St1:n Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojekti etenee kahdella rintamalla

Otaniemessä edetään maanpäällisen lämpövoimalan rakennus- ja asennustöiden osalta suunnitelman mukaisesti eteenpäin. Kun maanpäälliset työt saadaan n. 75 % valmiiksi tammikuun loppuun mennessä, työmaarakentaminen jää tauolle kaivojen mahdollisen virtaustestivaiheen suunnittelun ja toteutuksen ajaksi.

Marraskuun loppuun mennessä on saatu valmiiksi mm. putkikanaalit kaivoilta lämpökeskukseen sekä liityntä Espoon kaukolämpöverkkoon. Työmaalla tehdään sähköasennuksia sekä rakennuksen sisälle asennetaan lämmönvaihtimia, pumppuja ja oheislaitteita. Poikkeuksellisen koronatilanteen aiheuttamista varotoimenpiteistä sekä vanhan lämpökeskusrakennuksen tilateknisistä haasteista huolimatta työt ovat edenneet keskeytyksettä.

Maanpäällisten töiden kanssa samaan aikaan tehdään syvien geotermisten lämpökaivojen virtaustestien tutkimussuunnitelmaa, joka valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Tutkimuksessa on tarkoitus simuloida erilaisia tuotanto-olosuhteita eritasoisilla hitaan virtauksen koeajoilla. Päätös virtaustestivaiheen toteutuksesta tehdään tutkimussuunnitelman valmistuttua tammikuun alussa. Otaniemen pilottilämpölaitoksen käyttöönotto tulee siirtymään tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen ajaksi.

St1:n Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektissa rakennetaan monelta osin maailman ensimmäistä tämän tyyppistä syvää EGS-laitosta (Engineered Geothermal System). Pilottiprojektin tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja testata geotermisen liiketoimintakonseptin kaikkiin työvaiheisiin teknisesti toimivat ja taloudellisesti kannattavat ratkaisut, jotta konsepti voidaan kaupallistaa pilotin jälkeen. EGS-laitoksilla tulee olemaan tärkeä merkitys päästöttömään lämmöntuotantoon siirryttäessä.

Lisätietoja:

St1 Oy, Matti Pentti, johtaja, Heat from the Ground, puh. 010 557 4119, matti.pentti@st1.fi
www.st1.fi/geolampo

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 770 henkilöä. www.st1.fi

arrow-right
Edellinen
Davvin tuulipuistohankkeen sosiaalinen vastuu ja vaikutusten arviointi

18.11.20

Seuraava
Vastuullisuusblogi: Vuosi 2021 - konkreettisia tekoja, lujaa yhteistyötä ja rakkautta

04.01.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki