Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Tiedätkö, miten polttonesteitä tulee kuljettaa tai varastoida? Entä miten toimia, jos polttonestettä joutuu silmiin tai iholle taikka tuotetta on hengitetty. Lue lisää turvallisuusosiossamme.

St1 lopettaa offroad-toimitukset koskien metsäurakointitoimituksia

Riskit liittyen nimettyjen teiden ulkopuolelle tehtyihin metsäkonetoimituksiin ovat kasvaneet merkittävästi. Toimituksia on jouduttu tekemään hyvin vaikeisiin paikkoihin ja huonoissa keliolosuhteissa. Näin ollen, metsäurakointitoimituksissa käytössä olleet offroad-toimitukset päättyvät toistaiseksi.

Jatkossa metsäkonetoimituksien säiliöt tulee sijoittaa nimetyn tieosuuden varrelle turvalliseen paikkaan tai yrityksen pihalla oleviin säiliöihin. Listaus virallisista, nimetyistä teistä löydät esimerkiksi osoitteista:

https://www.posti.fi/fi/postinumerohaku

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

https://www.google.com/maps

Mikäli tästä on kysymyksiä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä St1 asiakaspalveluun puhelimitse 0800 131 031 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@st1.fi

Turvallisuus

Suojaus

Suojaa polttoaine lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta – tupakointi kielletty.

Vältä höyryn hengittämistä.

Jos kemikaalia on nielty: ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711 

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Toimita potilas lääkäriin. Hengitystieoireet voivat ilmetä välittömästi tai vasta useiden tuntien kuluttua altistumisesta. Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 

Iho

Riisu tahriintuneet vaatteet. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan, jonka jälkeen altistuneet kohdat pestävä saippualla ja vedellä. Jos punotusta, turvotusta, kipua ja/tai muita ihoreaktioita ilmenee, ota yhteys lääkäriin. 

Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 min ajan, myös silmäluomien alta. Jos esiintyy ärsytystä, samentunutta näkökykyä tai muita oireita jotka eivät häviä, otettava yhteys silmälääkäriin. 

Nieleminen 

Ei saa oksennuttaa: otettava aina välittömästi yhteys lääkäriin (keuhkoihin joutumisen vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita).

Soveltuvat sammutusaineet 

  • Jauhe ja hiilidioksidi 
  • Hiekka tai maa soveltuu pienten palojen sammutukseen
  • Raskasvaahto ja vesisumu vain palontorjunnan ammattilaisen käyttöön

Soveltumattomat sammutusaineet 

  • Voimakas vesisuihku

Varastointi

Vinkkejä varastointiin

Polttoaineet tulee aina varastoida erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Myös riittävästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Säilytysastian tulee olla tiivis, hiilivetyjä läpäisemätöntä materiaalia, kuten alumiinia, terästä tai tietyn laatuista muovia. Astioissa tulee aina olla asianmukaiset merkinnät sisällöstä. Polttoainetta ei tule missään tilanteessa säilyttää avonaisessa astiassa. 

Varastointitilan tulee olla viileä, tasalämpöinen, kuiva ja paloturvallinen. Myös asianmukaisten sammutusvälineiden tulee aina olla saatavilla. Suuret määrät tulee varastoida aina ulkotiloihin.

Oikein säilytettynä polttoaineet säilyvät käyttökelpoisina pitkään. Ulkoisista tekijöistä valo ja lämpö lyhentävät säilymisaikaa. Myös polttonesteen mahdollisesti sisältämä biokomponentti vaikuttaa säilyvyyteen.

Sallitut säilytysmäärät

  • Asuin-, toimisto-, majoitushuoneistot: yhteensä 50 litraa
  • Rakennusten varasto-, työ- tai huoltotilat: yhteensä 200 litraa
  • Pari-, rivi- tai kerrostalojen kellari- ja ullakkovarastot: ei yhtään
  • Autotallit, erilliset varastorakennukset, autokorjaamot: 200 litraa ( + ajoneuvojen säiliöt)

Kuljetus

Öljytuotteiden maantiekuljetuksia säätelee vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö (VAK-lainsäädäntö). Se perustuu kansainväliseen ADR-sopimukseen. ADR-sopimuksen määräyksiä ja vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöä uudistetaan säännöllisesti kahden vuoden välein.  

Lainsäädäntö koskee myös öljytuotteiden, nestekaasun ja eräiden autokemikaalien kuljetuksia säiliössä ja kappaletavarana. Kuljetusten eri osapuolten velvollisuudet ja vastuut on kirjattu yksityiskohtaisesti sekä laki- että asetustasolla.   

Yksityishenkilön polttoainekuljetukset   

Yksityishenkilö saa kuljettaa henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitalous sekä urheiluharrastuksiin polttoaineita uudelleen käytettävissä sekä polttonesteille hyväksytyissä ja vähittäismyyntiin tarkoitetuissa astioissa, enintään 60 litraa yksittäisessä astiassa ja yhteensä enintään 240 litraa kuljetusyksikössä.    

Kuljetusyksiköllä tarkoitetaan, henkilöautoa, pakettiautoa, peräkärryä, tms.

Velvoitteet ja standardit

Velvoitteet ja standardit

Tutustu polttonesteiden laatuvaatimuksiin, biovelvoitteeseen sekä verotukseen.

Jalostus

Jalostus

Tutustu polttonesteiden jalostusprosessin neljään eri vaiheeseen: raakaöljyn suolanpoisto, tislaus, rikinpoisto ja lisäaineistus.