuotteen valmistus

Polttoaineiden hankinta

Polttoaineet tulevat NEOT:ilta. NEOT hankkii öljytuotteita useilta lähialueen jalostamoilta, jotka sijaitsevat pääosin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Puolassa.

Tärkeä hankintalähde on St1:n öljyjalostamo Göteborgissa. Jalostamon vuosikapasiteetti on noin 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Tuotannosta noin neljännes on bensiiniä, noin puolet dieseliä ja lentopetroolia sekä noin neljännes raskasta polttoöljyä. Raaka-aineena käytetään pääosin Pohjanmerellä tuotettuja raakaöljyjä. Pääosa tuotteista menee Ruotsin markkinoille, mutta merkittäviä määriä moottoribensiiniä ja dieseliä tuodaan myös Suomeen. 

Biokomponenttien hankinnassa NEOT hyödyntää St1 Biofuelsin Suomessa tuottamaa jätepohjaista etanolia, Göteborgin etanolilaitosta sekä Haminassa sijaitsevaa etanolin absolutointitehdasta. 

Jalostusprosessi

  1. Raakaöljyn suolanpoisto
  2. Tislaus

    Haihtuvuudeltaan erilaiset hiilivedyt erotellaan toisistaan tislaustornissa. Tislaustorni on kuin korkea kattila, jossa on välipohjia. Mitä alemmas mennään, sitä korkeammaksi lämpötila tislaustornissa muuttuu. Öljy pysyy jatkuvasti suljetussa tilassa ja sopivassa lämpötilassa, joten se ei syty palamaan korkeista lämpötiloista huolimatta. Tislaustornin eri osissa on eri lämpötilat ja kussakin osassa pääsevät ulos vain tietyt hiilivedyt. Tällaista aineiden erottelua haihduttamalla sanotaan tislaukseksi.

    Tislaustornissa kuumimmat osat ovat alhaalla ja viileimmät ylhäällä. Helposti höyrystyvät kevyet aineet jatkavat matkaansa ylös tornissa. Ne muuttuvat takaisin nesteeksi kun lämpötila laskee sopivaksi

  3. Rikinpoisto
  4. Lisäaineistus (jalostamolla tai varastossa)

 

Tislaustorni

Tislaustorni

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Tiedätkö, miten polttonesteitä tulee kuljettaa tai varastoida? Entä miten toimia, jos polttonestettä joutuu silmiin tai iholle taikka tuotetta on hengitetty?

Velvoitteet ja standardit

Velvoitteet ja standardit

Tutustu polttonesteiden laatuvaatimuksiin, biovelvoitteeseen sekä verotukseen.